Đăng ký bổ sung, sửa đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
68
lượt xem
4
download

Đăng ký bổ sung, sửa đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo thủ tục Đăng ký bổ sung, sửa đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đăng ký bổ sung, sửa đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại

  1. Đăng ký bổ sung, sửa đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại Thông tin Lĩnh vực thống kê:vụ thương mại Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Công Thương Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các Phòng Quản lý - Sở Công Thương Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Thương nhân nộp hồ sơ đề nghị đăng ký dấu nghiệp vụ giám định trực triếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Công 1. Thương; Khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị đăng ký dấu nghiệp vụ, Sở ghi giấy biên nhận và hẹn thời gian trả lời cho thương nhân
  2. Tên bước Mô tả bước Sở kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ 2. không đầy đủ, hợp lệ, trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở thông báo bằng văn bản cho thương nhân Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở thẩm tra nội dung hồ sơ. Trường hợp chấp thuận đăng ký dấu nghiệp vụ, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, Sở thông báo việc chấp thuận đăng ký cho thương nhân bằng văn bản. Trường 3. hợp từ chối đăng ký dấu nghiệp vụ, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, cơ quan đăng ký dấu nghiệp vụ phải thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối Tổ chức nhận thông báo trực tiếp tại Sở hoặc bằng đường bưu điện. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 4. thông báo chấp thuận, thương nhân mang con dấu nghiệp vụ của mình đến Sở để đăng ký vào Sổ đăng ký dấu nghiệp vụ
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị đăng ký bổ sung, sửa đổi dấu nghiệp vụ thực hiện (theo mẫu 1. MĐ-2 kèm theo); Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy 2. chứng nhận đầu tư (đối với thương nhân hoạt động theo pháp luật về đầu tư tại Việt Nam). Mẫu con dấu nghiệp vụ mà thương nhân dự định đăng ký bổ sung, sửa đổi 3. (ghi theo mẫu ĐKCD kèm theo); Mẫu con dấu nghiệp vụ mà thương nhân đã đăng ký (ghi theo mẫu ĐKCD 4. kèm theo). Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đăng ký sửa đổi, bổ sung dấu nghiệp Thông tư số 06/2006/TT-BTM 1. vụ ng...
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Thông tư số 06/2006/TT-BTM 2. Mẫu đăng ký con dấu nghiệp vụ ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Thương mại số 1. pháp luật; 36/2005/QH... Có giám định viên đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Luật Thương mại số 2. Điều 259 của Luật Thương mại; 36/2005/QH... Có khả năng thực hiện quy trình, phương pháp giám định hàng hoá, dịch vụ theo quy định của pháp luật, Luật Thương mại số 3. tiêu chuẩn quốc tế hoặc đã được các nước áp dụng 36/2005/QH... một cách phổ biến trong giám định hàng hoá, dịch vụ đó.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản