Đăng ký chứng nhận VietGAHP cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
44
lượt xem
7
download

Đăng ký chứng nhận VietGAHP cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đăng ký chứng nhận vietgahp cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đăng ký chứng nhận VietGAHP cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong

  1. Đăng ký chứng nhận VietGAHP cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Chưa quy định Thời hạn giải quyết:Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Chưa quy định Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Giấy đăng ký chứng nhận VietGAHP theo mẫu tại Phụ lục 1 của Quy chế chứng nhận cơ sở thực hiện Quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong ban hành kèm theo Quyết định số 1. 121/2008/QĐ-BNN ngày 17/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT. Trong trường hợp cơ sở sản xuất đăng ký kiểm tra chứng nhận VietGAHP là tổ chức có nhiều thành viên thì cần gửi kèm theo Danh sách thành viên (họ tên, địa chỉ, địa điểm và quy mô chăn nuôi); - Bản thuyết minh về thiết kế, bố trí mặt bằng khu vực chăn nuôi, quy mô sản 2. xuất, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường; - Kết quả kiểm tra nội bộ theo quy định tại Điều 8 Quy chế chứng nhận cơ sở 3. thực hiện Quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong ban hành kèm theo Quyết định số 121/2008/QĐ-BNN ngày
  3. Thành phần hồ sơ 17/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT; - Bản xác nhận đảm bảo vệ sinh môi trường của cơ sở sản xuất do cơ quan có 4. thẩm quyền cấp. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Phụ lục 1: Giấy đăng ký chứng nhận Quyết định số 121/2008/QĐ- 1. VietGAHP BNN... Phụ lục 3: Bảng chỉ tiêu kiểm tra và hướng Quyết định số 121/2008/QĐ- 2. dẫn đánh giá BNN... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
  4. Nội dung Văn bản qui định Cơ sở sản xuất phải tiến hành kiểm tra nội bộ ít nhất mỗi năm một lần để tự đánh giá sự phù hợp của thực Quyết định số 1. hành chăn nuôi, ghi chép và lưu trữ hồ sơ theo Quy 121/2008/QĐ-BNN... trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong. Kiểm tra nội bộ phải thực hiện theo bảng kiểm tra Quyết định số 2. đánh giá tại Phụ lục 3 và phải ghi chép rõ các sai 121/2008/QĐ-BNN... phạm và hành động khắc phục. Cơ sở sản xuất phải lưu trữ và báo cáo kết quả kiểm Quyết định số 3. tra nội bộ khi có yêu cầu của Tổ chức chứng nhận 121/2008/QĐ-BNN... hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản