Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
70
lượt xem
8
download

Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

  1. Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. BQL Thông tin Lĩnh vực thống kê:Kế hoạch và Đầu tư, Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. 100.000 - 200.000đ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ng... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định 1. lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi thông báo tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt địa điểm kinh doanh. Cơ quan ĐKKD tiếp nhận Thông báo và ghi địa điểm kinh doanh 2. vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Thông báo lập địa điểm kinh doanh Số bộ hồ sơ: 01
  3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Thông báo lập văn phòng đại diện Thông tư 03/2006/TT-BKH của B... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
  4. Phụ lục III-3 TÊN DOANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA NGHIỆP VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ..... T H Ô N G B Á O L Ậ P Đ Ị A Đ I ỂM KINH DOANH Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh..................................... 1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:........................................................ Do: ................................................ Cấp ngày: ........../......../................................ Địa chỉ trụ sở chính:....................................................................................... Điện thoại: ................................................. Fax: ............................................... Email: ........................................................ Website: ..................................... Ngành, nghề kinh doanh:................................................................................
  5. 2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa) .................................................................................................................................... Đăng ký lập địa điểm kinh doanh với nội dung sau: 1. Tên địa điểm : (ghi bằng chữ in hoa)................................................... Địa chỉ:.............................................................................................................. Điện thoại: .......................................... Fax: ..................................................... Email: ................................................ Website: ................................................... 2. Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh: .................................................................................................................................... 3. Họ tên người đứng đầu địa điểm kinh doanh:....................................... Nam/Nữ Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ..................Quốc tịch:............................. Chứng minh nhân dân số: ......................................................................... Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: .................................................... Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):............................ Số giấy chứng thực cá nhân:................................................................. Ngày cấp:....../......./...........Cơ quan cấp:................................................... Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................
  6. Chỗ ở hiện tại: ...................................................................................................... 4. Tên, địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh): .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... Doanh nghiệp cam kết: - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này. - Địa điểm kinh doanh phù hợp với pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng và quy hoạch của địa phương. ......, ngày ....... tháng ........ năm....... ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) Kèm theo thông báo: - ...................... - ...................... - ......................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản