Đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồThông tinLĩnh vực thống kê:Đo đạc

Chia sẻ: Nguyễn Thành Danh Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
42
lượt xem
3
download

Đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồThông tinLĩnh vực thống kê:Đo đạc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đo đạc và bản đồ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam – Bộ Tài nguyên và Môi trường Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam – Bộ Tài nguyên và Môi trường Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện:Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: ngay...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồThông tinLĩnh vực thống kê:Đo đạc

  1. Đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đo đạc và bản đồ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam – Bộ Tài nguyên và Môi trường Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam – Bộ Tài nguyên và Môi trường Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện:Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: ngay trong ngày, chậm nhất là vào ngày làm việc tiếp theo kể từ khi nhận được Bản đăng ký hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
  2. Kết quả của việc thực hiện TTHC:Bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ đã được xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan trung ương thuộc của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội và các tổ chức 1. xã hội nghề nghiệp; các Tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; tổ chức nước ngoài, tổ chức liên doanh với nước ngoài nộp hồ sơ tại Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam Khi nhận được bản đăng ký hợp lệ, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam hoàn thành việc xác nhận đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ ngay trong ngày, chậm nhất là vào ngày làm việc tiếp theo và 2. gửi cho tổ chức. cá nhân đăng ký 1 (một) bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ đã được xác nhận; trường hợp không chấp nhận đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết lý do Hồ sơ Thành phần hồ sơ
  3. Thành phần hồ sơ Bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ theo Mẫu số 1 (kèm theo Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 5 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ 1. Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ) Bản sao Quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh có chứng nhận 2. của Công chứng Nhà nước Bản sao văn bằng đối với người chịu trách nhiệm trước pháp luật và người 3. phụ trách kỹ thuật chính có chứng nhận của Công chứng Nhà nước Số bộ hồ sơ: 02 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ Quyết định số 05/2004/QĐ- 1. theo Mẫu số 1 BTNM... Yêu cầu
  4. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Tổ chức trong nước phải có Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó có quy Quyết định số định chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ 1. 05/2004/QĐ- đối với đơn vị sự nghiệp; có giấy chứng nhận đăng ký BTNM... kinh doanh ngành nghề đo đạc và bản đồ đối với tổ chức kinh tế Tổ chức trong nước phải có số lượng cán bộ, công nhân kỹ thuật đo đạc và bản đồ phù hợp với định biên Quyết định số 2. quy định trong Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác 05/2004/QĐ- đo đạc và bản đồ để thực hiện 1 (một) sản phẩm đo BTNM... đạc và bản đồ thuộc nội dung đăng ký Tổ chức trong nước phải có số lượng trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với Quyết định số định mức thiết bị máy móc quy định trong Định mức 3. 05/2004/QĐ- kinh tế - kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để thực BTNM... hiện 1 (một) sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đăng ký
  5. Nội dung Văn bản qui định Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh Quyết định số theo pháp luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đăng 4. 05/2004/QĐ- ký hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép đầu BTNM... tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và có đủ các điều kiện 2, 3 ở trên Cá nhân đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ phải có Quyết định số bằng đại học hoặc cao đẳng hoặc trung học chuyên 5. 05/2004/QĐ- ngành đo đac, bản đồ; có đủ điều kiện quy dịnh tại BTNM... điều kiện 3 ở trên

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản