Đăng ký Khảo nghiệm Quốc gia giống cây trồng

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
60
lượt xem
5
download

Đăng ký Khảo nghiệm Quốc gia giống cây trồng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đăng ký khảo nghiệm quốc gia giống cây trồng', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đăng ký Khảo nghiệm Quốc gia giống cây trồng

  1. Đăng ký Khảo nghiệm Quốc gia giống cây trồng Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cơ sở khảo nghiệm được chỉ định Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ sở khảo nghiệm được chỉ định Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: - Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Trong thời gian 5 ngày làm việc cơ sở khảo nghiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ. - Nếu hồ sơ hợp lệ Cơ sở khảo nghiệm gửi báo cáo kết quả khảo nghiệm về Cục Trồng trọt chậm nhất 45 ngày sau khi kết thúc khảo nghiệm. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Phí khảo nghiệm giống cây trồng. Mức (Biểu Quyết định số 1. phí tuỳ thuộc vào đối tượng cây trồng phí) 11/2008/QĐ-BTC... và hình thức khảo nghiệm Kết quả của việc thực hiện TTHC:Báo cáo kết quả khảo nghiệm Các bước Tên bước Mô tả bước - Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ cho cơ sở khảo nghiệm được chỉ định; 1. + Nếu hồ sơ hợp lệ tiến hành ký hợp đồng khảo nghiệm; + Nếu hồ sơ không hợp lệ thông báo cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện theo quy định; - Cơ sở khảo nghiệm tiến hành khảo nghiệm theo quy phạm khảo 2. nghiệm; - Cơ sở khảo nghiệm gửi báo cáo kết quả khảo nghiệm cho tổ 3. chức, cá nhân và Cục Trồng trọt.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Đơn đăng ký khảo nghiệm (Phụ lục 2); 2. - Tờ khai kỹ thuật (Phụ lục 3). Số bộ hồ sơ: Không quy định Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đăng ký khảo nghiệm giống cây trồng Quyết định số 95/2007/QĐ- 1. (Phụ lục 2) BNN... Tờ khai kỹ thuật về giống đăng ký khảo Quyết định số 95/2007/QĐ- 2. nghiệm (Phụ lục 3) BNN... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản