intTypePromotion=3

Đăng ký quảng cáo về giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi trên báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử) của các cơ quan Trung ương; trên internet; trên xuất bản phẩm (bao gồm cả phim, ảnh, băng hình, đĩa hình, băng âm thanh, đĩa âm thanh)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
72
lượt xem
7
download

Đăng ký quảng cáo về giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi trên báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử) của các cơ quan Trung ương; trên internet; trên xuất bản phẩm (bao gồm cả phim, ảnh, băng hình, đĩa hình, băng âm thanh, đĩa âm thanh)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đăng ký quảng cáo về giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi trên báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử) của các cơ quan trung ương; trên internet; trên xuất bản phẩm (bao gồm cả phim, ảnh, băng hình, đĩa hình, băng âm thanh, đĩa âm thanh)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đăng ký quảng cáo về giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi trên báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử) của các cơ quan Trung ương; trên internet; trên xuất bản phẩm (bao gồm cả phim, ảnh, băng hình, đĩa hình, băng âm thanh, đĩa âm thanh)

  1. Đăng ký quảng cáo về giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi trên báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử) của các cơ quan Trung ương; trên internet; trên xuất bản phẩm (bao gồm cả phim, ảnh, băng hình, đĩa hình, băng âm thanh, đĩa âm thanh) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Chăn nuôi Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Chăn nuôi Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản chấp thuận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước - Tổ chức, cá nhân trực tiếp nộp hồ sơ hoặc gửi qua bưu điện về 1. Bộ phận “một cửa” thuộc Văn phòng Cục Chăn nuôi. - Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra: + Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ. 2. + Nếu hồ sơ hợp lệ thì ghi Phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả; vào sổ hồ sơ; sau đó chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn giải quyết. - Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo Cục ký hoặc 3. trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. - Chuyển kết quả về Bộ phận “một cửa” để trả kết quả cho tổ 4. chức, cá nhân đúng hẹn.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo (Phụ lục 1); - Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc văn bản tự 2. công bố chất lượng sản phẩm đối với quảng cáo thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi; - Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận kiểm định giống vật nuôi đối với quảng 3. cáo các loại con giống; - Sản phẩm quảng cáo ghi trong băng, đĩa bằng các loại vật liệu hoặc ma-ket 4. quảng cáo. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Phụ lục 1: Giấy đăng ký hồ sơ quảng Thông tư số 1. cáo 96/2004/TTLT/BVHT...
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Nội dung quảng cáo giống vật nuôi phải đảm bảo các thông tin và điều kiện sau: + Tên, nguồn gốc, phương pháp chọn, tạo các giống vật nuôi; + Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất, Thông tư số 1. kinh doanh; 96/2004/TTLT/BVHT... + Những đặc điểm sinh học chính của giống vật nuôi; + Hướng dẫn sử dụng và những khuyến cáo đặc biệt. Nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu dùng chế biến thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi phải đảm bảo các thông tin và điều kiện sau: Thông tư số 2. + Tên thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn 96/2004/TTLT/BVHT... chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi; + Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh; + Xuất xứ nguyên liệu trong chế biến;
  5. Nội dung Văn bản qui định + Vệ sinh an toàn thực phẩm khi sử dụng đối với gia súc, gia cầm; + Hướng dẫn sử dụng, bảo quản và những khuyến cáo đặc biệt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản