Đăng ký thế chấp tàu biển Việt Nam

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
104
lượt xem
10
download

Đăng ký thế chấp tàu biển Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đăng ký thế chấp tàu biển việt nam', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đăng ký thế chấp tàu biển Việt Nam

  1. Đăng ký thế chấp tàu biển Việt Nam Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hàng hải Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chi Cục Hàng hải Việt Nam tại Tp.Hải Phòng, Tp. Hồ Chí Minh hoặc Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng; Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Hàng hải Việt Nam tại Tp.Hải Phòng, Tp. Hồ Chí Minh hoặc Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng; Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Chủ tàu nộp (gửi) hồ sơ đề nghị tại một trong các cơ quan sau: Nộp hồ sơ 1. Chi Cục Hàng hải Việt Nam tại Tp.Hải Phòng, Tp. Hồ Chí đề nghị Minh hoặc Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng; - Cơ quan tiếp nhận hồ sơ, thẩm định cấp Giấy chứng nhận Giải quyết 2. đăng ký tàu biển không thời hạn; thủ tục - Trường hợp không giải quyết sẽ thông báo bằng văn bản. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ khai đăng ký thế chấp tàu biển (bản chính) 2. Hợp đồng thế chấp tàu biển (bản chính) Số bộ hồ sơ: 01 bộ
  3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Tờ khai đăng ký thế chấp tàu biển Nghị định số 29/2009/NĐ-CP ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Phụ lục VIII MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP TÀU BIỂN (Ban hành kèm theo Nghị định số 29/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom - Happiness .................Ngày .......tháng ......... năm
  4. ........ Date TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP TÀU BIỂN APPLICATION FORM FOR REGISTRATION OF SHIP MORTGAGE Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký) To: (Name of the Registrar of ship) Căn cứ hợp đồng thế chấp tài sản số:...............đã được ký kết ngày ……tháng .. năm …… giữa ...............................với …………................................................, đề nghị……… đăng ký thế chấp tàu biển sau đây vào Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam tại …… ……………kể từ ngày........tháng........năm ...... Based on the Mortgage Contract No:.........signed between ..... …. dated .........................., hereby request ………. to register the mortgage of following ship into Vietnam National Ships Registration Book at ………….. from the date of........................................ Tên tàu (Name of ship):........................... Hô hiệu (Callsign).................. Loại tàu (Type of ship):.................................................................... Chủ tàu (Shipowner(s)) :...........................................................
  5. Năm và nơi đóng (Year and place of building):......................................... Chiều dài/rộng/cao (LOA/B/H):................ Trọng tải toàn phần (DWT):................... Tổng dung tích (GT):.................. Dung tích thực (NT):.......................... Số đăng ký (Number of registration.):............. Ngày đăng ký (Date of registration):.......... Người thế chấp (Mortgagor):............................................................... Người nhận thế chấp (Mortgagee):........................................................... Thời gian đăng ký thế chấp: từ ............. đến ............... Mortgage registration requested from ……………...to ……..... NGƯỜI ĐỀ NGHỊ Applicant (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) (sign, full name and seal)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản