intTypePromotion=1

Đánh giá ảnh hưởng của nguồn gió đến độ tin cậy của lưới điện phân phối

Chia sẻ: Lê Hà Sĩ Phương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
34
lượt xem
6
download

Đánh giá ảnh hưởng của nguồn gió đến độ tin cậy của lưới điện phân phối

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết Đánh giá ảnh hưởng của nguồn gió đến độ tin cậy của lưới điện phân phối trình bày kết nối nguồn điện gió vào lưới điện phân phối làm tăng công suất nguồn, qua đó có thể nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của lưới. Việc đánh giá các chi tiêu độ tin cậy lưới có nguồn điện gió dựa trên mô hình hai trạng thái cho sai số lớn do công suất nguồn gió phụ thuộc vào tốc độ gió - đại lượng thường xuyên thai đổi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá ảnh hưởng của nguồn gió đến độ tin cậy của lưới điện phân phối

1. GI I THI U2<br /> <br /> PP<br /> <br /> cung<br /> i<br /> <br /> [2].<br /> <br /> ió (Wind Turbine Generator ,<br /> c<br /> <br /> WTG<br /> (WTG)<br /> <br /> (SAIFI)<br /> <br /> này<br /> <br /> (CAIFI),<br /> <br /> Tuy<br /> <br /> (SAIDI)<br /> (CAIDI)<br /> <br /> nhiên,<br /> <br /> nhiên-<br /> <br /> TIN C Y<br /> 2.1. Mô hình<br /> tr ng thái<br /> 2.1.1. Mô hình t<br /> <br /> tin c y c a<br /> gió<br /> <br /> [3].<br /> <br /> k v<br /> f(v)=<br /> c c<br /> <br /> k -1<br /> <br /> v<br /> exp c<br /> <br /> k<br /> <br /> (1)<br /> µ<br /> <br /> Nb<br /> <br /> h<br /> b<br /> <br /> SWbi (i<br /> <br /> Nb<br /> <br /> hình 2.<br /> Pbi (i<br /> <br /> F (v )<br /> <br /> P(V<br /> <br /> v) 1 exp<br /> <br /> v<br /> c<br /> <br /> Nb<br /> <br /> k<br /> <br /> (2)<br /> <br /> SWbi = µ + (10 /Nb).(i<br /> ;<br /> SWbi = µ + (10 /Nb).[i<br /> Nb ;<br /> <br /> Nb<br /> <br /> 0,5Nb<br /> 0,5(Nb<br /> <br /> Pbi = Nbi/(8760.Ny)<br /> Nbi<br /> Ny<br /> <br /> 2.1.2. Mô hình công su t phát WTG<br /> <br /> Vci :<br /> <br /> tuabin<br /> ;<br /> <br /> Vr<br /> ;<br /> <br /> Vco<br /> vì lý do an toàn cho<br /> .<br /> Pi<br /> PBi<br /> <br /> .<br /> <br /> tuabin gió<br /> <br /> Pi<br /> <br /> 0 SWbi<br /> <br /> 0<br /> 2<br /> bi<br /> <br /> Pi<br /> <br /> Pr ( A B.SWbi C.SW )<br /> <br /> Vci<br /> <br /> Pi<br /> <br /> Pr<br /> <br /> Vr<br /> <br /> SWbi<br /> <br /> Pi<br /> <br /> 0<br /> <br /> Vc 0<br /> <br /> SWbi<br /> <br /> Vci<br /> <br /> SWbi<br /> <br /> Vr<br /> Vc 0<br /> <br /> (5)<br /> B,<br /> c sau [5] :<br /> A<br /> <br /> V V<br /> 1<br /> Vci (Vci Vr ) 4(VciVr ) ci r<br /> (Vci Vr )2<br /> 2Vr<br /> <br /> B<br /> <br /> V V<br /> 1<br /> 4(Vci Vr ) ci r<br /> (Vci Vr )2<br /> 2Vr<br /> <br /> C<br /> <br /> V V<br /> 1<br /> 2 4 ci r<br /> (Vci Vr ) 2<br /> 2Vr<br /> <br /> 3<br /> <br /> Hình 5.<br /> <br /> 3<br /> <br /> (3Vci Vr )<br /> <br /> 3<br /> <br /> (6)<br /> 2.1.3<br /> <br /> ng thái c a WTG<br /> <br /> hình 6.<br /> <br /> hình 5. Mô<br /> <br /> Pk<br /> <br /> PBK<br /> <br /> Pi<br /> <br /> 1<br /> <br /> .PBi<br /> <br /> P<br /> Pi<br /> <br /> PBK<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2.2<br /> <br /> (7)<br /> <br /> Pk<br /> .PBi<br /> P<br /> <br /> tin c<br /> <br /> 2.2.1. Phân mi n khu v<br /> <br /> d<br /> khó kh<br /> tán là<br /> .<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> LP5<br /> <br /> HTÐ<br /> <br /> 20<br /> <br /> 19<br /> <br /> 18<br /> <br /> 17<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> HTÐ<br /> <br /> 6<br /> <br /> LP6<br /> <br /> 6<br /> <br /> 7<br /> <br /> LP7<br /> <br /> 7<br /> <br /> 16<br /> <br /> 20<br /> <br /> 8<br /> 9<br /> <br /> LP8<br /> <br /> 10<br /> <br /> LP9<br /> <br /> 11<br /> <br /> LP10<br /> <br /> 19<br /> <br /> KV2<br /> <br /> 18<br /> <br /> 17<br /> <br /> 16<br /> <br /> WT2<br /> <br /> KV1<br /> 8<br /> <br /> KV3<br /> <br /> 9<br /> <br /> LP18 LP17LP16 LP15 LP14<br /> <br /> 25<br /> <br /> 24<br /> <br /> 23<br /> <br /> 22<br /> <br /> 21<br /> <br /> 10<br /> 11<br /> <br /> KV4<br /> 25<br /> <br /> 12<br /> <br /> 24<br /> <br /> WT3<br /> <br /> 23<br /> <br /> 22<br /> <br /> 21<br /> <br /> 12<br /> <br /> WT4<br /> <br /> 13<br /> <br /> LP11<br /> <br /> 14<br /> <br /> LP12<br /> <br /> 14<br /> <br /> 15<br /> <br /> LP13<br /> <br /> 15<br /> <br /> 13<br /> <br /> KV5<br /> <br /> LP23 LP22LP21 LP20 LP19<br /> <br /> Hình<br /> <br /> trên hình 7 [8]<br /> <br /> 3, 4,<br /> <br /> WT5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản