Đánh giá hiện trạng và cảnh báo nguy cơ trượt lở đất trên một số tuyến giao thông trọng yếu ở tỉnh Kon Tum

Chia sẻ: Lâm Đức Duy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
7
lượt xem
1
download

Đánh giá hiện trạng và cảnh báo nguy cơ trượt lở đất trên một số tuyến giao thông trọng yếu ở tỉnh Kon Tum

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết Đánh giá hiện trạng và cảnh báo nguy cơ trượt lở đất trên một số tuyến giao thông trọng yếu ở tỉnh Kon Tum trình bày: Hiện trạng trượt lở đất ở tỉnh Kon Tum đã và đang diễn biến phức tạp gây ra nhiều tổn thất về người và tài sản. Bài báo đánh giá hiện trạng, tìm hiểu nguyên nhân, xây dựng bản đồ cảnh báo nguy cơ trượt lở đất làm cơ sở đề xuất các giải pháp phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại trên một số tuyến giao thông trọng yếu ở tỉnh Kon Tum,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá hiện trạng và cảnh báo nguy cơ trượt lở đất trên một số tuyến giao thông trọng yếu ở tỉnh Kon Tum

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ CẢNH BÁO NGUY CƠ TRƯỢT LỞ ĐẤT<br /> TRÊN MỘT SỐ TUYẾN GIAO THÔNG TRỌNG YẾU Ở TỈNH KON TUM<br /> NGUYỄN THÁM<br /> Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế<br /> NGUYỄN THỊ HOA MAI<br /> Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum<br /> Tóm tắt: Hiện trạng trượt lở đất ở tỉnh Kon Tum đã và đang diễn biến phức<br /> tạp gây ra nhiều tổn thất về người và tài sản. Bài báo đánh giá hiện trạng, tìm<br /> hiểu nguyên nhân, xây dựng bản đồ cảnh báo nguy cơ trượt lở đất làm cơ sở<br /> đề xuất các giải pháp phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại trên một số tuyến<br /> giao thông trọng yếu ở tỉnh Kon Tum.<br /> <br /> 1. MỞ ĐẦU<br /> Kon Tum là tỉnh nằm ở cực Bắc Tây Nguyên, phía Tây của dãy Trường Sơn. Khoảng<br /> 2/5 diện tích toàn tỉnh là đồi núi, địa hình bị chia cắt mạnh, thảm thực vật ngày càng bị<br /> suy giảm, mưa lớn tập trung theo mùa, lớp phủ thổ nhưỡng tơi xốp... là điều kiện thuận<br /> lợi cho hiện tượng trượt lở đất. Hiện trạng trượt lở đất trên địa bàn toàn tỉnh nói chung<br /> và trên các tuyến giao thông trọng yếu nói riêng trong thời gian gần đây đang diễn biến<br /> hết sức phức tạp và ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sản xuất, sinh hoạt, gây thiệt hại<br /> về kinh tế của nhà nước và nhân dân.<br /> Thời gian qua, tỉnh Kon Tum đã có nhiều biện pháp khắc phục nhưng vẫn chưa mang<br /> lại kết quả như mong đợi. Để góp phần làm giảm nguy cơ trượt lở đất cũng như có các<br /> giải pháp khắc phục hiệu quả chúng tôi tiến hành đánh giá hiện trạng và cảnh báo nguy<br /> cơ trượt lở đất trên một số tuyến giao thông trọng yếu ở tỉnh Kon Tum.<br /> 2. HIỆN TRẠNG TRƯỢT LỞ ĐẤT TRÊN MỘT SỐ TUYẾN GIAO THÔNG TRỌNG<br /> YẾU Ở TỈNH KON TUM<br /> 2.1. Hiện trạng trượt lở đất trên một số tuyến giao thông trọng yếu ở tỉnh Kon<br /> Tum<br /> Kết quả điều tra, nghiên cứu dọc hành lang của 4 tuyến giao thông trọng yếu gồm: tuyến<br /> đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 24 (đoạn đi qua tỉnh Kon Tum), tỉnh lộ 672 và tỉnh lộ<br /> 678 chúng tôi ghi nhận được có 355 điểm trượt lở được xếp loại rất lớn,lớn, trung bình<br /> và nhỏ [1], [3], cụ thể:<br /> - Đường Hồ Chí Minh đi qua địa phận tỉnh Kon Tum có chiều dài 161 km, là tuyến<br /> đường bộ quan trọng nhất và dài nhất so với các tuyến giao thông trọng yếu của tỉnh.<br /> Qua khảo sát, nghiên cứu chúng tôi ghi nhận được toàn tuyến có 169 điểm trượt lở, mật<br /> độ trung bình đạt 1,04 điểm/km; tổng diện tích và khối lượng trượt lở lớn (diện tích<br /> 25.479,0m2 và khối lượng 89.666,4m3). Các điểm trượt lở phân bố không đều, tập trung<br /> Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Huế<br /> ISSN 1859-1612, Số 03(23)/2012, tr. 44-51<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ CẢNH BÁO NGUY CƠ TRƯỢT LỞ ĐẤT…<br /> <br /> 45<br /> <br /> chủ yếu trong khoảng 100km, từ Km 1407+450 đến Km 1507+ 515. Đặc biệt có nhiều<br /> đoạn trượt lở cao như: Km1422+100 đến Km1428+919 chỉ có 6 km nhưng có đến 44<br /> điểm trượt, trung bình đạt 7,33 điểm/km; hoặc từ Km1424+000 đến Km1430+850 cũng<br /> với 6km có 42 điểm trượt, trung bình đạt 7 điểm/km.<br /> - Trên tuyến quốc lộ 24 qua địa phận tỉnh Kon Tum có chiều dài 111 km, nhưng có đến<br /> 114 điểm trượt lở, mật độ trượt lở trung bình đạt 1,02 điểm/km; với tổng diện tích trượt<br /> lở là 7.830,0 m2 và khối lượng trượt lở lên đến 29.494,3m3. Các điểm trượt lở đất của<br /> tuyến<br /> này tập trung nhiều nhất từ Km<br /> 69 +200 đến Km 158 +990, đặc<br /> biệt là từ Km 121+120 đến<br /> Km122+950 có đến 21 điểm<br /> trượt lở, trung bình đạt 10,5<br /> điểm/km, cao nhất toàn tuyến.<br /> - Tỉnh lộ 672 là tuyến giao thông<br /> quan trọng của tỉnh nối với<br /> đường Hồ Chí Minh từ thị trấn<br /> huyện Đăk Tô đi về phía Đông<br /> Bắc huyện Tu Mơ Rông. Với<br /> tổng chiều dài tuyến đường là<br /> 73,8 km có đến 46 điểm trượt lở,<br /> mật độ trung bình toàn tuyến đạt<br /> 0,62 điểm/km. Tổng khối lượng<br /> trượt lở của tuyến đường này đạt<br /> 9.229,1m3 đất đá và có diện tích<br /> trượt lở là 3.984,0 m2.<br /> - Tỉnh lộ 678 chỉ có 24,4 km<br /> nhưng có 26 điểm trượt lở, mật<br /> độ trung bình đạt 1,06 điểm/km.<br /> Khối lượng và diện tích trượt lở<br /> lớn (khối lượng 17.018,2 m3 và<br /> diện tích 12.281,5m2).<br /> <br /> H. 1. Bản đồ hiện trạng trượt lở đất trên một số<br /> tuyến giao thông trọng yếu ở tỉnh Kon Tum<br /> <br /> 2.2. Phân loại trượt lở đất trên một số tuyến giao thông trọng yếu ở tỉnh Kon Tum<br /> Trong quá trình phân loại trượt lở đất trên một số tuyến giao thông trọng yếu ở tỉnh Kon<br /> Tum, chúng tôi dựa vào một số tiêu chí sau:<br /> - Phân loại theo diện tích trượt lở: Được thể hiện ở các cấp độ như: trượt lở nhỏ (diện<br /> tích trượt lở dưới 10m2), trượt lở trung bình (diện tích trượt lở 10 đến dưới 50m2), trượt<br /> lở lớn (diện tích trượt lở 50 đến dưới 100m2), trượt lở rất lớn (diện tích trượt lở trên<br /> 100m2) [2]. Số lượng các điểm trượt lở trên các tuyến đường giao thông trọng yếu ở tỉnh<br /> Kon Tum được thể hiện ở bảng sau:<br /> <br /> 46<br /> <br /> NGUYỄN THÁM – NGUYỄN THỊ HOA MAI<br /> <br /> Bảng 1. Kết quả phân loại trượt lở theo diện tích<br /> trên một số tuyến giao thông trọng yếu ở tỉnh Kon Tum<br /> TT<br /> <br /> Tuyến đường<br /> <br /> Trượt lở theo diện tích<br /> Rất lớn<br /> <br /> %<br /> <br /> Lớn<br /> <br /> %<br /> <br /> TB<br /> <br /> %<br /> <br /> Nhỏ<br /> <br /> %<br /> <br /> Tổng<br /> <br /> 1 Hồ Chí Minh<br /> <br /> 63<br /> <br /> 37.3<br /> <br /> 74<br /> <br /> 43.8<br /> <br /> 32<br /> <br /> 18.9<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0.0<br /> <br /> 169<br /> <br /> 2 Quốc lộ 24<br /> <br /> 15<br /> <br /> 13.2<br /> <br /> 48<br /> <br /> 42.1<br /> <br /> 49<br /> <br /> 43<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1.8<br /> <br /> 114<br /> <br /> 3 Tỉnh lộ 672<br /> <br /> 9<br /> <br /> 19.6<br /> <br /> 29<br /> <br /> 63.0<br /> <br /> 8<br /> <br /> 17.4<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0.0<br /> <br /> 46<br /> <br /> 4 Tỉnh lộ 678<br /> <br /> 14<br /> <br /> 53.8<br /> <br /> 8<br /> <br /> 30.8<br /> <br /> 4<br /> <br /> 15.4<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0.0<br /> <br /> 26<br /> <br /> 101<br /> <br /> 28.5<br /> <br /> 159<br /> <br /> 44.8<br /> <br /> 93<br /> <br /> 26.2<br /> <br /> 2<br /> <br /> 0.6<br /> <br /> 355<br /> <br /> Tổng<br /> <br /> - Phân loại theo thể tích trượt lở: Chúng tôi dựa vào cách phân loại của Lomtadze<br /> (1997), với các chỉnh lý trên số liệu quan trắc, đo đạc ở Việt Nam của tác giả Trần<br /> Trọng Huệ và nnk được thể hiện theo các cấp độ: Quy mô nhỏ có thể tích 0,5: taluy có nguy cơ trượt lở rất cao;<br /> Ktl từ 0,3 - 0,5: taluy có nguy cơ trượt lở cao;<br /> Ktl từ 0,1 - 0,3: taluy có nguy cơ trượt lở trung bình;<br /> Ktl từ 0,01 - 0,1: taluy có nguy cơ trượt lở thấp;<br /> Ktl < 0,01: taluy có nguy cơ trượt lở rất thấp.<br /> <br /> Kết quả bước đầu đánh giá nguy cơ trượt lở đất trên một số tuyến đường giao thông<br /> trọng yếu ở tỉnh Kon Tum được tổng hợp như sau:<br /> - Trên 4 tuyến giao thông trọng yếu đã được nghiên cứu có 355 điểm có nguy cơ trượt<br /> lở, trong đó có đến 54 điểm được xếp mức rất cao, 175 điểm xếp mức cao, 104 điểm<br /> xếp mức trung bình, 22 điểm xếp mức thấp và không có điểm nào xếp ở mức rất thấp.<br /> Như vậy, số điểm có nguy cơ trượt lở được xếp ở mức rất cao và cao có đến 229 điểm<br /> (chiếm 64,5%); các mức trung bình và thấp chỉ có 126 điểm (chiếm 35,5%).<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản