intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Đánh giá hiệu quả can thiệp của dược đối với khả năng kiểm soát hen của bệnh nhân hen phế quản tại bệnh viện đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Hạnh Thơm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
20
lượt xem
2
download

Đánh giá hiệu quả can thiệp của dược đối với khả năng kiểm soát hen của bệnh nhân hen phế quản tại bệnh viện đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu nhằm khảo sát hiệu quả can thiệp giáo dục của dược sĩ đối với khả năng kiểm soát hen của bệnh nhân hen phế quản tại bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng, thực hiện trên bệnh nhân hen ngoại trú đủ 18 tuổi trở lên tại phòng khám thăm dò chức năng hô hấp - bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM từ ngày 25/08/2016 đến 25/05/2017.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá hiệu quả can thiệp của dược đối với khả năng kiểm soát hen của bệnh nhân hen phế quản tại bệnh viện đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 22 * Số 1 * 2018<br /> <br /> Nghiên cứu Y học<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CAN THIỆP CỦA DƢỢC S<br /> ĐỐI VỚI KHẢ N NG KIỂM SOÁT HEN<br /> CỦA BỆNH NH N HEN PHẾ QUẢN<br /> TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƢỢC TP HỒ CH MINH<br /> Phạ<br /> <br /> u n h i*, Trần Hoàng Tiên*,<br /> <br /> i Thị Hương Quỳnh**<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Mục tiêu: Khảo s{t hiệu quả can thiệp gi{o dục của Dược sĩ đối với khả năng kiểm so{t hen của bệnh nh}n<br /> hen phế quản tại bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM<br /> Phương pháp nghiên cứu Thử nghiệm l}m s|ng, ngẫu nhiên có đối chứng, thực hiện trên bệnh nhân hen<br /> ngoại trú đủ 18 tuổi trở lên tại ph ng kh{m Thăm d chức năng hô hấp - bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM từ<br /> ng|y 25/08/ 2016 đến 25/05/2017. Bệnh nh}n được chia ngẫu nhiên vào hai nhóm – nhóm Can thiệp (CT) – nhận<br /> sự tư vấn của dược sĩ v| tư vấn thường quy của b{c sĩ v| nhóm không Can thiệp (KCT) – chỉ nhận được sự tư<br /> vấn của b{c sĩ. Hiệu quả can thiệp được đ{nh gi{ bằng việc so sánh giữa 2 nhóm về tình trạng kiểm soát hen của<br /> bệnh nhân theo Asthma Control Test (ACT) ở thời điểm ban đầu v| sau 3 th{ng khảo s{t.<br /> Kết quả Sau 3 th{ng theo d i, có 173 bệnh nh}n thuộc nhóm CT v| 96 bệnh nh}n thuộc nhóm KCT. Điểm<br /> kiểm so{t hen ở nhóm CT (22,81 ± 2,30) cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm KCT (20,70 ± 3,35) (p 0,001).<br /> Đồng thời tỷ lệ bệnh nh}n kiểm so{t hen ở nhóm CT l| 89,6% cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm KCT l|<br /> 69,8%, p 0,001. Biện ph{p can thiệp gi{o dục của Dược sĩ mang lại ảnh hưởng tích cực đến tình trạng kiểm so{t<br /> hen của bệnh nh}n (OR 3,910; 95%CI 1,956 7,816; p 0,001)<br /> ết luận: Can thiệp của dược sĩ giúp cải thiện việc kiểm so{t hen của bệnh nh}n.<br /> Từ h a hen phế quản, kiểm so{t hen, can thiệp, Dược sĩ<br /> <br /> ABSTRACT<br /> PHARMACISTS’ INTERVENTION ON ASTHMA CONTROL ENHANCEMENT<br /> IN ASTHMATIC PATIENTS AT UNIVERSITY MEDICAL CENTER, HO CHI MINH CITY<br /> Pham Xuan Khoi, Tran Hoang Tien, Bui Thi Huong Quynh<br /> * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Supplement Vol. 22 - No 1- 2018: 103 - 110<br /> Objectives: The aim of this study was to evaluate the effectiveness of patient education by pharmacists on<br /> asthma control enhancement in asthmatic patients at University Medical Center, Ho Chi Minh City.<br /> Method: A randomized, controlled trial was conducted on asthmatic outpatients aged 18 years or older at<br /> Screening Respiratory Function department from August 2016 to May 2017. Patients were randomized into<br /> intervention group (IG) and non-intervention group (NIG). Patients in IG were consulted by pharmacists and<br /> doctors. Patients in NIG received consultation from doctors only. We compared ACT scores of patients at the<br /> beginning of study and after 3 months between the two groups.<br /> Results: After 3 months, there were 173 patients in IG and 96 patients in NIG. IG’s asthma control score<br /> (22.81 ± 2.30) was statistically higher than NIG’s one (20.70 ± 3.35) (p 0.001). The prevalence of patients with<br /> *Khoa Dược, Đại học Lạc Hồng - Biên Hòa – Đồng Nai<br /> **Khoa Dược, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh<br /> Tác giả liên lạc: TS. Bùi Thị Hương Quỳnh ĐT: 0912261353<br /> <br /> Chuyên Đề Dƣợc<br /> <br /> Email: huongquynhtn@gmail.com<br /> <br /> 103<br /> <br /> Nghiên cứu Y học<br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 22 * Số 1 * 2018<br /> <br /> accquired control asthma in IG was higher than that in NIG (89.6% vs 69.8%, respectively, p

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản