intTypePromotion=1

Đánh giá lần đầu và chỉ định phòng kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
274
lượt xem
6
download

Đánh giá lần đầu và chỉ định phòng kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đánh giá lần đầu và chỉ định phòng kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá lần đầu và chỉ định phòng kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản

  1. Đánh giá lần đầu và chỉ định phòng kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thủy sản Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Nông nghiệp &PTNT Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính Gửi bản chính về Cục hoặc các Trung tâm vùng thuộc Cục Thời hạn giải quyết: 1. Xác nhận đăng kí đánh giá và chỉ định: trong vòng 05 ngày làm việc. 2. Xử lý kết quả đánh giá: trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được toàn bộ hồ sơ liên quan đến kết quả đánh giá Cơ quan đánh giá thông báo kết quả đánh giá cho phòng kiểm nghiệm (nếu không đạt yêu cầu) hoặc gửi hồ sơ đề nghị chỉ định đến cơ quan chỉ định (nếu đạt yêu cầu). 3. Ban hành quyết định chỉ định: Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ, Cơ quan chỉ định ban hành quyết định chỉ định và cấp mã số cho phòng kiểm nghiệm. Đối tượng thực hiện:Tất cả
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Hiện đang thực hiện thu Phí đánh giá lần đầu (Quy phí theo thỏa thuận vì Quyết định số 1. định theo Điều 19 Quyết chưa có quy định về 116/2008/QĐ-BNN... định 116/2008/QĐ-BNN) mức phí đánh giá Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Thông báo Các bước Tên bước Mô tả bước Phòng kiểm nghiệm gửi hồ sơ xin đánh giá, chỉ định đến cơ quan đánh giá (Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản 1. hoặc Trung tâm Chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng 1, 2, 3, 4, 5, 6) 2. Cơ quan đánh giá xác nhận đăng kí đánh giá và chỉ định 3. Cơ quan đánh giá tiến hành đánh giá, xử lý kết quả đánh giá
  3. Tên bước Mô tả bước Cơ quan đánh giá chuyển hồ sơ đến Cơ quan chỉ định hoặc có 4. văn bản gửi đơn vị được đánh giá thông báo kết quả đánh giá khi không đạt yêu cầu. 5. Cơ quan chỉ định ban hành Quyết định chỉ định. Hồ sơ Thành phần hồ sơ A. Hồ sơ xin đánh giá, chỉ định (đơn vị đề nghị đánh giá gửi Cơ quan đánh giá) * Thành phần hồ sơ bao gồm: 1. Đơn xin đánh giá và chỉ định phòng kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản (Biểu mẫu BNN-01) 1. 2. Báo cáo năng lực hoạt động của phòng kiểm nghiệm (Biểu mẫu BNN-02) 3. Chứng chỉ hoặc các tài liệu liên quan đến việc công nhận hệ thống đảm bảo chất lượng phòng kiểm nghiệm phù hợp ISO/IEC 17025:2005 hoặc tương đương 4. Kết quả tham gia các chương trình thử nghiệm thành thạo đối với các chỉ tiêu chất lượng xin đăng kí đánh giá, chỉ định (nếu có) 5. Các tài liệu liên quan đến cơ sở pháp lý, giấy phép hoạt động của phòng
  4. Thành phần hồ sơ kiểm nghiệm B. Hồ sơ đề nghị chỉ định (Cơ quan đánh giá gửi Cơ quan chỉ định) * Thành phần hồ sơ bao gồm: 1. Hồ sơ đăng kí đánh giá, chỉ định của phòng kiểm nghiệm (nêu tại Mục A) 2. 2. Báo cáo kết quả đánh giá: - Biên bản đánh giá - Báo cáo kết quả đánh giá của Trưởng đoàn đánh giá 3. Biên bản thẩm định kết quả đánh giá, đề nghị chỉ định phòng kiểm nghiệm Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn xin đánh giá và chỉ định phòng kiểm nghiệm Quyết định số 1. chất lượng nông lâm thủy sản (Biểu mẫu BNN-01) 116/2008/QĐ-BNN... Báo cáo năng lực hoạt động của phòng kiểm Quyết định số 2. nghiệm (Biểu mẫu BNN-02) 116/2008/QĐ-BNN... 3. Biên bản đánh giá phòng kiểm nghiệm (Biểu mẫu Quyết định số
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định BNN-03) 116/2008/QĐ-BNN... Quyết định số 4. Báo cáo kết quả đánh giá (Biểu mẫu BNN-04) 116/2008/QĐ-BNN... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2