Đánh giá mở rộng và chỉ định phòng kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
56
lượt xem
4
download

Đánh giá mở rộng và chỉ định phòng kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đánh giá mở rộng và chỉ định phòng kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá mở rộng và chỉ định phòng kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản

  1. Đánh giá mở rộng và chỉ định phòng kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,Thủy sản Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Nông nghiệp &PTNT Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính Gửi bản chính về Cục hoặc các Trung tâm thuộc Cục Thời hạn giải quyết: 1. Xác nhận đăng kí đánh giá và chỉ định: trong vòng 05 ngày làm việc. 2. Xử lý kết quả đánh giá: trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được toàn bộ hồ sơ liên quan đến kết quả đánh giá Cơ quan đánh giá thông báo kết quả đánh giá cho phòng kiểm nghiệm (nếu không đạt yêu cầu) hoặc gửi hồ sơ chỉ định đến cơ quan chỉ định (nếu đạt yêu cầu). 3. Ban hành quyết định chỉ định: Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ, Cơ quan chỉ định ban hành quyết định chỉ định và cấp mã số cho phòng kiểm nghiệm. Đối tượng thực hiện:Tất cả
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Hiện đang thực hiện thu phí theo Phí đánh giá Quyết định số 1. thỏa thuận vì chưa có quy định về mở rộng 116/2008/QĐ-BNN... mức phí đánh giá Quyết định số 116/2008/QĐ-BNN... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Thông báo Các bước Tên bước Mô tả bước Phòng kiểm nghiệm gửi hồ sơ xin đánh giá, chỉ định đến cơ quan 1. đánh giá (Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản hoặc Trung tâm Chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng 1, 2,3,4,5,6) 2. Cơ quan đánh giá xác nhận đăng kí đánh giá và chỉ định
  3. Tên bước Mô tả bước 3. Cơ quan đánh giá tiến hành đánh giá, xử lý kết quả đánh giá Cơ quan đánh giá chuyển hồ sơ đến Cơ quan chỉ định hoặc có 4. văn bản gửi đơn vị được đánh giá thông báo kết quả đánh giá khi không đạt yêu cầu Cơ quan chỉ định ban hành Quyết định chỉ định Phòng kiểm 5. nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản. Hồ sơ Thành phần hồ sơ A. Hồ sơ xin đánh giá, chỉ định (đơn vị đề nghị đánh giá gửi Cơ quan đánh giá) * Thành phần hồ sơ bao gồm: 1. Đơn xin đánh giá và chỉ định phòng kiểm nghiệm chất lượng nông lâm 1. thủy sản (Biểu mẫu BNN-01) 2. Chứng chỉ hoặc các tài liệu liên quan đến việc công nhận hệ thống đảm bảo chất lượng phòng kiểm nghiệm phù hợp ISO/IEC 17025:2005 hoặc tương đương 3. Hồ sơ về kết quả tham gia các chương trình thử nghiệm thành thạo đối với
  4. Thành phần hồ sơ các chỉ tiêu chất lượng xin đăng kí đánh giá, chỉ định (nếu có) B. Hồ sơ đề nghị chỉ định (Cơ quan đánh giá gửi Cơ quan chỉ định) * Thành phần hồ sơ bao gồm: 1. Hồ sơ đăng kí đánh giá, chỉ định của phòng kiểm nghiệm (nêu tại Mục A) 2. 2. Báo cáo kết quả đánh giá: - Biên bản đánh giá - Báo cáo kết quả đánh giá của Trưởng đoàn đánh giá 3. Biên bản thẩm định kết quả đánh giá, đề nghị chỉ định phòng kiểm nghiệm Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn xin đánh giá và chỉ định phòng kiểm nghiệm Quyết định số 1. chất lượng nông lâm thủy sản (Biểu mẫu BNN-01) 116/2008/QĐ-BNN... Biên bản đánh giá phòng kiểm nghiệm (Biểu mẫu Quyết định số 2. BNN-03) 116/2008/QĐ-BNN...
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Quyết định số 3. Báo cáo kết quả đánh giá (Biểu mẫu BNN-04) 116/2008/QĐ-BNN... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản