ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÁY CẮT KIM LOẠI

Chia sẻ: Phan Duong Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

1
754
lượt xem
177
download

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÁY CẮT KIM LOẠI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các phương pháp tạo hình bề mặt gia công? Nội dung của các phương pháp đó? 2. Hãy nêu các chuyển động tạo hình bề mặt gia công? Ví dụ? 3. Các trường hợp gia công sau đây thuộc phương pháp tạo hình nào: mài phẳng; mài tròn bằng đá mài định hình; phay lăn răng; chuốt vòng; Chuốt lỗ trụ; phay bánh răng trên máy phay vạn năng dùng dao phay đĩa mô đun; gia công bánh răng côn trên máy 5A250, máy 528

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÁY CẮT KIM LOẠI

  1. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÁY CẮT KIM LOẠI I/ Lý thuyết 1. Các phương pháp tạo hình bề mặt gia công? Nội dung của các phương pháp đó? 2. Hãy nêu các chuyển động tạo hình bề mặt gia công? Ví dụ? 3. Các trường hợp gia công sau đây thuộc phương pháp tạo hình nào: mài phẳng; mài tròn bằng đá mài định hình; phay lăn răng; chuốt vòng; Chuốt lỗ trụ; phay bánh răng trên máy phay vạn năng dùng dao phay đĩa mô đun; gia công bánh răng côn trên máy 5A250, máy 528; gia công bánh vít bằng dao bay trên máy phay vạn năng; Dập sâu chi tiết kim loại tấm; Mài răng trên máy mài 5∏84; cà răng? Phân tích các chuyển động tạo hình trong các trường hợp đó 4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của máy công cụ? 5. Đặc tính kỹ thuật và công dụng của các máy công cụ: tiện, phay doa, khoan, mài, bào, xọc, chuốt, gia công bánh răng, gia công ren? 6. Thiết lập cấu trúc động học và công thức điều chỉnh động học của các máy công cụ trong các trường hợp sau: a. Máy tiện ren vít vạn năng khi tiện trơn, tiện ren trụ, ren côn b. Máy tiện hớt lưng trong trường hợp: - Tiện ren - Tiện hớt lưng dao phay trụ răng thẳng - Tiện hớt lưng dao phay trụ răng xoắn - Tiện hớt lưng dao phay định hình - Tiện hớt lưng ta rô - Tiện hớt lưng dao phay lăn răng 7. Nêu và phân tích các phương pháp gia công bánh răng? ứng dụng của các phương pháp đó? 8. Phân tích cấu trúc động học của máy phay lăn răng trong trường hợp: - Phay lăn răng bánh răng trụ răng thẳng? răng nghiêng bằng phương pháp phay thông thường và phay theo đường chéo? - Phay lăn răng bánh vít bằng phương pháp chạy dao hướng kính? chạy dao tiếp tuyến? 9. Nêu nguyên lý và cấu trúc động học của máy bào bánh răng côn. Máy phay bánh răng côn răng cong? 10. Thiết lập sơ đồ động học và công thức điều chỉnh khi phay thanh răng bằng đầu phân độ vạn năng? đầu chia đường thẳng? 11. Viết phương trình xích động và công thức điều chỉnh động học cho các chuyển động của các máy công cụ sau: a. 1K62; 1A616; 1M620; 1341; 1811; K96 b. 2620A; 262G; 2135; 2B56 c. 6H82; 654; 610G 1
  2. d. 5D32; 5E32; 5K324 e. 5A250; 528; 526 f. 5∏84 B/ Bài tập 1. Tính toán điều chỉnh máy tiện ren vít vạn năng 1K62 để tiện ren trong các trường hợp sau: a. Ren hệ mét tp k 1 1 2 3 1,25 1 2 3 1,5 1 2 3 1,75 1 2 3 2 1 2 3 2,25 1 2 3 2,75 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 6 1 2 3 8 1 2 3 12 1 2 3 24 1 2 3 48 1 2 3 b. Ren hệ mô đun tp k 1 1 2 3 1,5 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 6 1 2 3 8 1 2 3 12 1 2 3 c. Ren hệ Anh np k 1/3 1 2 3 2/5 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 2
  3. 6 1 2 3 8 1 2 3 12 1 2 3 2. Tính toán điều chỉnh đầu phân độ để gia công trên máy phay vạn năng trong các trường hợp gia công sau: z mn βo Bước ren vít me tx Đặc tính N 35 5 0 6 40 37 5 15 8 60 39 4 20 12,7 40 45 4 25 5 90 48 4 30 6 80 55 3 35 6 40 61 3 25 6 40 63 3 20 12,7 60 65 3 30 6,35 40 67 2 40 6 90 74 2 35 6 80 86 1,5 25 5 40 Số hàng lỗ đĩa chia : Mặt 1 có các hàng lỗ: 22, 25, 28, 30, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43 Mặt 2 có các hàng lỗ: 47, 49, 50, 53, 54, 57, 58, 59, 62, 66 3. Tính toán điều chỉnh máy phay lăn răng 5K324 để gia công bánh răng trụ có thông số sau: z mn βo 33 5 0 38 5 15 39 4 20 47 4 25 48 4 30 58 3 35 61 3 25 64 3 20 65 3 30 68 2 40 79 2 35 86 1,5 25 4. Tính toán điều chỉnh máy xọc răng 514 để gia công bánh răng trụ có các thông số sau: 3
  4. Zphôi zdao m Sc Sr H 33 35 5 0,08 0,10 76,2 38 45 5 0,12 0,08 76,2 39 40 4 0,10 0,12 76,2 47 45 4 0,15 0,10 76,2 48 45 4 0,20 0,15 76,2 58 30 3 0,10 0,20 76,2 61 35 3 0,08 0,10 76,2 64 30 3 0,12 0,08 76,2 65 35 3 0,10 0,12 76,2 68 25 2 0,15 0,10 76,2 79 45 2 0,20 0,15 76,2 86 45 1,5 0,10 0,20 76,2 5. Tính toán điều chỉnh động học máy 5A250 để gia công bánh răn côn răng thẳng có thông số sau: Chiều dài Khoảng Tốc độ cắt Thời gian gia Số răng bánh côn chia chạy quá và công một răng gia công chạy tới răng 6. Xác định tốc độ max và min, phạm vi điều chỉnh số vòng quay và công bội ϕ, tổn thất tốc độ của chuyển động chính máy phay biết: a. vmin=20m/ph; vmax=65m/ph; Dmin=60; Dmax=300; số cấp tốc độ z=9 b. vmin=10m/ph; vmax=120m/ph; Dmin=20; Dmax=400; số cấp tốc độ z=18 c. vmin=5m/ph; vmax=90m/ph; Dmin=20; Dmax=250; số cấp tốc độ z=16 d. vmin=5m/ph; vmax=150m/ph; Dmin=5; Dmax=200; số cấp tốc độ z=24 e. vmin=6m/ph; vmax=40m/ph; Dmin=5; Dmax=15; số cấp tốc độ z=8 7. Vẽ lưới cấu trúc và đồ thị vòng quay, tính số răng, mô đun cho các bánh răng của một hộp tốc độ theo phương án cấu trúc sau: Phương án no ϕ nmin(v/ph) 3[1].3[3] 1000 1,41 250 2[1].3[2] 1250 1,41 125 3[1].3[3].2[9] 800 1,26 31,5 3[2].3[6].2[1] 800 1,26 31,5 3[1].2[3].2[6] 1000 1,26 12,5 2[3].3[6].3[1] 1000 1,41 8 4
  5. 5
Đồng bộ tài khoản