intTypePromotion=1

Đề cương Ôn thi lý thuyết môn Lý thuyết Tài chính Tiền tệ

Chia sẻ: Mai Hong Luu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
118
lượt xem
7
download

Đề cương Ôn thi lý thuyết môn Lý thuyết Tài chính Tiền tệ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương Ôn thi lý thuyết môn Lý thuyết Tài chính Tiền tệ với các câu hỏi trong 10 bài học và các câu hỏi trọng tâm của môn học, giúp các bạn ôn tập, củng cố kiến thức và có kết quả bài thi kế thúc môn đạt điểm cao. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương để nắm chắc nội dung.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương Ôn thi lý thuyết môn Lý thuyết Tài chính Tiền tệ

  1. Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn: Lý thuyết tài chính tiền tệ ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN: LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ BÀI 1: Những vấn đề cơ bản về tiền tệ 1.1. Nguồn gốc và bản chất của tiền tệ 1.2. Lịch sử phát triển của tiền tệ 1.3. Các chức năng của tiền tệ 1.4. Vai trò của tiền tệ BÀI 2: Ngân sách nhà nước 2.1. Tổng quan về Ngân sách Nhà nước 2.2. Thu Ngân sách Nhà nước 2.3. Chi Ngân sách Nhà nước 2.4. Thâm hụt Ngân sách Nhà nước BÀI 3: Tài chính doanh nghiệp 3.1. Nguồn vốn của doanh nghiệp 3.2. Hoạt động tài chính của doanh nghiệp BÀI 4: Tín dụng và lãi suất 4.1. Các loại hình tín dụng 4.2. Bản chất và vai trò của lãi suất 4.3. Một số phân biệt về lãi suất 4.4. Các loại lãi suất 4.5. Các nhân tố ảnh hưởng tới lãi suất trong nền kinh tế thị trường BÀI 5: Thị trường tài chính 5.1. Khái niệm và chức năng của thị trường tài chính 5.2. Cấu trúc của thị trường tài chính 5.3. Công cụ của thị trường tài chính BÀI 6: Các tổ chức tài chính trung gian 6.1. Chức năng và vai trò của các tổ chức tài chính trung gian 6.2. Các loại hình tổ chức tài chính trung gian 6.3. Sự khác nhau cơ bản giữa NHTM và các tổ chức tài chính trung gian phi ngân hàng BÀI 7: Ngân hàng thương mại 7.1. Chức năng của ngân hàng thương mại FIN602_De cuongLTTCTT_v1.0012102201 1
  2. Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn: Lý thuyết tài chính tiền tệ 7.2. Bảng cân đối tài sản của NHTM 7.3. Các hoạt động cơ bản của NHTM 7.4. Vai trò của tiền dự trữ trong hoạt động NHTM BÀI 8: Quá trình cung ứng tiền tệ 8.1. Lượng tiền cung ứng và các tác nhân tham gia vào quá trình cung ứng tiền 8.2. Ngân hàng Trung ương và cơ số tiền tệ 8.3. Quá trình tạo tiền gửi của hệ thống NHTM BÀI 9: Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ 9.1. Tổng quan về Ngân hàng Trung ương 9.2. Chức năng của Ngân hàng Trung ương 9.3. Chính sách tiền tệ quốc gia BÀI 10: Lạm phát tiền tệ 10.1. Các quan điểm về lạm phát 10.2. Phân loại lạm phát 10.3. Nguyên nhân lạm phát 10.4. Tác động của lạm phát 10.5. Các giải pháp khắc phục lạm phát 2 FIN602_De cuongLTTCTT_ v1.0012102201
  3. Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn: Lý thuyết tài chính tiền tệ Tài liệu ôn tập 1. PGS.TS. Nguyễn Hữu Tài, 2011, Lý thuyết tài chính tiền tệ, Nhà xuất bản Thống kê. 2. Frederic S.Miskin (1994), Tiền tệ ngân hàng thị trường tài chính, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội. 3. Các trang Web về các ngân hàng và các tổ chức tài chính. 4. Các tạp chí chuyên ngành tài chính ngân hàng. FIN602_De cuongLTTCTT_v1.0012102201 3
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2