Đề cương thực hành động cơ xăng P3

Chia sẻ: Hung Nhat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
262
lượt xem
146
download

Đề cương thực hành động cơ xăng P3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Không nên dùng nước ao hồ , sông rạch vì nước này có chất vôi và cặn , lâu ngày sẽ gây nghẹt đường nước lưu thông và cản trở sự truyền nhiệt làm động cơ mau nóng , nước bị sôi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương thực hành động cơ xăng P3

 1. Th c hành Đ ng cơ xăng _ Không nên dùng nư c ao h , sông r ch vì nư c này có ch t vôi và c n, lâu ngày s gây ngh t đư ng nư c lưu thông và c n tr s truy n nhi t làm đ ng cơ mau nóng, nư c b sôi. _ N u thùng nư c có nhi u c n vôi, ta dùng nư c pha 20 – 30% acide chlohydric ngâm đ n khi nào th y b c hơi lên thì x ra và thay nư c m i vào. _ N u c n bùn hay c n d u ta pha 4Kg potasse vào trong 10 lít nư c cho vào đ ng cơ, n máy cho nóng kho ng 30 phút r i x b ng nư c nhi u l n, m i l n x ph i cho máy n . _ N u th y nư c có l n d u bôi trơn thì ki m tra xem đ m n p máy có b cháy ho c n p máy có b n t hay không. 30
 2. Th c hành Đ ng cơ xăng 5/ Ki m tra tình tr ng rò r c a nư c làm mát: Khi đ ng cơ đang ho t đ ng xem nư c có rò r đâu không. Nư c có th rò r các m i n i ng cao su do ki ng si t chưa ch t, có th rò r do két nư c b cánh qu t gió chém, có th rò r tr c bơm nư c do ph t hư ho c đ m h , có th do dùng ng d n nư c không đúng lo i. II-Đ I V I Đ NG CƠ ĐÃ THÁO RÃ Ta ki m tra các chi ti t sau: 1/ Ki m tra b ng nư c n p máy và thân máy: n u th y dơ b n thì thông s ch, xong dùng vòi nư c có áp su t cao thông vào các b ng nư c. Làm như th nhi u l n đ n khi nào th y h t c n b n và nư c ra trong là đư c. 2/ Ki m tra van h ng nhi t: _ Tháo van h ng nhi t ra, cho vào 1 cái lon có ch a nư c. _ Đ 1 nhi t k vào lon nư c, đun t t cho nư c trong lon nóng lên. _ Khi nhi t k ch 70oC thì van h ng nhi t b t đ u mơ, đ n 80oC thì m hoàn toàn (tùy theo lo i). N u không thì van h ng nhi t b hư, ph i thay m i. 3/Ki m tra n p két nư c: S d ng bơm g n đ ng h đo áp su t đ ki m tra đ kín c a đ m cao su, đ kín và tr ng thái làm vi c c a các van hơi nư c và van không khí. Ki m tra áp su t m van b ng cách l p n p két nư c lên đ u bơm hút, dùng tay kéo pít tông đ t o s c hút, n u đ t giá tr 0,7 – 1 at mà van m là đ t yêu c u. 4/ Ki m tra tình tr ng ki ng si t và ng nư c: _ Ki ng si t ph i còn t t, dây thép si t không b gãy đ t, ren vít không b hư h ng. _ ng nư c ph i là lo i có hình dáng thích h p v i đ ng cơ, không b b , n t, không c ng quá hay m m quá. 31
 3. Th c hành Đ ng cơ xăng 5/ Ki m tra bơm nư c: _ Ki m tra tr c bơm xem có gãy không, b c đ n còn t t hay không, cánh qu t nư c có mòn, gãy hay không. N u hư thì dùng máy ép ép ra c n th n đ s a ch a. _ Ki m tra ph t cao su xem còn t t hay không. _ Ki m tra vú m có b ngh t hay không. _ Khi ráp bơm nư c nh làm đ m m i, ráp cánh qu t gió ch c ch n, si t các bu lông đ u và ch t. III-CHÚ Ý AN TOÀN _ Trư c khi kh i đ ng đ ng cơ ph i ki m tra cánh qu t gió có b n t, l ng không. _ Đ tay cách xa dây đai, pu ly và qu t đang quay. _ lo i qu t đi n đi u khi n b i công t c nhi t, luôn tháo dây đi n đ n qu t trư c khi làm vi c vì qu t có th quay b t ng . _ Không m n p thùng nư c hay tháo h th ng làm mát lúc đ ng cơ nóng vì nư c có th sôi b t ng và phun ra gây ph ng. _ N u đ ng cơ b quá nóng ph i ng ng nó l p t c, n u không có th gây cháy và phá h ng đ ng cơ. _ Ch t ph gia pha vào nư c làm mát có tính đ c h i nên không đư c đ dính vào ngư i, có th gây cháy nên không đ tràn lên nh ng ch nóng c a đ ng cơ. 32
 4. Th c hành Đ ng cơ xăng Bài 6: KI M TRA H TH NG NHIÊN LI U B CH HÒA KHÍ I-BƠM XĂNG Sau khi tháo bơm xăng ra kh i đ ng cơ, ta l n lư t ki m tra các ph n sau: 1/ Tìm m ch xăng vào và ra b ng cách: _ Nhìn mũi tên nơi bơm xăng ho c xem ch IN: vào, OUT: ra _ Nhìn v trí gá l p bơm xăng đ i v i ng d n xăng. _ Dùng mi ng th i ra r i hút vào đ u ng: n u th i ra đư c hút vào không đư c thì đó là m ch vào, n u th i ra không đư c hút vào đư c là m ch ra (trư ng h p van b hư thì th i ra hút vào gì cũng đư c) 2/ Ki m tra l c xăng: Tháo chén lóng c n ho c n p đ y, ki m tra l c xăng có b ngh t, b rách không, ki m tra xem ph t còn t t không. 3/ Ki m tra bơm xăng: Tháo n p bơm ra kh i thân bơm ki m tra: _ Màng bơm có b rách không. _ Các van hút, van thoát có b vênh, k t, ráp l n chi u hay không. Ki m tra lò xo van, m t ti p xúc c a van. _ Di chuy n c n đi u khi n, c n bơm tay xem màng bơm có lên xu ng không, n u không thì xem ngàm gá l p c n đi u khi n v i c t màng bơm xem lò xo bung ra có gãy hay y u không. 4/ Th bơm xăng: Sau khi ki m tra, s a ch a bơm xăng xong, l p l i, nhúng m ch hút bơm xăng vào 1 lon xăng, c đ ng c n bơm tay ho c c n đi u khi n xem xăng có v t ra m ch thoát không. N u có d ng c ki m tra chuyên dùng thì ph i ki m tra s c hút m ch hút, áp su t m ch thoát và lưu lư ng c a bơm xăng. II-B CH HÒA KHÍ B ch hòa khí sau khi đã tháo rã xong, dùng xăng chùi r a s ch s , th i gió cho khô và ki m tra các chi ti t sau: 1/ Van kim: Ki m tra s đóng kín b ng cách dùng mi ng th i, n u đóng không kín thì s a ch a b ng cách mài rà van kim v i b van b ng b t rà m n (gi ng như mài rà xú páp). 33
 5. Th c hành Đ ng cơ xăng 2/ Phao xăng: Dìm phao vào 1 chén nư c hơi nóng, n u phao b th ng thì s có b t khí n i lên t l th ng, đánh d u r i khoan 1 l nh ch đó cho hơi xăng b c ra h t r i hàn l i. 3/ Đi u ch nh m c xăng trong bu ng phao: Khi có hi n tư ng dư hay thi u xăng ta ph i đi u ch nh m c xăng trong bu ng phao b ng cách u n “lư i gà” đi u khi n van kim ho c thêm, b t đ m lót b van đ đóng s m hay tr hơn. 4/ Tìm các m ch xăng: a)Tìm m ch xăng chính: M ch này có th tìm ra d dàng b ng cách tìm v trí xăng phun ra vòi phun chính (ngay ng khu ch tán) r i dò ngư c l i bu ng phao. B t c b ch hòa khí nào xăng t bu ng phao trư c khi ra vòi phun chính đ u ph i qua gíc lơ chính, thông thư ng gíc lơ chính n m bên ngoài đ d tháo ráp, súc r a, thay th . b)Tìm m ch xăng kh i đ ng: _ N u kh i đ ng b ng cánh bư m gió thì m ch kh i đ ng là vòi phun chính. Chú ý các phương pháp đi u khi n bư m gió: *Bư m gió có van t đ ng 34
 6. Th c hành Đ ng cơ xăng *Đi u khi n bư m gió t đ ng b ng lò xo nhi t: + Lò xo nhi t đư c nung nóng b ng ngu n đi n + Lò xo nhi t đư c nung nóng b ng nư c làm mát + Lò xo nhi t đư c nung nóng b ng khí th i c a đ ng cơ _ N u kh i đ ng b ng Starter thì m ch kh i đ ng là 1 m ch có l khá l n, g n sát v i m t bích c a b ch hòa khí, t đó dò ngư c l i ta s tìm đư c m ch liên h v i bu ng phao và gíc lơ gió. 35
 7. Th c hành Đ ng cơ xăng c)Tìm m ch không t i: T t c các lo i b ch hòa khí đ u có m ch không t i b trí phía sau cánh bư m ga. M ch không t i tìm th y d dàng nh vít đi u ch nh không t i n m phía ngoài g n m t bích c a b ch hòa khí, t đó dò ngư c lên ta s tìm đư c m ch liên h v i gíc lơ xăng không t i và tìm đư c gíc lơ gió không t i. d)Tìm m ch tăng t c: Quan sát xem bơm tăng t c thu c lo i nào (pít tông hay màng) và đi u khi n b ng cơ khí hay b ng s c hút. 36
 8. Th c hành Đ ng cơ xăng _ T v trí l p pít tông hay màng bơm tăng t c ta s th y có 2 đư ng ăn thông: 1 đư ng thông v i bu ng phao g i là m ch hút đ u có 1 van hút (thư ng là hòn bi nh ), 1 đư ng thông ra vòi phun tăng t c qua 1 van thoát. _ Cơ c u đi u khi n: v i lo i đi u khi n b ng cơ khí thì ta s th y 1 c n n i t c n đi u khi n cánh bư m ga đ n c n đi u khi n pít tông hay màng bơm tăng t c. V i lo i đi u khi n b ng s c hút thì n p đ y màng bơm s có 1 l nh ăn thông phía dư i bư m ga. Sau khi tìm đư c m ch xăng ta thông s ch các đư ng ng, ki m tra các chi ti t, s a ch a và ráp l i. Đ i v i lo i bơm tăng t c đi u khi n b ng c n, ta đ xăng vào bu ng phao r i m cánh bư m ga đ t ng t s th y có xăng phun ra vòi phun tăng t c. e)Tìm m ch xăng ph tr i M ch này có nhi u hình th c nhưng thư ng là 1 m ch xăng ph thông t bu ng phao ra m ch chính đ b xung cho vòi phun chính. Gíc lơ ph tr i đư c m do tác đ ng b ng cơ khí ho c b ng s c hút l y t sau cánh bư m ga. Đ i v i các b ch hòa khí không có m ch ph tr i thì dùng hình th c khác thí d dùng kim phân lư ng (b ch hòa khí Carter). Cũng có l ai b ch hòa khí không có m ch ph tr i, m c đích là đ ti t ki m nhiên li u và tránh gây ô nhi m môi trư ng (xe hơi ch y trong thành ph ). 37
 9. Th c hành Đ ng cơ xăng Bài 7: CÂN L A I-M C ĐÍCH Cân l a là công vi c l p b chia đi n vào đ ng cơ sao cho có tia l a đi n xu t hi n bu gi lúc pít tông cu i thì nén và đúng đi m đánh l a do nhà ch t o qui đ nh. II-YÊU C U 1/ Xác đ nh: th t xy lanh, chi u quay tr c khu u, TĐT c a pít tông s 1, th t thì n c a đ ng cơ. 2/ Xác đ nh đi m đánh l a c a xy lanh s 1: xem d u cân l a ghi pu ly, d u này n m phía trư c c a d u TĐT. Thí d các d u 5o, 10o,… n m trư c d u TĐT là 0o. Xem tài li u c a đ ng cơ đ bi t góc đánh l a s m là m y đ . 3/ Xác đ nh chi u quay c a m qu t: _ Quay tr c khu u theo chi u quay và quan sát m qu t. _ Dùng tay xoay m qu t, chi u nào c m th y kéo căng đư c lò xo c a b đánh l a s m t đ ng b ng l c ly tâm là chi u quay đúng. Thí d như hình bên, m qu t (l p phía trên cam c t đi n) có chi u quay trái (ngư c chi u kim đ ng h ). 38
 10. Th c hành Đ ng cơ xăng III-PHƯƠNG PHÁP TH C HÀNH 1/ Quay tr c khu u theo chi u quay cho đ n khi pít tông s 1 lên g n TĐT đúng đi m đánh l a (d u cân l a pu ly trùng d u ch th ) và ph i cu i thì nén (2 xú páp c a xy lanh 1 đ u đóng ho c 2 xú páp c a xy lanh 4 trùng đi p). 2/ Đi u ch nh khe h t i đa c a m t vít l a là 0,4mm b ng cách: n i vít si t v b chia đi n, xoay b chia đi n cho m t vít l a m t i đa (cam đ i đ n đ nh) r i ki m tra khe h gi a 2 m t vít l a. N u đ t yêu c u thì thôi, n u không đ t yêu c u thì n i vít khóa vít đe, sau đó xoay vít l ch tâm ho c khe đi u ch nh đ đ t khe h là 0,4mm, xong si t vít khóa l i. 3/ Tìm đi m ch m m c a vít l a: đ cho m t vít l a ng m l i r i xoay t t v b chia đi n theo ngư c chi u quay c a m qu t đ n khi nào vít l a ch m m thì d ng l i. Si t nh v b chia đi n l i. 4/ G n m qu t ngay kh p v i tr c b chia đi n, ghi chú m qu t quay v hư ng nào đ sau khi đ y n p b chia đi n l i, ta l p dây cao áp (dây field) t hư ng đó đ n bu gi s 1. 5/ L p các dây cao áp còn l i d a theo chi u quay c a m qu t và TTTN c a đ ng cơ. 6/ Ki m tra nư c làm mát, d u bôi trơn, nhiên li u, ki m soát l i đư ng dây c a h th ng đánh l a l n cu i trư c khi kh i đ ng cho đ ng cơ n . 39
 11. Th c hành Đ ng cơ xăng 7/ Tìm góc đánh l a s m t t nh t: Khi đ ng cơ đã n m lên r i, ta n i vít si t v b chia đi n, xoay t t b chia đi n t i lui đ thay đ i góc đánh l a s m thích h p nh t v i tình tr ng c th c a đ ng cơ. Khi xoay cùng chi u quay m qu t t c là đánh l a càng tr (góc đánh l a s m gi m) và ngư c l i. L ng nghe ti ng n đ n khi nào th y êm và m nh nh t thì d ng l i, si t ch t v b chia đi n l i. IV-ĐI U CH NH T C Đ KHÔNG T I T c đ không t i là t c đ nh nh t c a đ ng cơ. Ơ ch đ này ngư i tài x buông nhân ga, t l hòa khí cung c p lúc này tùy thu c vào v trí c a vít đi u ch nh hòa khí không t i, t c đ đ ng cơ lúc này tùy thu c vào v trí c a vít ch i bư m ga (vít đi u ch nh t c đ không t i). 1/ Trư c khi đi u ch nh, ph i đ m b o: _ Các chi ti t c a h th ng đánh l a, h th ng nhiên li u làm vi c t t. _ Đ ng cơ đ t nhi t đ v n hành bình thư ng. 2/ Phương pháp đi u ch nh: _V n vít đi u ch nh hòa khí không t i vào h t r i v n ra kho ng 2,5 vòng. _ V n vít ch i bư m ga vào cho t c đ đ ng cơ tăng l n 1 ít đ không b ch t máy đ t ng t khi đi u ch nh. _ V n t t vít đi u ch nh hòa khí không t i vào và ra, l ng nghe ti ng n c a đ ng cơ đ tìm v trí t t nh t (đ ng cơ n êm và m nh nh t) thì d ng l i. _ N i vít ch i bư m ga ra t t cho t c đ đ ng cơ gi m xu ng th p nh t (nhưng không b ch t máy đ t ng t), n u có hi n tư ng rung thì l i v n vít đi u ch nh hòa khí không t i cho đ ng cơ n đ nh l i. C ph i h p như v y đ đi u ch nh đ n khi nào đ t yêu c u. _ Th l i b ng cách tăng ga l n r i buông ra, n u không b ch t máy mà v n n êm là đư c. N u có đèn cân l a (Timing Light), ta có th ki m tra đư c góc đánh l a s m ng v i t c đ đ ng cơ theo yêu c u c a nhà ch t o, ki m tra đư c tình tr ng c a b đánh l a s m t đ ng. 40
Đồng bộ tài khoản