ĐẺ KHÓ NGUYÊN NHÂN CƠ GIỚI (Kỳ 2)

Chia sẻ: Barbie Barbie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
92
lượt xem
14
download

ĐẺ KHÓ NGUYÊN NHÂN CƠ GIỚI (Kỳ 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

.Đẻ khó do âm đạo người mẹ chít hẹp : Âm đạo bị hẹp bẩm sinh hoặch bị rách trong các lần đẻ trước không được khâu phục hồi tốt ,hoặc sau các trường hợp mổ có liên quan đến âm đạo như mổ sa sinh dục,mổ dò Bàng quang -Âm đạo …thì tháI độ xử trí những trường hợp này là mổ lấy thai khi có dấu hiệu chuyển dạ. B-ĐẺ KHÓ DO NGUYÊN NHÂN Ở THAI 1.Đẻ khó do thai to: Theo Châu Âu nếu trọng lượng của thai 5000g mới gọi là thai to,khó đẻ được bằng đường...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐẺ KHÓ NGUYÊN NHÂN CƠ GIỚI (Kỳ 2)

  1. ĐẺ KHÓ NGUYÊN NHÂN CƠ GIỚI (Kỳ 2) 3.Đẻ khó do âm đạo người mẹ chít hẹp : Âm đạo bị hẹp bẩm sinh hoặch bị rách trong các lần đẻ trước không được khâu phục hồi tốt ,hoặc sau các trường hợp mổ có liên quan đến âm đạo như mổ sa sinh dục,mổ dò Bàng quang -Âm đạo …thì tháI độ xử trí những trường hợp này là mổ lấy thai khi có dấu hiệu chuyển dạ. B-ĐẺ KHÓ DO NGUYÊN NHÂN Ở THAI 1.Đẻ khó do thai to: Theo Châu Âu nếu trọng lượng của thai >5000g mới gọi là thai to,khó đẻ được bằng đường dưới.Ở Việt Nam nếu trọng lượng thai >4000g mới gọi là thai to.Khó có thể đẻ bằng đường dưới .Trong trường hợp này nếu khung chậu bình thường ,đối với ngôI chỏm thì bấm ối làm nghiệm pháp lọt.Nếu ngôI không lọt được chỉ định mổ lấy thai.Các ngôI khác đều chỉ định mổ lấy thai khi chuyển dạ . 2.Đẻ khó do cấu trúc bất thường của thai: 2.1 Thai to từng phần :
  2. 2.1.1Đầu to:Gặp trong trường hợp não úng thuỷ Chẩn đoán não úng thuỷ dựa vào LS thăm ÂĐ thấy các đường khớp của đầu thai giãn rộng ,Chẩn đoán khó khăn gặp trong trường hợp não úng thuỷ nhỏ hoặc trường hợp không phảI là ngôI đầu .Có thể sử dụng Xquang ,và siêu âm để giúp cho chẩn đoán Khi đã chẩn đoán là não úng thuỷ to,tháI độ xử trí là huỷ thai bằng cách chọc sọ để nước não tuỷ chảy hết ,làm cho đường kính đầu nhỏ lại ,rồi lấy thai ra.Nếu não úng thuỷ nhỏ,hy vọng thai có thể sống được ,có thể mổ lấy thai. 2.1.2.Vai to:Có thể gặp trong thai vô sọ ,vì thiếu phần sọ nên các phần mềm không nong được rộng ,đến phấn sổ vai thì thai trở thành to.trường hợp này có thể cắt xương đòn của thai nhi để lấy thai 2.1.3.Bụng to:Gọi là bụng cóc do cổ trướng ,gan to ,lách to thận đa nang.Tiên lượng thai không sổ được ,có khi sổ đầu rồi,mắc bụng mới phát hiện ra,phảI chọc bụng moi hết phủ tạng để thai sổ tiếp . 2.2.Đẻ khó do các thai dính nhau trong sinh đôI : Hay gặp trong thai sinh đôI cung noãn ,có thể dính lưng hoặc bụng.Trong trường hợp này dù biết là quáI thai vẫn có chỉ định mổ lấy thai Trong trường hợp thật dễ ,đủ điều kiện mới cắt thai đường ÂĐ
  3. 3.Đẻ khó do ngôi ,kiểu thế: 3.1.NgôI chỏm : NgôI chỏm là ngôI thường dễ đẻ ,nhưng trong 1 số trường hợp ngôI chỏm có thể đẻ khó khăn ,đó là ngôI chỏm có kiểu thế sau ,làm cho cuộc chuyển dạ kéo dài ,vì ngôI phảI quay trước (1350),hoặc 1 số trường hợp ngôI quay về chẩm cùng ,làm cho sổ khó khăn ,cần phảI cắt rộng tầng sinh môn. 3.2.NgôI mặt : NgôI mặt chỉ có thể quay về đường dưới được khi cằm quay về khớp vệ,để sổ theo kiểu cằm-vệ .. NgôI mặt các kiểu thế sau không quay về cằm-vệ không thể đẻ theo đường dưới được,phảI mổ lấy thai .Một điều cảnh giác là thai ngôI mặt mà thai vô sọ thì phảI huỷ thai. 3.3.NgôI trán: NgôI trán là ngôI đầu cúi không tốt và cũng không ngửa tốt ,là ngôI trung gian giữa ngôI chỏm và ngôI mặt.Đường kính lọt là đường kính Thượng chẩm- Cằm (13,5cm).Vì vậy ,nếu thai đủ tháng ,thì không thể đẻ bằng đường dưới mà phảI mổ lấy thai. 3.4.NgôI vai:
  4. NgôI vai không đẻ được đường dưới.ngôI vai chỉ có thể đẻ được đường dưới khi biến thành ngôI dọc,có nghĩa là phảI ngoại xoay thành ngôI chỏm trong khi chuyển dạ,khi có đủ điều kiện có thể nội xoay thai bằng cách cho tay vào buồng TC để nắm chân thai nhi biến thành ngôI ngược. Khi thai chết thì cắt thai ,nhưng nếu không đủ điều kiện cắt thai ,dù thai chết cũng phảI mổ lấy thai để tránh vỡ TC 3.5.NgôI ngược: Khó khăn nhất khi đẻ là trong thì sổ đầu.Cần tiên lượng để tránh mắc đầu hậu ,thai ngạt hoặc chết .Vì vậy ,ngôI ngược mà thai to nên mổ lấy thai khi có dấu hiệu chuyển dạ. 4.Đẻ khó do thai mắc nhau trong đa thai: Thực tế hay gặp trong sinh đôi. 4.1.Hai thai cùng là ngôI đầu : Một số trường hợp 2 đầu cùng chuẩn bị lọt mà không lọt được ,Vì kênh.Trường hợp này phảI mổ lấy thai nếu tiên lượng thai nuôI được. 4.2.NgôI thai thứ nhất là ngôI ngược ,ngôI thai thứ 2 là ngôI chỏm:
  5. Đầu hậu của thai thứ nhất (ngôI ngược )có thể vướng vào đầu thai (ngôI đầu)và không sổ được.Có thể can thiệp bằng cách cho quay đầu hậu 180 0 để khỏi bị mắc vào đầu của thai thứ 2 ỏ trên.C-ĐẺ KHÓ DO PHẦN PHỤ CỦA THAI 1.Rau tiền đạo: Trường hợp rau tiền đạo trung tâm hoàn toàn phảI mổ cấp cứu vì chảy máu và không có cách nào mở đường nào cho thai ra đường dưới Trong các trường hợp rau tiền đạo khác ,phảI bấm ối cho đỡ chảy máu và chờ đẻ đường dưới .Nhưng nếu máu vẫn tiếp tục chảy thì phảI mổ lấy thai. 2.Dây rau: Trường hợp cuống rau ngắn tuyệt đối hay có vòng rau quấn cổ gây ngôI bất thường hoặc ngôI không lọt được ,phảI mổ lấy thai 3.Đa ối và thiểu ối: Trong đa ối phần lớn thai bình chỉnh không tốt ,và TC quá căng làm cho cơn co TC bị RL.Một số trường hợp vỡ ối đột ngột làm cho ngôI trở thành ngôI ngang.sa xuống rốn gây đẻ khó. Trong trường hợp thiểu ối sẽ làm cho thai bình chỉnh không tốt nên có thể gây ngôI bất thường ,gây nên đẻ khó do ngôI thai
Đồng bộ tài khoản