intTypePromotion=1

Đề kiểm tra 1 tiết bài số 1 môn Đại số và Giải tích lớp 11 năm 2017-2018 - THPT Ngô Gia Tự - Mã đề 020

Chia sẻ: Hoa Kèn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
41
lượt xem
1
download

Đề kiểm tra 1 tiết bài số 1 môn Đại số và Giải tích lớp 11 năm 2017-2018 - THPT Ngô Gia Tự - Mã đề 020

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vận dụng kiến thức và kĩ năng các bạn đã được học để thử sức với Đề kiểm tra 1 tiết bài số 1 môn Đại số và Giải tích lớp 11 năm 2017-2018 - THPT Ngô Gia Tự - Mã đề 020 này nhé. Thông qua đề kiểm tra giúp các bạn ôn tập và nắm vững kiến thức môn học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 1 tiết bài số 1 môn Đại số và Giải tích lớp 11 năm 2017-2018 - THPT Ngô Gia Tự - Mã đề 020

  1. SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK Kiểm tra Đại số và Giải tích 11 bài số 1 TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ Năm học 2017 ­ 2018 Môn: Đại số và Giải tích 11 Thời gian làm bài : 45 phút (Đề thi có 03 trang) (không kể thời gian phát đề)                                                                                                                                              Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ................... Mã đề 020 Câu 1. Nghiệm của phương trình sin3x = cosx là: π π A.   x = kπ ; x = k B.   x = k 2π ; x = + k 2π 2 2 π π π π C.   x = + k ; x = + kπ D.   x = kπ; x = + kπ ` 8 2 4 4 Câu 2. Tất cả các nghiệm của phương trình: sin2x + sin2x – 3cos2x = 1 là A.   x = arctan 2 + kπ   B.   x = kπ , x = arctan 2 + kπ π + kπ π + kπ ; x = arctan 2 + kπ C.   x =   D.   x =   2 2 Câu 3. Nghiệm của phương trình tan3xtanx = 1 là: π π π π A.   x = + kπ x = + k B.   x = + kπ 4 12 3 4 π π π π C.   x = + k D.   x = + k 8 4 12 3 Câu 4. Phương trình tanx = 1 có nghiệm là? π π π A.   x = − + k 2π B.   x = − + kπ C.   x = + kπ D.   x = 450 + k 2π 4 4 4 Câu 5. Tất cả các nghiệm của pt cos2x – sinx cosx = 0 là: π π π A.   x = + kπ ; x = + kπ B.   x = + kπ 4 2 4 5π 7π π C.   x = + kπ ; x = + kπ D.   x = + kπ 6 6 2 Câu 6. Phương trình sinx = 1 có nghiệm là? π π π A.   x = + k 2π B.   x = k 2π C.   x = − + k 2π D.   x = + k 3600 2 2 2 π Câu 7. Với giá trị nào của x thì giá trị của các hàm số  y = tan( − x)  và y = tan2x bằng nhau? 4 π π π π π A.   x = k B.   x = + kπ C.   x = + k D.   x = k 2 4 12 3 3 Câu 8. Phương trinh:  ̀ 2 sin x cos x 1  co tâp nghiêm la:  ́ ̣ ̣ ̀ 4 �π � A.   S k ,k Z . B.   S = � + k 2π , k Z �. 2 �4 1/4 ­ Mã đề 020
  2. �π � �π � C.   S = � + k 2π , k Z �. D.   S = � + k 2π , k Z �. �2 �2 Câu 9. Cho phương trình  sin 2 x − ( 3 + 1) sin x cos x + 3 cos 2 x = 0 . Nghiệm của phương trình là: π x = + kπ 4 π 3π π A.   ,k Z B.   x = + kπ , k Z C.   x = + kπ , k Z D.   x = − + kπ , k Z π 3 4 4 x = + kπ 3 �π � Câu 10. Xét phương trình:  sin x − cos x = 2  trên đoạn  � ; 2π �. Lựa chọn phương án đúng.  �2 � A.  Phương trình vô nghiệm. B.  Phương trình có 2 nghiệm. C.  Phương trình có 3 nghiệm. D.  Phương trình có 1 nghiệm. Câu 11. Biểu thức  P = 3 sin x − cos x  bằng biểu thức nào trong các biểu thức sau: � π� � π� � π� � π� A.   cos �x+ �.  B.   2 cos �x − �. C.   sin �x − �.  D.   2sin �x − �.  � 6� � 6� � 6� � 6� Câu 12. Phương trình 3 sin 2 x − cos 2 x + 1 = 0  có nghiệm là:  x = kπ � x = 2 kπ � A.   x= 2π + 2 kπ ( k ᄁ ) B.   x= 2π + 2 kπ (k ᄁ ) 3 3 x = kπ � x = kπ � C.   π x = + kπ (k ᄁ ) D.   x= 2π + kπ (k ᄁ ) 3 3 Câu 13. Nghiệm của phương trình  sin 2 x = 1 là: π π A.   x = + k 2π . B.   x = kπ . C.   x = k 2π . D.   x = + kπ . 2 2 �π� Câu 14. Cho hàm số  f ( x) = sin 3x + cos x − 3 tan x . Khi đó:   f � �= ? �4 � A.   2 + 3 B.   − 2 − 3 C.   3 − 2 D.   2 − 3 Câu 15. Cho phương trình  cos x − s inx = 2 . Phương trình nào dưới đây tương đương với phương trình  trên?  �π � � π� �π � � π� A.   cos � − x �= 1 B.   sin �x − �= 1 C.   sin � − x �= 2 D.   cos �x + �= 1 �4 � � 4� �4 � � 4� Câu 16. Tập giá trị của hàm số  y = tan 2 x − 4 tan x + 3  là: A.   ( 0; + ) B.   ( −1; + ) C.   [ −1; + ) D.   R Câu 17. Goi  ̣ x1 , x 2  la hai nghiêm cua ph ̀ ̣ ̉ ương trinh  ̀ sin 2 x cos 2 x ̉ cos x 9 sin x 5  trong khoang  0; .  ̉ x1 x 2  băng: Tông  ̀ 5 2 4 A.   . B.   . C.   . D.   . 6 3 3 Câu 18. 4 Phương trình:  cos 2 x − 5cos x + 3 = 0  tương đương với phương trình nào dưới đây? 2/4 ­ Mã đề 020
  3. cos x = 1 A.  cos 2 x = −1 B.  1 C.  D.  1   . cos 2 x = . . cos x = .   cos 2 x = 2   2   cos x = 1   2 2 3/4 ­ Mã đề 020
  4. Câu 19. Trong các phương trình sau phương trình nào vô nghiệm: (I)  cosx   = 5 − 3      (II)  sinx   =  1– 2      (III) sinx + cosx = 2 A.  (I) B.  (II) C.  (I) và (II) D.  (III) Câu 20. Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình  1 − 5sin x + 2cos 2 x = 0  là: π π 5π π A.   x = . B.   x = .  C.   x = . D.   x = . 6 4 6 3 Câu 21. Tất cả các nghiệm của phương trình tanx + cotx = –2 là: π π π π A.   x = + k 2π B.   x = − + k 2π C.   x = + kπ D.   x = − + kπ 4 4 4 4 3− m Câu 22. Điều kiện của m để phương trình  sin 2 x =  có nghiệm là: 4 A.   −1 m 1 . B.   −1 m 3 . C.   −2 < m < 2 . D.   −2 m 2 . Câu 23. Phương trình  3 − 4 cos x = sin x ( 1 + 2sin x )  có họ nghiệm là: 2 π 2π π 5π A.   x = − +k . B.   x = − + k 2π ; x = − + k 2π . 6 3 6 6 π 7π π C.   x = − + kπ ; x = + k 2π . D.   x = + k 2π . 6 6 2 Câu 24. Phương trình cotx = ­1 có nghiệm là? π π π π A.   x = − + kπ B.   x = + kπ C.   x = − + k 2π D.   x = + k 2π 4 4 4 4 Câu 25. Nghiệm của phương trình  s inx+ 3cosx = 1  là: π π k 2π π π x = − + k 2π x=− + x = − + kπ x=− + k 2π 6 6 3 6 6 A.   . B.   . C.   . D.   . π π π π x = + k 2π x = + k 2π x = + k 2π x = − + k 2π 2 2 2 2 ­­­­­­ HẾT ­­­­­­ 4/4 ­ Mã đề 020
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2