intTypePromotion=1

Đề kiểm tra 1 tiết bài số 1 môn Hóa học lớp 10 năm 2017-2018 - THPT Ngô Gia Tự - Mã đề 007

Chia sẻ: Hoa Kèn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
24
lượt xem
2
download

Đề kiểm tra 1 tiết bài số 1 môn Hóa học lớp 10 năm 2017-2018 - THPT Ngô Gia Tự - Mã đề 007

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề kiểm tra 1 tiết bài số 1 môn Hóa học lớp 10 năm 2017-2018 - THPT Ngô Gia Tự - Mã đề 007 giúp cho các em học sinh củng cố được các kiến thức thông qua việc giải những bài tập trong đề thi. Mời các em cùng tham khảo nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 1 tiết bài số 1 môn Hóa học lớp 10 năm 2017-2018 - THPT Ngô Gia Tự - Mã đề 007

  1. SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK KIỂM TRA HÓA HỌC 10 BÀI SỐ 1 TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ NĂM HỌC 2017 ­ 2018 MÔN: HÓA HỌC 10 (Đề thi có 02 trang) Thời gian làm bài : 45 phút                                     Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ................... Mã đề 007 Câu 1. Dựa vào thứ tự mức năng lượng, xét xem sự sắp xếp các phân lớp nào sau đây sai: A. 1s 
  2. Cho biết X thuộc về nguyên tố hoá học nào sau đây? A. Clo (Z = 17) B. Flo (Z = 9) C. Lưu huỳnh (Z = 16) D. Oxi (Z = 8) Câu 12. Nguyên tử được câu tao b ́ ̣ ởi số loai hat c ̣ ̣ ơ ban: ̉ A. 3 B. 2 C. 4 D. 1 Câu 13. Có 3 nguyên tử: 126 X ,147 Y ,146 Z . Những nguyên tử nào là đồng vị của một nguyên tố?  A. X & Y B. Y & Z C. X & Z D. X,Y & Z Câu 14. Nguyên tố X có hai đồng vị, đồng vị thứ nhất 35X chiếm 75%. Nguyên tử khối trung bình của X là  35,5. Đồng vị thứ hai là A. 37X B. 36X C. 38X D. 34X Câu 15. Tổng số p, e, n trong nguyên tử của nguyên tố A là 28 , trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số  hạt không mang điện là 8. Nguyên tố A là A. F (Z=9) B. Ar (Z=18) C. O (Z=8) D. K (Z=19) Câu 16. Clo có hai đồng vị  37 35 17 Cl (Chiếm 24,23%) và  17 Cl (Chiếm 75,77%). Nguyên tử khối trung bình của  Clo: A. 35 B. 35,5 C. 37 D. 37,5 Câu 17. Nguyên tử của nguyên tố A và B đều có phân lớp ngoài cùng là 2p. Tổng số e ở hai phân lớp ngoài  cùng hai nguyên tử này là 3. Vậy số hiệu nguyên tử của A và B lần lượt là:  A. 1 & 2  B. 5 & 6  C. 7 & 8  D. 7 & 9  Câu 18. Nguyên tử có 10n và số khối 19. Vậy số p là  A. 28 B. 19 C. 10 D. 9 Câu 19. Cấu hình e của nguyên tử có số hiệu Z = 17 là: A. 1s22s22p63s23p44s1. B. 1s22s22p63s23p34s2. C. 1s22s22p63s23d5. D. 1s22s22p63s23p5. Câu 20. Tổng các hạt cơ bản trong một nguyên tử là 82 hạt. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt   không mang điện là 22 hạt. kí hiệu của nguyên tử đó là A.  2655 Fe B.  2656 Fe C.  2658 Fe   57 D.  26 Fe Câu 21. Cấu hình electron của nguyên tố S (Z = 16) là: A. 1s²2s²2p63s²3p². B. 1s²2s²2p63s²3p4. C. 1s²2s²2p63s²3p6. D. 1s²2s²2p63s²3p5. Câu 22. Lớp electron ngoài cùng có tối đa bao nhiêu electron? A. 8. B. 18. C. 2 D. 32. Câu 23. Cấu hình của nguyên tử X là 1s22s22p63s23p3. Vậy, lớp vỏ của nguyên tử X có bao nhiêu electron? A. 13 B. 5 C. 15. D. 17. Câu 24. Chọn câu đúng khi nói về  24 12  Mg trong các câu sau? A. Có 12 electron B. Có 24 notron  C. Có 24 proton D. Có 24 electron Câu 25. Nguyên tử X có tổng số hạt p, n, e là 34 và số khối nhỏ hơn 24. Số electron của X là  A. 12 B. 23 C. 10 D. 11 Câu 26. Nguyên tử của nguyên tố nào sau đây có hạt nhân chứa 19p và 20n? A.  39 19 K B.  41 21 Sc C.  40 20 Ca D.  199 F Câu 27. Định nghĩa nào sau đây về nguyên tố hóa học là đúng? Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên  tử: A. Có cùng nguyên tử khối. B. Có cùng điện tích hạt nhân. 2/3 ­ Mã đề 007
  3. C. Có cùng số nơtron trong hạt nhân. D. Có cùng số khối. Câu 28. Nguyên tử  74 Li  khác với nguyên tử  42 He  là nguyên tử Li có: A. ít hơn 2p B. nhiều hơn 1p C. ít hơn 2n D. nhiều hơn 1n Câu 29. 1s2 2s22p3 là cấu hình electron nguyên tử của A. N B. O C. B D. C Câu 30. Phân lớp 3d có tối đa bao nhiêu electron? A. 10. B. 14. C. 6. D. 2 ­­­­­­ HẾT ­­­­­­ 3/3 ­ Mã đề 007
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2