intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Sinh học 6 năm 2018-2019 có đáp án - Trường THCS Trần Phú

Chia sẻ: Nguyên Nguyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

62
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Sinh học 6 năm 2018-2019 có đáp án - Trường THCS Trần Phú là một trong số những mẫu đề thi, tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các thầy cô giáo cũng như các bạn học sinh sử dụng để tham khảo và luyện tập củng cố kiến thức nhanh chóng và hiệu quả nhất. Mời các em cùng xem và tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Sinh học 6 năm 2018-2019 có đáp án - Trường THCS Trần Phú

PHÒNG GD-ĐT QUẬN KIẾN AN<br /> TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ<br /> <br /> MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT SINH HỌC 6<br /> <br /> NĂM HỌC 2018-2019<br /> <br /> Cấp độ<br /> Tên<br /> chủ đề<br /> <br /> Nhận biết<br /> <br /> TN<br /> 1.Đại<br /> cương<br /> về giới<br /> TV<br /> <br /> 2. Tế<br /> bào thực<br /> vật<br /> <br /> TL<br /> <br /> TN<br /> <br /> TL<br /> <br /> Hiểu sự khác nhau<br /> Biết được đặc điểm<br /> giữa động vật và<br /> chung của thực vật<br /> thực vật<br /> 1 câu<br /> 3đ<br /> <br /> 1 câu<br /> 0.25 đ<br /> <br /> TN<br /> <br /> TL<br /> <br /> Vận dụng kiến thức<br /> về cây có hoa phân<br /> biệt các loại cây<br /> <br /> 1 câu<br /> <br /> 1 câu<br /> 0.25đ<br /> <br /> 3 câu<br /> 3.5 đ<br /> <br /> 1 câu<br /> 1.5đ<br /> <br /> Hiểu được sự hút<br /> nước và muối<br /> khoáng của rễ.<br /> <br /> 3 câu<br /> 2đ<br /> Vận dụng kiến thức<br /> đã học về các loại rễ<br /> từ đó phân biệt được<br /> các loại rễ,lấy ví dụ<br /> <br /> 1 câu<br /> <br /> 1 câu<br /> 1.5đ<br /> <br /> 1đ<br /> <br /> 4. Thân<br /> <br /> TL<br /> <br /> Tộng<br /> <br /> 0.25 đ<br /> <br /> Biết đươc khả<br /> năng phân chia của<br /> tế bào.<br /> <br /> 3.Rễ<br /> <br /> TN<br /> <br /> Vận dụng cao<br /> <br /> 1 câu<br /> <br /> Hiểu được vai trò<br /> của kính hiển vi.<br /> Cấu tạo tế bào thực<br /> vật và chức năng<br /> của từng thành<br /> phần<br /> <br /> 0.25 đ<br /> <br /> Vận dụng<br /> <br /> Thông hiểu<br /> <br /> Biết được sự vận<br /> chuyển chất hữu<br /> cơ.Cấu tạo ngoài<br /> của thân.Chức<br /> năng của trụ giữa.<br /> <br /> Vận dụng về sự dài<br /> ra của thân trong<br /> trồng trọt<br /> <br /> 3 câu<br /> <br /> 1 câu<br /> <br /> 2 câu<br /> 2.5 đ<br /> Vận dụng về<br /> thân cây gỗ<br /> <br /> 1 câu<br /> <br /> 5 câu<br /> 1đ<br /> <br /> 0.75đ<br /> Tổng<br /> <br /> Số câu<br /> 05<br /> <br /> 0.25đ<br /> Số điểm Số câu<br /> 4.0<br /> 04<br /> <br /> Số điểm Số câu<br /> 2 .0<br /> 03<br /> <br /> 2đ<br /> Số điểm<br /> 2.0m<br /> <br /> Số<br /> câu<br /> 01<br /> <br /> Số<br /> Số điểm câ<br /> 1.0<br /> u<br /> 13<br /> <br /> Số<br /> điểm<br /> 10<br /> <br /> PHÒNG GD-ĐT QUẬN KIẾN AN<br /> TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT<br /> <br /> Năm học: 2018-2019<br /> Môn: Sinh học lớp 6<br /> Thời gian: 45 (phút không kể thời gian giao đề)<br /> <br /> Họ và tên: ……………………………<br /> Lớp: …………………………………<br /> Điểm<br /> Nhận xét của giáo viên<br /> <br /> ĐÊ1<br /> I. Phần trắc nghiệm: (3đ)<br /> Chọn câu trả lời đúng nhất ? (2đ)<br /> 1.Tế bào thực vật phân chia như sau:<br /> A. nhân phân chia trước thành 2 nhân con.<br /> B. chất tế bào phân chia nhờ vách tế bào hình thành ngăn đôi tế bào thành 2 tế bào mới.<br /> C. Vách tế bào phân đôi.<br /> D. Cả A và B.<br /> 2. Cây được sử dụng biện pháp bấm ngọn là:<br /> A. Rau muống<br /> B. Rau cải<br /> C. Đu đủ<br /> D. Mướp<br /> 3. Điểm khác nhau cơ bản giữa thực vật và động vật là<br /> A. Là những sinh vật vừa có ích vừa có hại.<br /> B. Có khả năng vận động, lớn lên, sinh sản.<br /> C. Có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ.<br /> D. Rất đa dạng phong phú.<br /> 4. Những nhóm cây sau đây, nhóm cây nào toàn là cây có hoa:<br /> A. Cây bạch đàn, cây chuối, cây rêu. B. Cây đậu xanh, cây cải, cây rau bợ.<br /> C. Cây khế, cây chanh, cây nhãn<br /> D.Cây dương xỉ, cây xấu hổ, cây súng<br /> 5. Thân cây gồm:<br /> A. Thân chính, cành, chồi ngọn, chồi nách.<br /> B.Thân chính, chồi ngọn, chồi nách.<br /> C. Thân chính, cành, hoa và quả.<br /> D. Thân chính, cành, hoa, chồi nách.<br /> 6. Các chất hữu cơ trong cây được vận chuyển nhờ bộ phận:<br /> A. Mạch gỗ.<br /> B. Mạch rây.<br /> C. Vỏ.<br /> D. Trụ giữa.<br /> 7. Bộ phận quan trọng nhất của kính hiển vi có tác dụng phóng to giúp ta nhìn rõ vật<br /> mẫu là:<br /> A. Hệ thống ốc điều chỉnh<br /> B. Thân kín<br /> C. Hệ thống ống kính<br /> D. Cả A, B và C<br /> 8. Trụ giữa có chức năng là:<br /> A. Trụ giữa gồm mạch gỗ và mạch rây xếp xen kẽ và ruột.<br /> <br /> B.. Trụ giữa có chức năng vận chuyển các chất và chứa chất dự trữ.<br /> C. Trụ giữa có chức năng dự trữ và tham gia quang hợp<br /> D. Trụ giữa có chức năng bảo vệ thân cây<br /> Câu 2: Hãy chọn các từ thích hợp điền vào chỗ trống (…) trong câu sau: (1đ)<br /> - Nước và muối khoáng hoà tan trong đất, được (1)………………. hấp thụ, chuyển<br /> qua (2)…………………………. tới (3)……………………<br /> - Rễ mang các (4)……………….. có chức năng hút nước và muối khoáng hoà tan<br /> trong đất.<br /> II. Phần tự luận (7đ):<br /> Câu 3(3đ): Nêu đặc điểm chung của thực vật?<br /> Câu 4(1.5đ): Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào? Nêu chức năng của<br /> từng thành phần?<br /> Câu 5 (1,5đ) : Phân biệt rễ cọc và rễ chùm. Lấy 5 ví dụ về cây có rễ cọc, 5 ví dụ về cây có<br /> rễ chùm?<br /> Câu 6 (1đ): Người ta thường lấy phần nào của cây thân gỗ để làm nhà, bàn ghế, giường tủ?<br /> Vì sao?<br /> ..................................................HẾT..................................................<br /> Lưu ý: Thí sinh làm bài trực tiếp vào đề thi<br /> Giám thị coi thi không giả thích gì thêm<br /> <br /> PHÒNG GD-ĐT QUẬN KIẾN AN<br /> TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ<br /> <br /> I. Trắc nghiệm: (3 điểm)<br /> Câu 1: (2đ)mỗi câu chọn đúng cho 0,25 đ.<br /> Câu<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> Đáp án<br /> D<br /> D<br /> C<br /> C<br /> Câu 2 : (1đ) Mỗi ý đúng cho 0.25 điểm<br /> (1) Lông hút<br /> (2) Vỏ<br /> (3) Trụ giữa<br /> II. Tự luận: (7 điểm)<br /> Câu<br /> Nội dung<br /> <br /> ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM<br /> ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT<br /> Năm học: 2018-2019<br /> Môn: Sinh học khối 6<br /> <br /> 5<br /> A<br /> <br /> 6<br /> B<br /> <br /> 5<br /> 1.5<br /> điểm<br /> <br /> 6<br /> 1 điểm<br /> <br /> 8<br /> B<br /> <br /> (4) Lông hút<br /> <br /> 3<br /> Nêu được 3 đặc điểm:<br /> 3 điểm<br /> - Tự tổng hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ .<br /> - Phần lớn không có khả năng di chuyển .<br /> - Phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài .<br /> <br /> 4<br /> 1.5<br /> điểm<br /> <br /> 7<br /> C<br /> <br /> - Vách tế bào : Làm cho tế bào có hình dạng nhất định<br /> - Màng sinh chất: bao bọc ngoài chất tế bào<br /> - Chất tế bào: chứa các bào quan như lục lạp…<br /> - Nhân: Điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào<br /> - Ngoài ra tế bào còn có không bào: chứa dịch tế bào<br /> <br /> Điểm<br /> 1 điểm<br /> 1 điểm<br /> 1 điểm<br /> <br /> 0.25 điểm<br /> 0.25 điểm<br /> 0.25 điểm<br /> 0.5 điểm<br /> 0.25 điểm<br /> <br /> - Rễ cọc: gồm rãi cái to khỏe và các rễ con mọc xiên<br /> 0.25 điểm<br /> - Rễ chùm: gồm những rễ con dài gần bằng nhau mọc từ gốc 0.25 điểm<br /> thân<br /> 0.5điểm<br /> - Kể tên 5 cây rễ cọc (1đ).<br /> 0.5 điểm<br /> - Kể tên 5 cây rễ chùm (1đ)<br /> - Người ta thường lấy phần ròng của cây thân gỗ để làm 0.5 điểm<br /> nhà,bàn Vì phần ròng của gỗ có tính chất cứng chắc khi<br /> dùng làm nhà cửa, đồ đạc… sẽ không bị mối ghế,giường 0.5 điểm<br /> tủ…<br /> - mọt mà lại bền chắc<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2