Đề kiểm tra định kỳ cuối kỳ 1 môn toán lớp 5

Chia sẻ: Lengocco08 Co08 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

1
1.353
lượt xem
160
download

Đề kiểm tra định kỳ cuối kỳ 1 môn toán lớp 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra định kỳ cuối kỳ 1 môn toán lớp 5

  1. ĐỀ 1 Họ và tên :............................... KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I Lớp : .......... Năm học : 2010 - 2011 Trường TH Lê Tự Nhất Thống Môn : TOÁN 5 Ngày kiểm tra : ............................... . ĐIỂM GIÁM KHẢO 1 GIÁM KHẢO 2 Bài 1: ( 2đ ) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a) Chữ số 7 trong số thập phân 8,972 có giá trị là: 7 7 7 A. B. C. D. 7 10 1000 100 9 viết dưới dạng số thập phân là : b) 4 100 A. 49,100 B. 4,900 C. 4,09 D. 4,9 c) Số bé nhất trong các số : 3,445 ; 3,454 ; 3,455 ; 3,444 là : A. 3,445 B. 3,454 C. 3,455 D. 3,444 d) Chữ số thích hợp để điền vào chỗ chấm của 15,87 < 15, ...7 A. 6 B. 7 C. 8 D. 9 Bài 2 : ( 3đ ) Đặt tính rồi tính : a) 162,54 + 56,78 b) 493,2 - 46,29 .................................... ................................ ..................................... ................................ ..................................... ................................ ...................................... ................................. c) 25,46 x 2,3 d) 87,5 : 1,75 ..................................... ................................ ..................................... ................................ ..................................... ................................ ...................................... ................................. ...................................... ................................. Bài 3 : ( 2đ ) Tìm X a) X + 5,28 = 9,19 b) X : 9,4 = 20,2 + 3,3 .................................................... ............................................. ..................................................... ............................................. ............................................. Bài 4 : ( 3đ ) Một khu vườn hình vuông có chu vi 800m . Diện tích khu vườn đó bằng bao nhiêu mét vuông ? Bao nhiêu héc-ta ?
  2. ĐỀ 2 Họ và tên :............................... KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I Lớp : .......... Năm học : 2010 - 2011 Trường TH Lê Tự Nhất Thống Môn : TOÁN 5 Ngày kiểm tra : ............................... . ĐIỂM GIÁM KHẢO 1 GIÁM KHẢO 2 Bài 1 : ( 2đ ) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng . a) Chữ số 8 trong số thập phân 95,824 có giá trị là : 8 8 8 A. B. C. D. 8 1000 100 10 8 viết dưới dạng số thập phân là : b) 5 1000 A. 5,0008 B. 5,008 C. 5,08 D. 5,8 c) 3m 6cm = ..... cm Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là : A. 360 B. 306 C. 36 D. 3600 d) 7kg 5g = .... g Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là : A. 75 B. 705 C. 7005 D. 750 Bài 2 : ( 1đ ) Một đội bóng rổ đã thi đấu 20 trận , thắng 12 trận . Như thế tỉ số phần trăm các trận thắng của đội bóng đó là : A. 12 % B. 32 % C. 40 % D. 60 % Bài 3 : ( 3đ ) Đặt tính rồi tính : a) 658,3 + 96,28 b) 93,813 - 46,47 ............................. ............................... ............................. ............................... .............................. ................................ ............................... ................................ c) 37,14 x 82 d) 308 : 5,5 .............................. ................................. ............................... ................................. ............................... ................................. ................................ .................................. ................................ .................................. Bài 4 : ( 1đ ) Tính bằng cách thuận tiện nhất : 8,65 + 7,6 + 1,35 + 0,4 = ................................................. = ................................................ = ................................................
  3. Bài 5 : ( 3đ ) Một thửa ruộng hình tam giác có độ dài cạnh đáy là 50m , chiều cao 3 bằng độ dài cạnh đáy . 5 a) Tính chiều cao của thửa ruộng hình tam giác ? b) Tính diện tích thửa ruộng hình tam giác ? ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
  4. ĐÁP ÁN TOÁN 5 Đề 1 Học sinh khoanh đúng vào mỗi câu , ghi 0,5điểm Bài 1 : ( 2đ ) Học sinh làm đúng mỗi phép tính , ghi 0,75điểm Bài 2 : ( 3đ ) Học sinh làm đúng mỗi câu , ghi 1điểm Bài 3 : (2đ ) Học sinh giả đúng bài toán , ghi 3điểm . Bài 4 : ( 3đ ) Đề 2 Học sinh khoanh đúng vào mỗi câu , ghi 0,5điểm . Bài 1 : ( 2đ ) Học sinh khoanh đúng vào kết quả , ghi 1điểm . Bài 2 : ( 1đ ) Học sinh làm đúng mỗi phép tính , ghi 0,75điểm . Bài 3 : ( 3đ ) Học sinh thực hiện đúng , ghi 1điểm . Bài 4 : ( 1đ ) Học sinh giải đúng bài toán , ghi 3điểm Bài 5 : ( 3đ )
  5. PGD & ĐT THÁP MƯỜI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH MỸ AN A ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC Họ và tên :…………………………. ……… Lớp : KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2010 - 2011 Môn : Toán lớp 5 Thời gian : 45 phút Ngày kiểm tra : Điẻm Lời phê I. Phần 1 : (6đ) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Câu 1 : Chữ số 7 trong số thập phân 8,972 có giá trị là: 7 7 7 A. B. C. D. 7 10 1000 100 9 viết dưới dạng số thập phân là : Câu 2 : 3 100 A. 39,100 B. 3,900 C. 3,09 D. 3,9 Câu 3 : Số bé nhất trong các số : 3,445 ; 3,454 ; 3,455 ; 3,444 là : A. 3,445 B. 3,454 C. 3,455 D. 3,444 Câu 4 : Chữ số thích hợp để điền vào chỗ chấm của 15,87 < 15, ...7 A. 6 B. 7 C. 8 D. 9 Câu 5 : 3m 6cm = ..... cm Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là : A. 360 B. 306 C. 36 D. 3600 Câu 6 : 7kg 5g = .... g Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là : A. 75 B. 705 C. 7005 D. 750 II. Phần II (4đ). Câu 7 : ( 2đ ) Đặt tính rồi tính : a) 162,54 + 56,78 b) 493,2 - 46,29 .................................... ................................ ..................................... ................................ ..................................... ................................ ...................................... ................................. c) 25,46 x 2,3 d) 87,5 : 1,75 ..................................... ................................ ..................................... ................................ ..................................... ................................ ...................................... ................................. ...................................... .................................
  6. Câu 8 : ( 2đ ) Một khu vườn hình vuông có chu vi 800m . Diện tích khu vườn đó bằng bao nhiêu mét vuông ? Bao nhiêu héc-ta ? Giải …………………………………………………….. …………………………………………………….. …………………………………………………….. …………………………………………………….. …………………………………………………….. ……………………………………………………..
  7. PGD & ĐT THÁP MƯỜI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH MỸ AN A ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC …………… KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2010 - 2011 ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM Môn : Toán lớp 5 I. Phần 1 : (6 điểm). Học sinh chọn đúng mỗi câu đạt 1 điểm : 7 Câu 1 : B. 100 Câu 2 : C. 3,09 Câu 3 : D. 3,444 Câu 4 : D. 9 Câu 5 : B. 306 em Câu 6 : C 7005g II. Phần 2 : ( 4 điểm). Câu 7 : Học sinh tính đúng mổi câu 0,5 điểm a) . 219,32 b) . 446,91 c) . 57,558 d) . 50 Câu 8 : (2 điểm) Giải. Cạnh của khu vườn hình vuông là : ( 0,25đ) 800 : 4 = 200 (m) ( 0,5đ ) Diện tích khu vườn là : ( 0,25đ) 200 x 200 = 40000 (m2) = 4 hec- ta ( 0,5đ ) Đáp số : = 40000 (m2) = 4 hec- ta. ( 0,5đ )
  8. PGD & ĐT THÁP MƯỜI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH MỸ AN A ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC Họ và tên :…………………………. ……… Lớp : ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2010 - 2011 Môn : Khoa học lớp 5 Thời gian : phút Ngày kiểm tra : Điẻm Lời phê I. Phần 1 : 6 điểm. Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng : Câu 1. Giữa nam và nữ có sự khác nhau cơ bản về: A. Khả năng nấu ăn. B. Đức tính kiên nhẫn. C Cấu tạo và chức năng cơ quan sinh dục. C. Cấu tạo và chức năng cơ quan hô hấp. Câu 2. Bệnh nào do một loại kí sinh trùng gây ra và bị lây truyền do muỗi a- nô - phen A. Bệnh sốt rét B. Bệnh viêm não C. Bênh HIV/ AIDS D. Bệnh H5N1 Câu 3 . Để bảo vệ sức khỏe về thể chất và tinh thần ở tuổi dậy thì chúng ta không nên làm gì? A. Thường xuyên tắm giặt, gội đầu và thay quần áo. B. Sử dụng thuốc lá, rượu bia. C. Ăn uống đủ chất. D. Tập thể thao. Câu 4. Bệnh do một loại vi – rút gây ra và bị lây truyền do muỗi vằn là : A. Là bệnh viêm gan A B. Bệnh viêm não C. Bệnh sốt xuất huyết D. Bệnh sốt rét Câu 5. HIV không lây qua đường nào? A. Tiếp xúc thông thường. B. Đường máu. C. Đường tình dục.
  9. D. Từ mẹ sang con lúc mang thai hoặc khi sinh con. Câu 6. Để làm cầu bắc qua sông, làm đường ray tàu hỏa người ta sử dụng vật liệu nào? A. Nhôm. B. Đồng. C. Gang. D. Thép. Phần 2: Câu 7 : Em hãy kể tên một số đồ dùng làm bằng thủy tinh? Thủy tinh có những tính chất gì ? ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. Câu 8 : Có mấy loại cao su ? Cao su được sử dụng để làm gì ? …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….
  10. PGD & ĐT THÁP MƯỜI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH MỸ AN A ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC …………… KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2010 - 2011 ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM Môn : Khoa học lớp 5 I. Phần 1 : (6 điểm). Học sinh chọn đúng mỗi câu đạt 1 điểm : Câu 1 : C Câu 1 : A Câu 1 : B Câu 1 : C Câu 1 : A Câu 1 : D II. Phần 2 : ( 4 điểm). Câu 7 : ( 2đ) - Một số đồ vật làm bằng thủy tinh như: Li, cốc, bóng đèn, kính đeo mắt, ống đựng thuốc tiêm, cửa kính, . . . (1đ) - Tính chất của thủy tinh: Thủy tinh thường trong suốt, không gỉ, cứng, nhưng dể vỡ. Thủy tinh không cháy, không hút ẩm và không bị a- xít ăn mòn. ( 1đ) Câu 8 : (2đ) - Có hai loại cao su : Cao su tự nhiên được chế biến từ nhựa cao su. Cao su nhân tạo thường được chế biến từ than đá, dầu mỏ. (1đ) - Cao su được sử dụng làm săm, lốp xe, làm các chi tiết của một số đồ điện, máy móc và đồ dùng trong gia đình. (1đ) Hết.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản