Đề kiểm tra giữa kỳ I môn Toán lớp 2

Chia sẻ: Lekimluu Luu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

2
3.682
lượt xem
445
download

Đề kiểm tra giữa kỳ I môn Toán lớp 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về đề thi kiểm tra giữa học kỳ I môn Toán khối lớp 2.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra giữa kỳ I môn Toán lớp 2

  1. Trường: ................................................. KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I Họ và tên:…………………………….. Lớp:…………………………………... Môn: Toán – Khối II Điểm Lời phê của giáo viên Chữ ký giáo viên coi thi………………… Đọc thành tiếng: Đọc thầm: Chữ ký giáo viên chấm thi………………. Viết: Câu 1: ( 2 điểm ) a. Viết các số : Từ 60 đến 70 : ………………………………………………………………. Các số tròn chục bé hơn 60 : ………………………………………………….. b. Viết số : Số liền trước của 87 : ……………….. Số liền sau của 99 : ……………….. Số lớn hơn 54 và bé hơn 56 :………….. Số liền trước của 1 : ………….. Câu 2 : Tính nhẩm ( 1 điểm ) : 9 + 2 + 4 = ….. 8 + 2 + 7 = …… 9 + 1 + 3 = …… 8 + 3 – 5 = ……. Câu 3 : Đặt tính rồi tính : 2 điểm 24 + 36 96 – 42 80 + 15 53 – 12 Câu 4 : ( 2 điểm ) Điền dấu > , < , = vào chỗ chấm . 19 + 7 ……9 + 17 9 + 6 ………5 + 9 29 + 7 ….. 48 - 8 18 + 9 …….9 + 18 Câu 5 : 1 điểm 1dm = …..cm 40 cm = ……dm 5 dm = …..cm 20 cm = ……dm Câu 6 : 1 điểm . Đoạn thẳng MN dài 8 cm , đoạn thẳng PQ dài hơn đoạn thẳng MN là 2cm. a. Hỏi đoạn thẳng PQ dài bao nhiêu xăng ti mét ? Giải 1
  2. b. Vẽ đoạn thẳng PQ : …………………………………………………… Câu 7 : 1 điểm . Khoanh vào chữ đặt trứoc câu trả lời đúng : Số hình tứ giác có trong hình vẽ là : A. 2 B.3 C. 4 Hết 2
  3. ĐÁP ÁN : Câu 1 ;2 điểm a. Làm đúng mỗi ý của phần a được 0,5 điểm . 60 , 61 , 62 ,63 ,64 ,65 ,66, 67 ,68 ,69 , 70 . 10 ,20 , 30, 40 ,50 . b.Làm đúng mỗi ý được 0,25 điểm Số liền trước của 87 là 86 Số liền sau của 99 là 100 Số lớn hơn 54 và bé hơn 56 là 55 Số liền trước 1 là 0 Câu 2 : 1 điểm . Học sinh tính nhẩm đúng mỗi biểu thức được ghi 0,25 điểm 9 + 2 + 4 = 15 8 + 2 – 7 = 3. 9 + 1 + 3 = 13 8 + 3 – 5 = 6. Câu 3 : 2 điểm . Học sinh tính đúng kết quả mỗi phép tính được 0,5 điểm . '24 '80 + + "36 '15 '60 '95 '96 '53 - - '42 '12 '54 '41 Câu 4 : ( 2 điểm ) Điền đúng mỗi dấu dược 0,5 điểm 19 + 7 = 9 + 17 9+6>5+9 29 + 7 < 48 – 8 18 + 9 = 9 + 18 . Câu 5 : 1 điểm Đúng mỗi ý được 0,25 điểm 1 dm = 10 cm 40 cm = 4 dm 5 dm = 50 cm 20 cm = 2 dm Câu 6: 1 điểm Bài giải : a/ Đoạn thẳng PQ dài là ( 0,25 điểm ) 8 + 2 = 10 ( cm ) ( 0,25 điểm ) Đáp số : 10 cm ( 0,25 điểm ) b/ Vẽ được đoạn thẳng PQ dài 10 cm ( 0,25 đ) Câu 7 :1 điểm : Khoanh vào chữ cái đúng : B.3 Hết. 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản