Để làm một biên tập viên truyền hình

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
234
lượt xem
101
download

Để làm một biên tập viên truyền hình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luôn cập nhật các tin tức thời sự Đầu tiên bạn cần xem tin tức trên truyền hình địa phương cũng như các kênh trên toàn quốc thường xuyên. Bạn cũng nên đọc các tờ báo tin tức hằng ngày. Đặt 1 hoặc 2 tờ báo chuyên về tin tức hằng tuần để có thể hiểu rõ hơn về các vấn đề hiện tại và có khối lượng kiến thức xã hội dồi dào. Bạn phải là người luôn quan tâm đến các vấn đề nóng hổi và bắt kịp với những sự kiện hiện thời. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Để làm một biên tập viên truyền hình

  1. làm m t biên t p viên truy n hình
  2. - M i ngày, b n l i ư c ao, ư c mơ tr thành BTV truy n hình c a b n s m tr thành hi n th c, b n s ng i trư c ng kính máy quay, c nh ng b n tin, hình nh c a b n s phát i trên kh p c nư c… Dư i ây là các bư c giúp b n ti n d n n v i ngh này: Luôn c p nh t các tin t c th i s u tiên b n c n xem tin t c trên truy n hình a phương cũng như các kênh trên toàn qu c thư ng xuyên. B n cũng nên c các t báo tin t c h ng ngày. t 1 ho c 2 t báo chuyên v tin t c h ng tu n có th hi u rõ hơn v các v n hi n t i và có kh i lư ng ki n th c xã h i d i dào. B n ph i là ngư i luôn quan tâm n các v n nóng h i và b t k p v i nh ng s ki n hi n th i.
  3. H c cách vi t K năng vi t t t là m t òi h i r t quan tr ng i v i ngư i phóng viên. Tin t c ư c ưa tin lên sóng phát thanh c n ng n g n, súc tích. Có r t nhi u nh ng cu n sách hư ng d n v i u này có th giúp b n, m t trong s ó là cu n “Writing Broadcast News: shorter, shaper, stronger” ư c vi t b i Mervin Block. Gi ng nói B n không nh t thi t c n có gi ng nói to, vang m i có th tr thành phát thanh viên nhưng gi ng nói c a b n ch c ch n ph i rõ ràng và phát âm ph i chu n. N u b n ch u nh hư ng b i âm a phương thì b n c n ph i t p luy n thay i theo gi ng chu n. Hãy thư ng xuyên t p nói và thu băng có th nh n ra nh ng y u i m c a b n thân. Ngo i hình
  4. B n không c n ph i trông như ngư i m u nhưng b n c n b nh bao, ưa nhìn và g n gàng, chu n m c. Hãy chú ý t i nh ng phóng viên trên truy n hình xem h thư ng ch n ki u trang ph c nào? Tóc c a h ra sao? Cách mà h trang i m? L y kinh nghi m Hãy xin th c t p b t kỳ ài phát thanh nào có th b n có cơ h i ư c ti p xúc th c t v i vi c làm phát thanh. Hãy kh i uv i nh ng ài phát thanh truy n thanh nh s d dàng cho b n hơn r t nhi u. H sơ kèm b n thu âm, thu hình i kèm v i h sơ là m t cu n băng thu b n tin b n c g n ây s t o cơ h i l n hơn cho b n trong quá trình tuy n d ng. Trong cu n băng b n c n ghi t i thi u 3 lo i tin: tin t c ng n và m i, nh ng tin c bi t và nh ng tin i u tra dài hơn.
  5. Ho c b n có th thu băng hình cho nhà tuy n d ng th y phong cách c a b n khi thu hình. Ch p nh n làm vi c ài a phương ây là m t ngh mà càng có nhi u kinh nghi m b n càng “ t giá” vì th ng ng i ng n khi b t u s nghi p v i nh ng ài phát thanh nh .
Đồng bộ tài khoản