Đề nghị tạm ngừng hoạt động công ty chứng khoán

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
216
lượt xem
17
download

Đề nghị tạm ngừng hoạt động công ty chứng khoán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Đối với cá nhân, tổ chức: + Gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận tạm ngừng hoạt động đến UBCKNN + Sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc giải trình các vấn đề liên quan theo yêu cầu của UBCKNN (nếu có) - Đối với cơ quan hành chính nhà nước: + Tiếp nhận hồ sơ báo cáo, xem xét hồ sơ và có ý kiến bằng văn bản nếu hồ sơ chưa đáp ứng điều kiện + Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, UBCKNN ra quyết định chấp thuận tạm ngừng hoạt động...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề nghị tạm ngừng hoạt động công ty chứng khoán

  1. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Thủ tục: Đề nghị tạm ngừng hoạt động công ty chứng khoán - Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: + Gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận tạm ngừng hoạt động đến UBCKNN + Sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc giải trình các vấn đề liên quan theo yêu cầu của UBCKNN (nếu có) - Đối với cơ quan hành chính nhà nước: + Tiếp nhận hồ sơ báo cáo, xem xét hồ sơ và có ý kiến bằng văn bản nếu hồ sơ chưa đáp ứng điều kiện + Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, UBCKNN ra quyết định chấp thuận tạm ngừng hoạt động cho trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch của công ty chứng khoán. Trường hợp từ chối, UBCKNN phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. - Cách thức thực hiện: + Gửi Hồ sơ trực tiếp tại trụ sở UBCKNN + hoặc theo đường bưu điện - Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Giấy đề nghị tạm ngừng hoạt động, trong đó nêu rõ lý do tạm ngừng, ngày dự kiến tạm ngừng và ngày dự kiến trở lại hoạt động + Quyết định của Hội đồng quản trị hoặc của Hội đồng thành viên hoặc của chủ sở hữu công ty chứng khoán về việc tạm ngừng hoạt động + Phương án xử lý các hợp đồng đang còn hiệu lực trong đó chứng minh đảm bảo quyền lợi của người đầu tư. - Số lượng hồ sơ: 01 bộ bản gốc - Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBCKNN + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
  2. - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): Phụ lục 12: Giấy đề nghị tạm ngừng hoạt động - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật Chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/6/2006; có hiệu lực ngày 01/01/2007 + Quyết định 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/04/2007 về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán; hiệu lực ngày 14/8/2007 Phụ lục số 12. Mẫu Giấy đề nghị tạm ngừng hoạt động kinh doanh chứng khoán (Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ______________ ...., ngày ... tháng ... năm ... GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỨNG KHOÁN Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Chúng tôi là: - Công ty (tên đầy đủ và chính thức của công ty ghi bằng chữ in hoa) - Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: ... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày..... tháng.... năm..... - Vốn điều lệ: - Địa chỉ trụ sở chính: - Điện thoại: Fax: Website: Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho công ty chúng tôi được tạm ngừng hoạt động kinh doanh chứng khoán từ ngày…....... đến ngày................ Lý do đề nghị ngừng hoạt động kinh doanh chứng khoán:..................................... Ngày dự kiến tạm ngừng:.......... Ngày dự kiến trở lại hoạt động...................... Chúng tôi cam kết và liên đới chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị và hồ sơ kèm theo. (Tổng) Giám đốc Hồ sơ gửi kèm: (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) (Liệt kê đầy đủ)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản