ĐỀ TÀI : NHỮNG CHIẾC LÁ XINH ĐẸP - Độ tuổi : 4-5 tuổi

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
113
lượt xem
8
download

ĐỀ TÀI : NHỮNG CHIẾC LÁ XINH ĐẸP - Độ tuổi : 4-5 tuổi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trẻ biết được lá cây có nhiều hình dạng khác nhau. - Trẻ tìm hiểu về 3 dạng của lá : lá dài, lá trón và lá hình trái tim. - Giáo dục trẻ biết bảo vệ môi trường xung quanh - Phát triển khả năng làm việc theo nhóm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ TÀI : NHỮNG CHIẾC LÁ XINH ĐẸP - Độ tuổi : 4-5 tuổi

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com TÀI : NH NG CHI C LÁ XINH P tu i : 4-5 tu i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M C ÍCH YÊU C U : - Tr bi t ư c lá cây có nhi u hình d ng khác nhau. - Tr tìm hi u v 3 d ng c a lá : lá dài, lá trón và lá hình trái tim. - Giáo d c tr bi t b o v môi trư ng xung quanh - Phát tri n kh năng làm vi c theo nhóm II. CHU N B : - Máy vi tính, màn chi u - Lá cây các lo i : lá d a, lá sen, lá tr u. - Kéo, h ,bút lông và nguyên v t li u m III. TI N HÀNH: 1. Ho t ng 1 : Nh ng chi c lá xinh p - Cô cho tr xem trình chi u v hình nh các lo i lá, cho tr g i tên n u bi t. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Tr k t lu n v hình d ng c a lá 2. Ho t ng 2 : Phân lo i lá theo hình d ng - Ti p t c cho tr xem v 3 hình d ng c a lá trên máy. - Chia tr làm 4 nhóm và cho tr phân lo i lá theo hình d ng ã xem. - Cho tr ch n chi c lá mìnht hích nh t và cùng v n ng theo nh c bài “ Lá hát” 3. Ho t ng 3: i u kì di u t chi c lá - Cho tr xem g i ý trên máy v vi c dùng lá cây t o hình. - Cho tr t o hình t do theo ý thích Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản