intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề tài: Chi Trả Dịch Vụ Môi Trường ở Việt Nam : Đánh giá phương pháp tiếp cận quản lý rừng bền vững

Chia sẻ: Nguyen Dinh Duc | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:28

188
lượt xem
58
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhiều nông dân vùng cao cung cấp các dịch vụ về môi trường có lợi cho cộng đồng. phòng hộ đầu nguồn, bảo tồn đa dạng sinh học, lưu trữ carbon và cảnh quan. Chúng rất quan trọng vì hỗ trợ cân bằng sinh thái. Một số lượng lớn nông dân quản lý đất đai của họ theo những cách không bền vững và thường chặt rừng, gây hại cho môi trường. Hơn nữa, họ không được trả tiền cho những dịch vụ môi trường mà họ cung cấp. Cách tiếp cận Chi trả dịch vụ môi trường (PES)...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Chi Trả Dịch Vụ Môi Trường ở Việt Nam : Đánh giá phương pháp tiếp cận quản lý rừng bền vững

 1. Nhóm 10 Company Kinh tế tài nguyên LOGO Chi Trả Dịch Vụ Môi Trường ở Việt Nam : Đánh giá phương pháp tiếp cận quản lý rừng bền vững
 2. Nộidung Chính Trình Bày: Company name 1. Đặt Vấn Đề 2. Nội Dung Và Kết Quả Nghiên Cứu 3. Kết Luận Và Kiến Nghị
 3. 1. Đặt Vấn Đề Vấn đề nghiên cứu Company name  Nhiều nông dân vùng cao cung cấp các dịch vụ về môi  trường có lợi cho cộng đồng. phòng hộ đầu nguồn, bảo tồn  đa dạng sinh học, lưu trữ carbon và cảnh quan. Chúng rất  quan trọng vì hỗ trợ cân bằng sinh thái.   Một số lượng lớn nông dân quản lý đất đai của họ theo  những cách không bền vững và thường  chặt rừng, gây hại  cho môi trường. Hơn nữa, họ không được trả tiền cho những  dịch vụ môi trường mà họ cung cấp.   Cách tiếp cận Chi trả dịch vụ môi trường (PES) được đưa ra.  Nghiên cứu này sử dụng cách tiếp cận thực nghiệm. dựa  trên giả thuyết rằng rừng sẽ được duy trì hoặc  quản lý tốt  hơn nếu chủ rừng được bồi thường cho tất cả các dịch vụ  môi trường mà họ cung cấp. 
 4. Mục tiêu nghiên cứu Company name  Để giới thiệu các phương pháp tiếp cận PES cho  các cơ quan liên quan.   Để hiểu được phản hồi của các khoản thanh toán  PES và đánh giá tác động có thể thanh toán các  nông dân nông dân sinh kế và môi trường;   Để tìm hiểu phản ứng của các nhà tài trợ tiềm năng  cho các chương trình PES tại Việt Nam;  Cung cấp các khuyến nghị cho sự phát triển của các  chương trình PES ở Việt Nam
 5. Câu hỏi nghiên cứu Company name  Những yếu tố quyết định một người tham gia  chương trình nghiên cứu PES? • Những thay đổi trong việc phân bổ các nguồn lực  lao động gia đình? • Tổng chi phí của dự án sẽ là bao nhiêu?
 6. Chi trả dịch vụ môi trường (PES) Company name ­ có thể được hiểu một cách rộng rãi là khuyến  khích kinh tế được cung cấp trở lại cho các dịch  vụ môi trường. ­ Các dịch vụ môi trường thường được mua thuộc  đề án PES + Bảo vệ nguồn nước bao gồm bảo vệ đất và  các quy luật của dòng chảy.  + Bảo tồn đa dạng sinh học  + Hấp thụ các­bon, bảo vệ vẻ đẹp cảnh quan
 7. Chi trả dịch vụ môi trường trên thế giới Company name  Chi trả dịch vụ môi trường là rất ít phổ biến ở các nước  đang phát triển.   Costa Rica đã đi tiên phong trong việc phát triển các hệ  thống thanh toán cho các dịch vụ môi trường.   Người sử dụng đất có thể nhận được các khoản thanh  toán cho việc trồng mới, khai thác gỗ bền vững và bảo  tồn rừng tự nhiên. Thanh toán được thực hiện trong năm  năm, nhưng người sử dụng đất có nghĩa vụ phải duy trì  việc sử dụng đất quy định thêm 10­15 năm nữa.
 8. Company name  Ở Việt Nam đất đai thuộc sở hữu nhà nước, Tuy nhiên,các hộ  gia đình,cá nhân và tổ chức được cho thuê quyền sử dụng đất  sử dụng phát triển lâm nghiệp, nông nghiệp và nuôi trồng thủy  sản.  Đối với quyền sở hữu tài nguyên rừng, rừng đặc dụng và rừng  bảo vệ là dưới sự quản lý thống nhất của nhà nước .   Rừng đặc dụng : Ban quản lý được thành lập trên 1000 ha. ít  hơn 1000 ha được phân bổ cho các tổ chức , hộ gia đình , cá  nhân quản lý, bảo vệ.
 9. Company name  Rừng phòng hộ: Ban quản lý thành lập với 5.000  ha trở lên. Nếu dưới 5.000 ha, rừng được giao  cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân.  Rừng sản xuất:  là rừng tự nhiên được nhà nước  giao, cho thuê như hộ gia đình , cá nhân ,hợp  tác xã , các công ty và nhà máy,thông qua các  lâm trường quốc doanh.
 10. Hợp đông giao đất, giao rừng. Company name  Nhà nước giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ  gia đình và cá nhân để sử dụng lâu dài mà  không có phí sử dụng đất kèm theo, mỗi hộ gia  đình được phân bổ Không quá 30 ha, Thời hạn  là 50 năm.  Khi hết thời hạn này , Nhà nước có nghĩa vụ cho  người sử dụng đất tiếp tục quản lý đất đai của họ  , nếu nó đã được sử dụng đúng cách và họ  muốn tiếp tục tham gia.
 11. Lợi ích của các chính sách Company name  Chính phủ cấp 2,5 trđ trồng, chăm sóc của mỗi hecta bảo vệ rừng ba năm  đầu tiên. Đối với rừng sản xuất có các loài quý, hiếm có giá trị kinh tế cao,  được phân bổ 1 triệu đồng cho tái sinh tự nhiên kết hợp với trồng bổ sung.  và 2 trđ phân bổ để trồng và chăm sóc rừng sản xuất. Phân bổ này được  thực hiện trong một chu kỳ 30 năm.  Rừng đặc dụng : Hộ gia đình, cá nhân được tài trợ của nhà nước. được  phép nghiên cứu khoa học, văn hoá, xã hội và du lịch sinh thái. tham gia  vào các hoạt động du lịch, dịch vụ.  Rừng phòng hộ: Hộ gia đình, cá nhân được giao rừng phòng hộ, quản lý  và bảo vệ được thanh toán cho công việc họ làm, được khai thác lâm sản  ngoài gỗ và cây khô, chết và bị bệnh. thu hoạch tre (với một cường độ cắt  tối đa 30% ) khi độ che phủ rừng đạt 80%. được phép khai thác gỗ bằng  cách cắt chọn lọc (cắt tối đa 20% ) . Họ có thể tận hưởng 85­90% các sản  phẩm thu hoạch (sau thuế).
 12. Company name  Rừng sản xuất: Hộ gia đình, cá nhân đã được giao rừng sản  xuất là rừng tự nhiên để quản lý được phép trồng cây , thảo  mộc và chăn thả động vật, vv Họ có quyền khai thác những  cây bị chết.  Gia đình mới được xây dựng một ngôi nhà bằng cách sử  dụng gỗ thu hoạch (không vượt quá 10 mét khối /gia đình).  Họ có thể thu hoạch từ rừng khi được phép. hưởng 100 %  sản phẩm từ rừng tái sinh nghèo , 70 đến 80 % các sản  phẩm từ rừng tái sinh). rừng tre , họ được hưởng đến 95%.  Họ được phép trồng hoa màu và chăn thả gia súc . Khi rừng  đạt tới giai đoạn thu hoạch , họ có thể tận hưởng 1,5 ­ 2 %  của thu hoạch mỗi năm ( sau khi nộp thuế ).
 13. Thí nghiệm Company name  Thí nghiệm kéo dài trong 26 tháng, từ tháng 9 năm 2003,ở   Khe Tre , Hương Phú và Xuân Lộc   tỉnh Thừa Thiên Huế  Cách tiếp cận quản lý đất đai bền vững trong thí nghiệm của  nghiên cứu này là cắt chọn lọc được thiết kế bởi các chuyên  gia lâm nghiệp địa phương .   khai thác gỗ trong rừng trồng diễn ra trong ba năm liên tiếp .  Cường độ cắt cho phép trong năm 1, năm 2 và năm 3 tương  ứng là 40% , 30% và 30%. Trồng bổ sung được thực hiện mỗi  năm.  Các bên liên quan trong cuộc thử nghiệm gồm Trạm kiểm lâm  địa phương ,Uỷ ban nhân dân xã , các hộ gia đình tình  nguyện, chuyên gia từ Trường ĐH Kinh Tế  và ĐH Nông Lâm Huế ...
 14. Thực hiện dự án và giám sát Company name  tổ chức sắp xếp:  Trình độ học vấn của người nông dân trong khu  vực là khá thấp , đặc biệt là đồng bào dân tộc  thiểu số  Giấy chứng nhận quyền sử đất, không an toàn  cần được loại trừ từ đầu thí nghiệm  tham gia trong cuộc thử nghiệm là một quyết  định chung của gia đình có chữ ký của hai vợ  chồng
 15. yêu cầu đối với các hộ tham gia,tính giá WTA Company name  điều kiện cho chương trình PES thử nghiệm, gia đình có ít  nhất là 0,5 ha rừng đã sẵn sàng cho việc khai thác   Hội thảo tập huấn về cách tiếp cận quản lý rừng bền vững  được tổ chức cho hai nhóm nông dân đủ điều kiện.  Sau khi đào tạo, những người nông dân sẽ đưa ra một mức  giá WTA.  Giá WTA của nhóm đầu tiên, 91 nông dân đưa ra từ 80.000 ­  320.000 đồng cho mỗi ha mỗi năm, trung bình khoảng 147 ,  000VND . kết thúc tỷ lệ thanh toán 140.000 VNDđã được lựa  chọn. Điều này dẫn đến 45 nông dân có đủ điều kiện để tham  gia . Kết quả là  nhóm đầu tiên có50 % nông dân tham gia
 16. Company name  Giá WTA của đợt thứ hai 89 nông dân dao động từ  90.000 đồng ­ 400.000 mỗi ha mỗi năm, với mức trung  bình 156.000 đ, Có 41 nông dân đã cho giá WTA bằng  hoặc thấp hơn so với tỷ lệ thanh toán kết thúc 140.000  đồng. Do đó, tỷ lệ tham gia giữa các lô thứ hai của người  nông dân là 46%.  Một nhóm kiểm soát cũng đã được lựa chọn với 50 hộ gia  đình. Họ được học một khóa đào tạo riêng. 
 17. Company name
 18. Hợp đồng và thanh toán Company name  Năm 2003, tổng cộng 45 hợp đồng đã được ký kết với  nhóm đầu tiên chấp nhận . Tổng diện tích rừng bao phủ  của dự án là 72 ha ­ khoảng 1,6 ha cho mỗi hợp đồng .  Năm 2004, có 63 ha đã được quản lý dưới 41 hợp đồng  đã ký kết với nhóm thứ hai chấp nhận.   Đợt đầu tiên của nông dân được hỏi lý do tại sao họ đã  quyết định gia hạn hợp đồng PES . Họ cho rằng các  khoản thanh toán mà họ nhận được là thấp nhưng có thể  chấp nhận được . Chỉ có một nông dân đã không gia hạn  hợp đồng
 19. Company name  Nông dân tham gia đã được trả tiền trong ba đợt : (1) một  khoản thanh toán đầu tiên của 50% tổng giá trị hợp đồng  đã được thực hiện khi nó đã được ký kết , (2) đã được  thực hiện một thanh toán thứ hai là 30% sau sáu tháng ;  và (3) một khoản thanh toán thứ ba là 20% đã được thực  hiện sau 12 tháng .   Bất kỳ người nông dân đã phá vỡ hợp đồng sẽ phải trả lại  số tiền này cộng với phạt tiền. Hoặc hợp đồng sau đó sẽ  được hủy bỏ. 
 20. Company name
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2