intTypePromotion=3

Đề tài : “Mạch đếm xe ra vào”

Chia sẻ: Bùi Thanh Liêm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:23

1
248
lượt xem
126
download

Đề tài : “Mạch đếm xe ra vào”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việt Nam ta ngày phát triển và giàu mạnh. Một trong những thay đổi đáng kể là Việt Nam đã gia nhập “WTO”, một bước ngoặc quan trọng để đất nước thay đổi bộ mặt nghèo nàn của mình, để chúng ta con người Việt có cơ hội nắm bắt nhiểu thành tựu vĩ đại của thế giới, đặc biệt là về các lĩnh vực khoa học kĩ thuật nói chung và ngành Điện Tử nói riêng . Thế hệ trẻ chúng ta không tự mình phấn đấu học hỏi không ngừng thì chúng ta sẽ sớm lạt hậu và nhanh chóng thụt lùi. Nhìn ra được điều...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài : “Mạch đếm xe ra vào”

 1. Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM Mạch Đếm Xe Ra Vào Luận văn tốt nghiệp Đề tài : MẠCH ĐẾM XE RA VÀO GVHD: THẦY ĐẶNG QUANG MINH -1-
 2. Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM Mạch Đếm Xe Ra Vào Mục lục NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ................................................................5 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHÁN BIỆN ...................................................................6 MỤC LỤC ............................................................................................................................7 Phần B: Nội dung.................................................................................................................7 Phần C: Mục lục tham khảo ...............................................................................................8 Bảng 1: bảng giá trị Led 7 Đoạn .........................................................................................11 Baûng giaù trò ...................................................................................................................12 Bảng giá trị (Truth table)..................................................................................................12 Bảng giá trị .........................................................................................................................12 H = mức cao........................................................................................................................13 L = mức thấp ......................................................................................................................13 X = giá trị bất kì .................................................................................................................13 DA to DD :dữ liệu lối vào ....................................................................................................14 PH : chân phase..................................................................................................................14 BI : chân xóa.......................................................................................................................14 LD : chân chốt ....................................................................................................................14 OA to OG : lối ra .................................................................................................................14 Chân 1 : nạp dữ liệu song song.........................................................................................14 Q0 – Q3 : Ngõ ra bộ đếm ....................................................................................................14 D1 – D4 : Ngõ vào nạp song song.......................................................................................14 Chân 10 : Cho phép đếm lên/ xuống ................................................................................14 Chân 9 : Reset ....................................................................................................................14 Chân 5 : cho phép đếm ......................................................................................................14 Chân 7 : Báo kết thúc đếm................................................................................................14 Chân 15 : Xung nhịp..........................................................................................................14 Chân 16: nguồn ..................................................................................................................14 Chân 8 : mass .....................................................................................................................14 1. Giáo trình điện tử số ĐHCN TPHCM .........................................................................25 2. Kĩ thuật số thực hành - Huỳnh Đắc Thắng (NXB ......................................................25 -2-
 3. Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM Mạch Đếm Xe Ra Vào Khoa học Kĩ thuật) ............................................................................................................25 3. www.google.com.vn........................................................................................................25 4. www.ant7.com ................................................................................................................25 5. www.dientuvietnam.com ...............................................................................................25 6. www.hiendaihoa.com.....................................................................................................25 Việt Nam ta ngày phát triển và giàu mạnh. Một trong những thay đổi đáng kể là Việt Nam đã gia nhập “WTO”, một bước ngoặc quan trọng để đất nước thay đổi bộ mặt nghèo nàn của mình, để chúng ta con người Việt có cơ hội nắm bắt nhiểu thành tựu vĩ đại của thế giới, đặc biệt là về các lĩnh vực khoa học kĩ thuật nói chung và ngành Điện Tử nói riêng . Thế hệ trẻ chúng ta không tự mình phấn đấu học hỏi không ngừng thì chúng ta sẽ sớm lạt hậu và nhanh chóng thụt lùi. Nhìn ra được điều đó Trường “ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” đã sớm chủ trương hình thức đào tạo sâu rộng, từ thấp đến cao. Để tăng chất lượng học tập của sinh viên nhà trường -3-
 4. Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM Mạch Đếm Xe Ra Vào nói chung và trung tâm Điện Tử nói riêng đã tổ chức cho sinh viên làm các đồ án môn học nhằm tạo nên tảng vững chắc cho sinh viên khi ra trường, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng việc làm. Chính vì vậy nhóm chúng em đã chọn đề tài : “Mạch đếm xe ra vào” . Trong quá trình thực hiện đồ án chúng em được sự tận tình hướng dẫn của thầy cô trong Khoa Điện tử, đặc biệt là Thầy Đặng Quang Minh . Và do kiến thức còn hạn hẹp nên trong quá trình thực hiện đồ án em không thể tránh khỏi sai sót, mong quý thầy cô trong hội đồng khảo thi bỏ qua và có hướng giúp đỡ để chúng em có thể hoàn chỉnh đồ án của mình . Em xin chân thành cảm ơn. -4-
 5. Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM Mạch Đếm Xe Ra Vào NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... -5-
 6. Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM Mạch Đếm Xe Ra Vào ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHÁN BIỆN ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... -6-
 7. Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM Mạch Đếm Xe Ra Vào ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... MỤC LỤC Phần A: Giới thiệu về vài linh kiện điển hình sử dụng trong mạch 1.Led 7 đoạn 2.IC 4093 3.IC 4071 4. IC 74LS14 5. IC 4081 6. IC 4013 7.IC 4543 8.IC 4510 Phần B: Nội dung 1. Sơ đồ khối -7-
 8. Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM Mạch Đếm Xe Ra Vào 2. Chức năng nhiệm vụ các khối 3. Sơ đồ nguyên lý 4. Nguyên lý hoạt động Phần C: Mục lục tham khảo -8-
 9. Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM Mạch Đếm Xe Ra Vào 1/Led 7 ñoaïn: -9-
 10. Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM Mạch Đếm Xe Ra Vào Laø 7 con led saép xeáp laïi theo hình maãu. Moät chaân cuûa caùc con led ñöôïc noái chung vôùi nhau (Anod chung hoaëc Katod chung), caùc chaân con laïi ñöôïc ñöa ra ngoaøi ñeå phaân cöïc caùc con led. Đây là lọai đèn dùng hiển thị các số từ 0 đến 9, đèn gồm 7 đọan a, b, c, d, e, f, g, bên dưới mỗi đọan là một led (đèn nhỏ) hoặc một nhóm led mắc song song (đèn lớn).Qui ước các đọan cho bởi: Khi một tổ hợp các đọan cháy sáng sẽ tạo được một con số thập phân từ 0 - 9. Led 7 đoạn có hai loại là loại anot chung và catot chung. - 10 -
 11. Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM Mạch Đếm Xe Ra Vào LED anot chung LED catot chung Đối với led 7 đoạn ta phải tính toán sao cho mỗi đoạn của led 7 đoạn có dòng điện từ 10....20mA. Với điện áp 5V thì điện trở cần dùng là 270Ω; công suất là 1,4 Watt Bảng 1: bảng giá trị Led 7 Đoạn - 11 -
 12. Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM Mạch Đếm Xe Ra Vào 2/ IC 4093 Baûng giaù trò A B A.B 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 3/IC4071 Bảng giá trị (Truth table) A B A+B 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 5/ IC 74LS14 Bảng giá trị A A 0 1 1 0 - 12 -
 13. Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM Mạch Đếm Xe Ra Vào 8/IC4081 A B A.B 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 4/IC4013 H = mức cao L = mức thấp X = giá trị bất kì - 13 -
 14. Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM Mạch Đếm Xe Ra Vào 6/ IC 4543 DA to DD :dữ liệu lối vào PH : chân phase BI : chân xóa LD : chân chốt OA to OG : lối ra 7/IC4510 Chân 1 : nạp dữ liệu song song Q0 – Q3 : Ngõ ra bộ đếm D1 – D4 : Ngõ vào nạp song song Chân 10 : Cho phép đếm lên/ xuống + U / D =1 : đếm lên + U / D =0 : đếm xuống Chân 9 : Reset Chân 5 : cho phép đếm Chân 7 : Báo kết thúc đếm Chân 15 : Xung nhịp Chân 16: nguồn Chân 8 : mass - 14 -
 15. Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM Mạch Đếm Xe Ra Vào - 15 -
 16. Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM Mạch Đếm Xe Ra Vào - 16 -
 17. Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM Mạch Đếm Xe Ra Vào 1/Sơ đồ khối KHỐI HỒNG NGOẠI KHỐI ĐIỀU KHIỂN KHỐI KHỐI ĐẾM NGUỒN KHỐI GIẢI MÃ KHỐI HIỂN THỊ 2/ Chức năng và nhiệm vụ từng khối a) Khối nguồn : tạo ra dòng điện ổn định cung cấp cho toàn mạch. b) Khối hồng ngoại : dùng để tạo ra xung clock có tần số với độ ổn định cấp cho khối điều khiển. VCC R21 R22 1K 1K VCC VCC VR1 D5 R4 50K LED 560 1 R20 U13A Q1 C1815 74LS14 1K D3 D4 2 LED PHAT LED THU C1 1uF - 17 -
 18. Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM Mạch Đếm Xe Ra Vào c) Khối điều khiển : nhận xung clock từ khối hồng ngoại để điều khiển cho khối đếm. 3 VCC U3A 14 4071 7 1 2 11 4 VCC U1B VCC U1D 14 7 14 7 4093 4093 12 13 5 6 10 3 VCC U1A VCC U1C 14 7 14 7 4093 4093 1 2 8 9 VCC VCC VCC 14 6 14 5 S VDD 8 1 D 14 10 U2C Q 4093 9 3 12 R2 U12A CLK U2D 11 2 13 4093 Q 4013 1K 7 7 R GND 7 4 R1 D2 1K D1 LED VCC LED 14 5 4 U2B 4093 6 7 d) Khối đếm : nhận xung từ khối điều khiển để đếm lên hoặc đếm xuống, đồng thời xuất ra giá trị BCD chuyển đến khối giải mã. 10 15 16 16 15 10 9 9 12 C LK C LK R ST R ST A2 U /D VC C VC C U /D 13 3 A3 7 5 7 4 A4 U6 4510 CO CI U7 4510 CO GND 5 A1 Q4 Q3 Q2 Q1 PE A4 A3 A2 A1 CI GND Q4 Q3 Q2 Q1 PE 13 12 14 11 1 8 3 4 2 6 14 11 1 8 2 6 - 18 -
 19. Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM Mạch Đếm Xe Ra Vào e) Khối giải mã : nhận giá trị BCD từ khối đếm và chuyển đổi thành giá trị Led 7 đoạn chuyển đến khối hiện thị 4 2 3 5 4 2 3 5 VCC VCC B A B A D C D C 1 6 1 6 LD U9 PH 7 LD U8 PH 7 16 4543 BI 8 16 4543 BI 8 VDD GND VDD GND g e d b a g e d b a c c f f 14 15 13 12 11 10 14 15 13 12 11 10 9 9 f) Khối hiển thị : nhận giá trị đã chuyển đổi từ khối giải mã và xuất ra Led 10 10 9 1 2 4 6 7 9 1 2 4 6 7 U10 U11 G G E B A E B A D C D C F F DP CA CA DP CA CA LED 7 DOAN LED 7 DOAN 5 8 3 5 8 3 - 19 -
 20. VCC 3 VCC U3A 14 4071 7 R21 R22 1 2 1K 1K VCC VCC VCC VCC VR1 D5 3/Sơ đồ nguyên lý 4 11 R4 50K LED 9 10 15 16 16 15 10 9 560 12 1 VCC U1B VCC U1D 13 A2 U /D U /D C LK C LK R ST R ST VCC VCC R20 U13A 14 7 14 7 3 A3 7 5 7 Q1 4093 4093 4 A4 U6 4510 CO CI U7 4510 CO C1815 74LS14 5 A1 PE GND A4 A3 A2 A1 Q4 Q3 Q2 Q1 1K CI 5 6 12 13 PE GND Q4 Q3 Q2 Q1 2 1 8 3 13 12 4 2 14 11 6 D3 D4 LED PHAT LED THU 1 8 2 14 11 6 C1 6 5 1uF VCC Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM 7 U3B 14 3 10 4 2 3 5 4 2 3 5 4071 VCC VCC B A B A D C D C 1 6 1 6 VCC U1A VCC U1C LD U9 PH 7 LD U8 PH 7 4 14 7 14 7 16 4543 BI 8 16 4543 BI 8 4093 4093 VDD GND VDD GND - 20 - g f e d c b a g f e d c b a 1 2 8 9 14 15 13 12 11 10 9 14 15 13 12 11 10 9 2 1 R3 R6R7R8R9R10 R11 R12 R13 R16 R18 R14 R15 R17 2.2K RESISTOR RESISTOR RESISTOR RESISTOR RESISTOR RESISTOR RESISTOR RESISTOR RESISTOR RESISTOR RESISTOR RESISTOR RESISTOR VCC VCC 7 U2A 14 VCC VCC VCC 4093 14 6 14 5 S 10 9 1 2 4 6 7 10 9 1 2 4 6 7 8 1 D 14 VD D Q 3 10 U2C U10 U11 F E B A F E B A G D C G D C 4093 9 3 12 R2 U12A CLK U2D 11 R24 R25 2 13 4093 Q 4013 7 1K 1K 1K 7 R GND 7 LED 7 DOAN LED 7 DOAN SW1 DP CA CA DP CA CA 4 VCC VCC VCC VR2 D8 5 8 3 5 8 3 50K R1 R23 LED 560 D2 1K D1 3 LED R5 R26 U13B VCC LED 1K Q2 C1815 74LS14 1K 14 4 D6 D7 5 4 U2B LED PHAT LED THU C2 4093 6 1uF 7 Mạch Đếm Xe Ra Vào
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản