Đồ án về “Mạch đếm xe ra vào”

Chia sẻ: DINH GIOI | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:27

0
201
lượt xem
101
download

Đồ án về “Mạch đếm xe ra vào”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việt Nam ta ngày phát triển và giàu mạnh. Một trong những thay đổi đáng kể là Việt Nam đã gia nhập “WTO”, một bước ngoặc quan trọng để đất nước thay đổi bộ mặt nghèo nàn của mình, để chúng ta con người Việt có cơ hội nắm bắt nhiểu thành tựu vĩ đại của thế giới, đặc biệt là về các lĩnh vực khoa học kĩ thuật nói chung và ngành Điện Tử nói riêng .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án về “Mạch đếm xe ra vào”

 1. Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM Đồ án “Mạch đếm xe ra vào”
 2. Việt Nam ta ngày phát triển và giàu mạnh. Một trong những thay đổi đáng kể là Việt Nam đã gia nhập “WTO”, một bước ngoặc quan trọng để đất nước thay đổi bộ mặt nghèo nàn của mình, để chúng ta con người Việt có cơ hội nắm bắt nhiểu thành tựu vĩ đại của thế giới, đặc biệt là về các lĩnh vực khoa học kĩ thuật nói chung và ngành Điện Tử nói riêng . Thế hệ trẻ chúng ta không tự mình phấn đấu học hỏi không ngừng thì chúng ta sẽ sớm lạt hậu và nhanh chóng thụt lùi. Nhìn ra được điều đó Trường “ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” đã sớm chủ trương hình thức đào tạo sâu rộng, từ thấp đến cao. Để tăng chất lượng học tập của sinh viên nhà trường nói chung và trung tâm Điện Tử nói riêng đã tổ chức cho sinh viên làm các đồ án môn học nhằm tạo nên tảng vững chắc cho sinh viên khi ra trường, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng việc làm. Chính vì vậy nhóm chúng em đã chọn đề tài : “Mạch đếm xe ra vào” .
 3. Trong quá trình thực hiện đồ án chúng em được sự tận tình hướng dẫn của thầy cô trong Khoa Điện tử, đặc biệt là Thầy Đặng Quang Minh . Và do kiến thức còn hạn hẹp nên trong quá trình thực hiện đồ án em không thể tránh khỏi sai sót, mong quý thầy cô trong hội đồng khảo thi bỏ qua và có hướng giúp đỡ để chúng em có thể hoàn chỉnh đồ án của mình . Em xin chân thành cảm ơn.
 4. NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... .......................................................................................................................
 5. ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHÁN BIỆN ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... .......................................................................................................................
 6. ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... MỤC LỤC Phần A: Giới thiệu về vài linh kiện điển hình sử dụng trong mạch 1.Led 7 đoạn 2.IC 4093 3.IC 4071 4. IC 74LS14 5. IC 4081 6. IC 4013 7.IC 4543
 7. 8.IC 4510 Phần B: Nội dung 1. Sơ đồ khối 2. Chức năng nhiệm vụ các khối 3. Sơ đồ nguyên lý 4. Nguyên lý hoạt động Phần C: Mục lục tham khảo
 8. 1/L ed 7 ño aïn : L aø 7 co n led saép xeáp laïi the o hình maãu. Moät chaân cuûa caùc con led ñöôïc noái chung vôùi nhau (Anod chung hoaëc Katod chung), caùc chaân con laïi ñöôïc ñöa ra ngoaøi ñeå phaân cöïc caùc con led.
 9. Đây là lọai đèn dùng hiển thị các số từ 0 đến 9, đèn gồm 7 đọan a, b, c, d, e, f, g, bên dưới mỗi đọan là một led (đèn nhỏ) hoặc một nhóm led mắc song song (đèn lớn).Qui ước các đọan cho bởi: Khi một tổ hợp các đọan cháy sáng sẽ tạo được một con số thập phân từ 0 - 9. Led 7 đoạn có hai loại là loại anot chung và catot chung.
 10. LED anot chung LED catot chung Đối với led 7 đoạn ta phải tính toán sao cho mỗi đoạn của led 7 đoạn có dòng điện từ 10....20mA. Với điện áp 5V thì điện trở cần dùng là 270Ω; công suất là 1,4 Watt Bảng 1: bảng giá trị Led 7 Đoạn
 11. 2/ IC 4093 Baûng giaù trò A B AB . 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 3/IC4071
 12. Bảng giá trị (Truth table) A B A+B 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 5/ IC 74LS14 Bảng giá trị A A 0 1 1 0 8/IC4081 A B A.B 0 0 0
 13. 0 1 0 1 0 0 1 1 1 4/IC4013 H = mức cao L = mức thấp X = giá trị bất kì 6/ IC 4543 DA to DD :dữ liệu lối vào
 14. PH : chân phase BI : chân xóa LD : chân chốt OA to OG : lối ra 7/IC4510 Chân 1 : nạp dữ liệu song song Q0 – Q3 : Ngõ ra bộ đếm D1 – D4 : Ngõ vào nạp song song Chân 10 : Cho phép đếm lên/ xuống + U / D =1 : đếm lên + U / D =0 : đếm xuống Chân 9 : Reset Chân 5 : cho phép đếm Chân 7 : Báo kết thúc đếm Chân 15 : Xung nhịp Chân 16: nguồn Chân 8 : mass
 15. 1/Sơ đồ khối KHỐI HỒNG NGOẠI 2/ Ch KHỐI ĐIỀU KHIỂN ức KHỐI nă KHỐI ĐẾM NGUỒN ng và KHỐI GIẢI MÃ nh iệ KHỐI HIỂN THỊ m vụ từng khối a) Khối nguồn : tạo ra dòng điện ổn định cung cấp cho toàn mạch. b) Khối hồng ngoại : dùng để tạo ra xung clock có tần số với độ ổn định cấp cho khối điều khiển.
 16. VCC R21 R22 1K 1K VCC VCC VR1 D5 R4 50K LED 560 1 R20 U13A Q1 C1815 74LS14 1K D3 D4 2 LED PHAT LED THU C1 1uF c) Khối điều khiển : nhận xung clock từ khối hồng ngoại để điều khiển cho khối đếm. 3 VCC U3A 14 4071 7 1 2 11 4 VCC U1B VCC U1D 14 7 14 7 4093 4093 12 13 5 6 10 3 VCC U1A VCC U1C 14 7 14 7 4093 4093 1 2 8 9 VCC VCC VCC 14 6 14 5 S VDD 8 1 D 14 10 U2C Q 4093 9 3 12 R2 U12A CLK U2D 11 2 13 4093 Q 4013 1K 7 7 R GND 7 4 R1 D2 1K D1 LED VCC LED 14 5 4 U2B 4093 6 7
 17. d) Khối đếm : nhận xung từ khối điều khiển để đếm lên hoặc đếm xuống, đồng thời xuất ra giá trị BCD chuyển đến khối giải mã. 10 15 16 16 15 10 9 9 12 C LK C LK RST RST U /D VC C VC C U /D 13 A2 3 A3 7 5 7 4 A4 U6 4510 CO CI U7 4510 CO GND 5 A1 Q4 Q3 Q2 Q1 PE A4 A3 A2 A1 CI GND Q4 Q3 Q2 Q1 PE 13 12 14 11 1 8 3 4 2 6 14 11 1 8 2 6 e) Khối giải mã : nhận giá trị BCD từ khối đếm và chuyển đổi thành giá trị Led 7 đoạn chuyển đến khối hiện thị 4 2 3 5 4 2 3 5 VCC VCC B A B A D C D C 1 6 1 6 LD U9 PH 7 LD U8 PH 7 16 4543 BI 8 16 4543 BI 8 VDD GND VDD GND g e d b a g e d b a c c f f 14 15 13 12 11 10 14 15 13 12 11 10 9 9 f) Khối hiển thị : nhận giá trị đã chuyển đổi từ khối giải mã và xuất ra Led
 18. 10 G 9 F 5 1 DP E 2 D 8 4 3/Sơ đồ nguyên lý CA C 6 B 3 7 CA A U10 LED 7 DOAN U11 LED 7 DOAN 10 G 9 F 5 1 DP E 2 D 8 4 CA C 6 B 3 7 CA A
Đồng bộ tài khoản