intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Nguyên lý hoạt động

Xem 1-20 trên 7889 kết quả Nguyên lý hoạt động
 • Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 6: Phân phối, cung cấp cho người học những kiến thức như các khái niệm liên quan; Vai trò của hoạt động phân phối; Các chiến lược phân phối; Các trung gian phân phối; Tổ chức kênh phân phối. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt18p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thẩm định giá - Chương 3: Những nguyên tắc kinh tế chi phối hoạt động thẩm định giá, cung cấp cho người học những kiến thức như Nguyên tắc sử dụng tốt nhất và hiệu quả nhất; Nguyên tắc cung cầu; Nguyên tắc thay đổi; Nguyên tắc thay thế; Nguyên tắc cân bằng; Nguyên tắc thu nhập tăng hoặc giảm; Nguyên tắc phân phối thu nhập;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Nguyên lý và thực hành bảo hiểm: Chương 1 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu rõ các khái niệm căn bản: rủi ro, nguy cơ, hiểm họa, tổn thất, quản trị rủi ro, giá phí toàn bộ của rủi ro; Hiểu rõ nội dung của các phương thức xử lý rủi ro, nguy cơ và tổn thất; Chức năng và phạm vi hoạt động của quản trị rủi ro. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf52p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Nguyên lý và thực hành bảo hiểm: Chương 2 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu và nắm bắt các kiến thức cơ bản về bảo hiểm; Vai trò – tác dụng của bảo hiểm trong đời sống xã hội; Các loại hình bảo hiểm hiện nay; Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động bảo hiểm. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf80p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Quản trị dự án nâng cao: Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức như Lập kế hoạch quản lý tiến độ; Xác định các hoạt động; Xác định trình tự thực hiện; Dự báo nguồn lực và thời gian; Xây dựng tiến độ; Kiểm soát tiến độ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Cơ sở truyền động điện - Chương 2: DC Drives. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: cấu tạo, nguyên lý hoạt động; sơ đồ tương đương, phương trình; đặc tính cơ và các thông số ảnh hưởng đến đặc tính cơ; mở máy, khởi động động cơ; hãm các chế độ hãm; các phương pháp điều khiển tốc độ; hệ thống truyền động máy phát động cơ – FĐ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf141p codabach1016 03-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Cơ sở truyền động điện - Chương 3: Induction Motor Drives. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ không đồng bộ 3 pha (ĐC KĐB); sơ đồ tương đương và đặc tính cơ của ĐC KĐB; ảnh hưởng của các tham số đến đặc tính cơ; khởi động ĐC KĐB rotor dây quấn công suất lớn và các trạng thái hãm của ĐC KĐB;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf177p codabach1016 03-05-2024 0 0   Download

 • Giáo trình "Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống truyền lực (Ngành: Công nghệ ô tô - Trung cấp)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được nhiệm vụ, yêu cầu , phân loại của các bộ phận trong hệ thống truyền lực; nắm được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các bộ phận: ly hợp, hộp số, các đăng, truyền lực chính, bộ vi sai, bán trục, moay ơ, bánh xe; phân tích đúng những hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng các bộ phận: Ly hợp, hộp số, các đăng, bộ vi sai, bán trục, moay ơ, bánh xe ô tô;...

  pdf96p gaupanda031 13-05-2024 3 1   Download

 • Giáo trình "Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống di chuyển (Ngành: Công nghệ ô tô - Trung cấp)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ và phân loại của các bộ phận hệ thống treo và khung, vỏ xe; giải thích được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các bộ phận phận hệ thống treo và khung, vỏ xe; phân tích đúng những hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng chung và của các bộ phận hệ thống treo và khung, vỏ xe;...

  pdf57p gaupanda031 13-05-2024 3 1   Download

 • Giáo trình "Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phanh ABS (Ngành: Công nghệ ô tô - Trung cấp)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày đủ các yêu cầu, nhiệm vụ và phân loại hệ thống phanh trong ô tô; giải thích được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống phanh ABS trong ô tô; phân tích được những hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng của các bộ phận hệ thống phanh ABS trong ô tô;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf51p gaupanda031 13-05-2024 1 1   Download

 • Nợ xấu trong hệ thống ngân hàng tồn tại tất yếu khách quan trong hoạt động tín dụng. Duy trì nợ xấu ở mức độ an toàn là một trong các mục tiêu quan trọng của ngân hàng thương mại. Nợ xấu là nguyên nhân cơ bản gây mất an toàn tài chính, làm gia tăng trích lập dự phòng rủi ro, gia tăng chi phí xử lý nợ xấu từ đó gây sụt giảm lợi nhuận kỳ vọng của ngân hàng, ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển kinh tế - xã hội.

  pdf4p zizaybay1101 09-05-2024 0 0   Download

 • Giáo trình Nguyên lý kế toán gồm 7 chương, cung cấp cho học viên những nội dung gồm: Chương 1 - Một số vấn đề chung về kế toán; Chương 2 - Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Chương 3 - Tài khoản và kế toán kép; Chương 4 - Tính giá các đối tượng kế toán; Chương 5 - Chứng từ kế toán và kiểm kê; Chương 6 - Kế toán các quá trình sản xuất kinh doanh chủ yếu trong doanh nghiệp; Chương 7 - Sổ kế toán và hình thức kế toán;...

  pdf91p codabach1016 03-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thẩm định giá - Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Thẩm định giá; quản lý nhà nước về hoạt động thẩm định giá; tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam; đạo đức hành nghề thẩm định giá;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf44p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thẩm định giá - Chương 4: Phương pháp vốn hóa thu nhập, cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số khái niệm chung về phương pháp vốn hóa thu nhập; Xác định thu nhập hoạt động thuần; Xác định tỷ suất vốn hóa. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng số ở thành phố Hà Nội; bài viết đã đánh giá được các kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân. Từ đó, đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng số ở thành phố Hà Nội trong thời gian tới như: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuế thương mại điện tử và tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ đăng ký, kê khai, nộp thuế; Tăng cường thu thập, quản lý thông tin người nộp thuế có hoạt động kinh doanh trên nền tảng số;...

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 2 2   Download

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 Positioning, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu được tầm quan trọng của hoạt động phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, và định vị sản phẩm; Sinh viên áp dụng được lý thuyết để phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, và định vị sản phẩm; Sinh viên nắm được và áp dụng các chiến lược và công cụ Marketing để thực hiện các hoạt động trên.

  pdf47p khanhchi2530 06-05-2024 2 1   Download

 • Bài viết trình bày về lý luận của phát triển phẩm chất trách nhiệm cho học sinh thông qua các hoạt động ở trường phổ thông; Thực trạng phát triển phẩm chất trách nhiệm cho học sinh thông qua các hoạt động ở trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai; Biện pháp phát triển phẩm chất trách nhiệm thông qua các hoạt động ở trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai;...

  pdf3p gaupanda030 03-05-2024 2 2   Download

 • Trên cơ sở lý thuyết và đánh giá đúng đắn thực trạng quản lý hoạt động giáo dục phòng ngừa bạo lực học đường cho học sinh trung học cơ sở trường học ở huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang, tác giả đề xuất các phương án khả thi và biện pháp quản lý cấp bách nhằm nâng cao hiệu quả công tác này và đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

  pdf3p gaupanda030 03-05-2024 2 2   Download

 • Bài viết mô tả các nguyên tắc cơ bản của OLED và lịch sử của OLED. Các loại OLED khác nhau và ứng dụng của chúng cũng như cấu trúc của OLED đã được đưa ra và phân tích một cách ngắn gọn. Cuối cùng, là phân tích sơ lược về vai trò của OLED trong các ứng dụng tiềm năng.

  pdf3p gaupanda030 03-05-2024 4 4   Download

 • Bài viết phân tích được nguyên lý hoạt động của máy mài điện hoá. Từ những số liệu thiết kế tính toán, tác giả đã chế tạo thành công máy mài điện hoá. Với máy này có thể mài được các loại vật liệu khó gia công thường dùng trong phân xưởng Cơ khí của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh và bên ngoài thị trường.

  pdf3p gaupanda030 03-05-2024 5 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2