intTypePromotion=1

Đề tài " Phương pháp tính thuế trực tiếp trên giá trị gia tăng "

Chia sẻ: Nguyen Thi Phuc | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

0
105
lượt xem
15
download

Đề tài " Phương pháp tính thuế trực tiếp trên giá trị gia tăng "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đối tượng áp dụng Cơ sở kinh doanh, cá nhân, hộ kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các tổ chức khác không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn,chứng từ theo quy định của pháp luật....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài " Phương pháp tính thuế trực tiếp trên giá trị gia tăng "

 1. Xin chào! ! NHÓM 4
 2. Chủ đề: Phương pháp tính thuế trực tiếp trên giá trị gia tăng
 3. 1. Đối tượng áp dụng - Cơ sở kinh doanh, cá nhân, hộ kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật
 4. - Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo luật đầu tư nước - Hoạt động kinh doanh ngoài tại Việt Nam và các tổ ạự hi mua, bán vàng, bthc,cđáện chức khác không quý.c thực hiện không đầy đủ hoặ chế độ kế toán, hoá đơn,chứng từ theo quy định của pháp luật.
 5. 2, Cách tính * Trường hợp cGTGT ơ sở kinh doanh thuộcếđsuất Thu ối Số ng nộp thuế ủa hàng phươthuế GTGT tượ thuế c GTGT theo ng pháp GTGT ừ có=hoạt độdịch hóa ng mua X vàng hàng khấu tr bán của bạc, Phải nộp các hoạphộng chế tác hóa dịchm vụ t đ ải sản phẩ đá quý và vàng, bạc, đá quý u thuế i hạch toánđó chị thì phả vụ riêng được hoạt động kinh doanh mua bán vàng, GTGT quý để áp dụng theo phươvốn của bạc, đá Giá ng pháp Doanh số của hàng ếp trêna hàng tính trực ti củ GTGT hàng hóa, = hóa dịch - dịch vụ bán hóa dịch vụ chịu vụ bán ra ra thuế
 6. - Với trường hợp không tách được giá trị đầu vào thì Doanh Doanh Doanh Giá vốn = số tồn số mua số tồn - hàng + đầu kỳ cuối trong kỳ bán ra kỳ
 7. Ví dụ: Một cơ sở A (nộp thuế theo phương pháp trực tiếp) chuyên sản xuất đồ gỗ, trong tháng bán được 150 sản phẩm, tổng doanh số bán là 25 triệu đồng. Giá trị vật tư, nguyên liệu mua ngoài để sản xuất 150 sản phẩm là 19 triệu đồng, trong đó:+ Nguyên liệu chính (gỗ): 14 triệu. + Vật liệu và dịch vụ mua ngoài khác: 5 triệu. yêu cầu: tính số thuế GTGT phải nộp trong tháng
 8. Giải Mức thuế suất thuế GTGT của mặt hàng này là 10% thuế GTGT cơ sở A phải nộp được tínhnhư sau: GTGT của sản phẩm bán ra: = 25 triệu đồng - 19 triệu đồng = 6 triệu đồng. Thuế GTGT phải nộp: = 6 triệu đồng x 10% = 0,6 triệu đồng
 9. Hồ sơ kê khai: Hồ sơ khai thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp trên GTGT là tờ khai thuế GTGT mẫu 03/GTGT ban hành kèm theo thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011.
 10. * Đối với các cơ sở kinh doanh đã thực hiện đầy đủ việc mua, bán hàng hóa, dịch vụ có hóa đơn, chứng từ, ghi chép sổ sách kế toán thì GTGT được xác định căn cứ vào giá mua, bán ghi trên chứng từ
 11. * Đối với các cơ sở kinh doanh đã thực hiện đầy đủ hóa đơn chứng từ bán hàng hóa, dịch vụ, xác định được đúng doanh thu bán hàng hóa , dịch vụ theo hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ nhưng không có đủ hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ thì: GTGT = Doanh thu x Tỷ lệ (%) GTGT tính trên doanh thu
 12. Trong đó tỷ lệ(%) GTGT tính trên doanh thu làm căn cứ xác định GTGT được quy định như sau: +, Thương mại (phân phối, cung cấp hàng hóa): 10% +, Dịch vụ, xây dựng ( trừ xây dựng có bao thầu NVL): 50% +, Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu NVL: 30%
 13. Ví dụ: Doanh nghiệp Ánh sao (nộp thuế theo phương pháp tr ực tiếp) kinh doanh trong lĩnh vực thời trang trong tháng 1/N doanh nghiệp có mức doanh thu bán hàng là 200 tri ệu đồng, có đầy đủ hóa đơn,chứng từ trong quá trình bán hàng. Một số mặt hàng nhập từ lâu không còn hóa đơn khi nhập. Yêu cầu: tính số thuế GTGT phải nộp trong tháng của doanh nghiệp
 14. Bài làm: Do doanh nghiệp không còn đủ hóa đơn khi nh ập hàng nên số thuế GTGT phải nộp được tính như sau: Mức tỷ lệ(%) GTGT tính trên doanh thu áp dụng đối với doanh nghiệp là: 10% GTGT của sản phẩm = 200 triệu đồng x 10%=20 triệu đồng Số thuế GTGT phải nộp = 20 triệu đồng x 10%= 2 triệu đồng
 15. Hồ sơ kê khai: Hồ sơ khai thuế GTGT tính theo phương pháp tr ực ti ếp trên doanh thu là tờ khai thuế GTGT mẫu 04/GTGT ban hành kèm theo thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011.
 16. * Đối với cá nhân (hộ) kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật thì nộp thuế GTGT theo phương pháp khoán thuế.
 17. •Hồ sơ kê khai: Hộ kinh doanh, cá nhân nộp thuế khoán khai theo mẫu tờ khai số 01/THKH
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2