intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề tài: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả đấu thầu quốc tế trong xây lắp ở Việt Nam

Chia sẻ: Nt T | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:15

207
lượt xem
60
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đấu thầu quốc tế trong xây lắp công trình là đấuthầu các công việc có liên quan đến xây dựng, lắp đặt công trình và các hạng mục công trình nhằm lựa chọn ra nhà thầu xây lắp có thể đáp ứng các yêu cầu của công việc với chi phí là hợp lí nhất.,Nhà thầu xây dựng có thể là nhà thầu trong nước hoặc nhà thầu quốc tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả đấu thầu quốc tế trong xây lắp ở Việt Nam

 1. Nhóm 7 Đề tài: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả  đấu thầu quốc tế trong xây lắp ở Việt Nam  LOGO
 2. www.themegallery.com Kết cấu đề tài   I. Vài nét về đấu thầu quốc tế  trong xây lắp  II. Thực trạng đấu thầu quốc tế  trong xây lắp ở Việt Nam III. Các biện pháp nâng cao hiệu quả  đấu thầu quốc tế trong xây lắp   Company Logo
 3. I. Vài nét về đấu thầu quốc tế trong xây lắp 1. Khái niệm Đấu thầu quốc tế trong xây lắp công trình là đấu thầu các công việc có liên quan đến xây dựng, lắp đặt công trình và các hạng mục công trình nhằm lựa chọn ra nhà thầu xây lắp có thể đáp ứng các yêu cầu của công việc với chi phí là hợp lí nhất. Nhà thầu xây dựng có thể là nhà thầu trong nước hoặc nhà thầu quốc tế
 4. I. Vài nét về đấu thầu quốc tế trong xây lắp 2. Đặc điểm của đấu thầu quốc tế trong xây lắp Sản phẩm của sản xuất xây lắp có đặc điểm là mang  tính đơn chiếc, công trình đặt tại một vị trí cố định giá trị  thường lớn gấp nhiều lần các lĩnh vực khác Thời gian hoàn thành công trình lại dài, khi đã thực hiện  các bước như chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị xây dựng…thì  không dễ. dàng thay đổi
 5. www.themegallery.com I. Vài nét về đấu thầu quốc tế trong xây lắp 3. Các hình thức đấu thầu quốc tế trong xây lắp tại VN Đấu thầu một giai đoạn,  Đấu thầu một giai đoạn,  hai gói phong bì một gói phong bì Đấu thầu hai giai đoạn Đấu thầu hai giai  đoạn, hai gói phong  bì
 6. I. Vài nét về đấu thầu quốc tế trong xây lắp Quy trình đấu thầu xây lắp (1 giai đoạn) 1 Thành lập tổ thẩm định đấu thầu và  tổ chuyên gia đấu thầu 2 Xây dựng và phê duyệt kế hoạch đấu thầu 3 Sơ tuyển nhà thầu 4 Phê duyệt tiêu chuẩn đánh giá chi tiết HSDT 5 Tổ chức đấu thầu
 7. II. Thực trạng đấu thầu quốc tế trong lĩnh vực xây lắp ở  Việt Nam   Kết quả đạt được Công tác đấu  Các doanh Các nhà thầu nghiệp xây lắp trong nước tiếp thầu xây lắp  đã nâng cao thu được kiến đã từng bước  được uy tín, vị thức về khoa đi vào nề nếp thế của mình học công nghệ trên thương tiên tiến hiện trường. đại trong việc xây dựng dự án l ớn
 8. II. Thực trạng đấu thầu quốc tế trong lĩnh vực xây lắp ở  Việt Nam  Tồn tại cần khắc phục Phương thức đấu  Về lập hồ sơ dự  thầu bằng hình  Chất lượng của  thầu, đa số các  thức chỉ định  hồ sơ mời thầu  nhà thầu lập hồ  thầu còn được áp  còn thấp, nhiều  sơ dự thầu theo  dụng khá rộng  bất cập, chưa  công nghệ lắp  rãi đáp ứng được  ghép modul quá trình đấu  yêu cầu thầu thực hiện  còn khép kín
 9. II. Thực trạng đấu thầu quốc tế trong lĩnh vực  xây lắp ở Việt Nam Tồn tại cần khắc phục Tồn tại cần khắc phục 3 2 1 Quy định của  Còn thiếu các  Về phạm vi  điều chỉnh và  luật chưa có  hướng dẫn cụ  xử lý mối quan  hướng dẫn cụ  thể trong việc  hệ giữa Luật  thể cho việc  xác định giá  đấu thầu với  Concept ện hồ  hoàn thi đánh giá của hồ  các Luật không  sơ dự thầu sơ dự thầu xây  thống nhất lắp
 10. II. Thực trạng đấu thầu quốc tế trong lĩnh vực xây lắp ở  Việt Nam  Tồn tại cần khắc phục 1 2 3 Quy trình tổ  Việc quy định bước  Việc đánh giá đánh giá về mặt kỹ  chức đánh giá  năng lực, kinh thuật của gói thầu  hồ sơ dự thầu  xây lắp chưa đáp ứng  nghiệm của nhà được yêu cầu của  xây lắp mất  thầu dự thầu việc lựa chọn nhà  nhiều thời gian nên việc đánh thầu xây dựng giá còn mang tính chủ quan
 11. II. Thực trạng đấu thầu quốc tế trong lĩnh vực xây lắp ở  Việt Nam  Tồn tại cần khắc phục Tiềm lực tài chính của các doanh Năng lực tổ chức nghiệp xây lắp còn quản lý còn yếu yếu, hạn chế, hoạt Về phương pháp kém động sản xuất xét thầu thiếu kinh doanh chưa thông tin thực tế, hiệu quả nên đánh giá năng lực nhà thầu chưa chính xác
 12. II. Thực trạng đấu thầu quốc tế trong lĩnh vực xây lắp ở  Việt Nam Quy trình đấu thầu quốc tế ở Việt Nam  1. Chuẩn bị đấu thầu 2. Sơ tuyển Nhà thầu (nếu có) 3.  Lập hồ sơ mời thầu 4. Gửi thư mời thầu hoặc thông báo mời thầu 5. Nhận và quản lý hồ sơ dự thầu 6. Mở thầu 7. Đánh giá, xếp hạng Nhà thầu 8. Trình duyệt kết quả đấu thầu 9. Công bố trúng thầu, thương thảo hoàn thiện hợp đồng 10.Trình duyệt nội dung hợp đồng
 13. III. Các biện pháp nâng cao hiệu quả đấu thầu quốc tế  trong xây lắp ở Việt Nam. Tổ chức một bộ phận chuyên  1 trách Marketing Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng  2 cao năng lực và trình độ cho cán bộ  tham gia dự thầu Đưa ra giá thầu hợp lý, linh hoạt để  3 tạo điều kiện cạnh tranh trong đấu  thầu
 14. III. Các biện pháp nâng cao hiệu quả đấu thầu quốc tế  trong xây lắp ở Việt Nam. Tăng cường mua máy móc, thiết bị  xây dựClickệto đại Title ng hi n  add 4 Tăng cường công tác huy động vốn và  thu hồClick to add Title 5 i vốn Mở rộng quan hệ liên doanh, liên kết trong  tham gia đấu thadd Title Click to ầu  6 Tăng cường quản lý chất lượng công trình  Click to add Title 7 theo nguyên tắc
 15. Cám ơn cô giáo và các bạn đã chú ý lắng nghe LOGO
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2