Đề tài: Xác định giá thành, giá bán của chương trình du lịch

Chia sẻ: Le Han Phong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:39

1
1.250
lượt xem
398
download

Đề tài: Xác định giá thành, giá bán của chương trình du lịch

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giá thành của chương trình du lịch là tòan bộ chi phí mà doanh nghiệp lữ hành chi ra để nghiên cứu, xây dựng, tổ chức bán, thực hiện chương trình du lịch nhằm thỏa mãn nhu cầu của du khách.Gồm có 2 loại giá thành trực tiếp và giá thành đầy đủ: chi phí phục vụ chung cho hoạt động của doanh nghiệp lữ hành, chi phí trực tiếp phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình du lịch

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Xác định giá thành, giá bán của chương trình du lịch

 1. XÁC ĐỊNH GIÁ THÀNH, GIÁ BÁN CỦA CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH    
 2. Giá thành chương trình du lịch 1. Khái niệm Giá thành của chương trình du lịch là tòan bộ chi phí mà doanh nghiệp lữ hành chi ra để nghiên cứu, xây dựng, tổ chức bán, thực hiện chương trình du lịch nhằm thỏa mãn nhu cầu của du khách. 2. Phân loại: chia thành 2 loại Giá thành trực tiếp.   Giá thành đầy đủ.  
 3. Nội dung của giá thành (đầy đủ). Bao gồm 2 loại chi phí: 1. Những chi phí chung phục vụ cho họat động của doanh nghiệp lữ hành. 2. Những chi phí trực tiếp phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình du lịch.    
 4. Trong quá trình thực hiện chương trình du lịch, chi phí trực tiếp phát sinh được chia thành 2 loại: - Chi phí cố định. - Chi phi biến đổi.    
 5. Các nhân tố tác động đến giá thành chương trình du lịch - Quy mô của doanh nghiệp lữ hành. - Độ dài của chương trình du lịch. - Các loại phương tiện vận chuyển. - Chất lượng và mức giá của sản phẩm và dịch vụ. - Số lượng khách du lịch trong đoàn.   - Các nhân tố khác.  
 6. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ THÀNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH Để xác định giá thành của chương trình du lịch có thể áp dụng các bước sau: - Tính giá thành trực tiếp của chương trình du lịch. - Tính giá thành đầy đủ của chương   trình du lịch.  
 7. 1. Tính giá thành trực tiếp của chương trình du lịch. Tính theo khoản mục chi phí: - Chi phí biến đổi là những chi phí có thể tính trực tiếp cho từng khách, bao gồm chi phí của các loại hàng hóa và dịch vụ mà đơn giá được tính cho từng khách du lịch. vd: phí khách sạn, phí ăn uống, visa- hộ chiếu, bảo hiểm…    
 8. - Chi phí cố định là những chi phí tính chung cho cả đoàn, bao gồm chi phí của các loại hàng hóa và dịch vụ mà đơn giá được tính cho cả đoàn khách du lịch, không phụ thuộc vào số lượng khách trong đoàn. vd: phí vận chuyển, phương tiện tham quan, phí hướng dẫn viên…    
 9. Công thức tính giá thành cho một khách du lịch Ztt = b + A/N Công thức tính giá thành cho cả đoàn Zcđ = N.b + A hay Zcđ = Ztt.N    
 10. Trong đó: Ztt : giá thành trực tiếp tính cho một khách Zcđ : tổng giá thành tính cho cả đoàn N : tổng số khách trong đoàn A : là chi phí cố định tính cho cả đoàn b : là tổng chi phí biến đổi tính cho một khách.    
 11. Ưu điểm - Dễ tính, gọn nhẹ, thuận tiện cho việc kiểm tra - Linh hoạt, khi có sự thay đổi của dịch vụ nào đó ta vẫn có thể xác định giá thành một cách dễ dàng. - Khi số lượng khách trong đoàn thay đổi ta vẫn có thể xác định được giá thành. Nhược điểm - Các khoản chi phí dễ bị bỏ sót.    
 12. Vd: Chương trình du lịch Hà Nội- Hạ Long- Hà Nội (2 ngày 1 đêm) - Số lượng: 20 người - Thời gian: 2 ngày 1 đêm - Phương tiện vận chuyển: ô tô - Lưu trú: 2 người 1 phòng - Du thuyền trên vịnh tham quan hang động - Hướng dẫn viên suốt tuyến - Biết rằng phí vận chuyển: 2.000.000, ks: 150.000/đêm/người, ăn sáng: 10.000/suất, trưa, tối: 30.000/suất, tiền tàu thăm vịnh: 600.000, vé thăm hang động 25.000, phí hướng dẫn 200.000/ngày, quà lưu niệm:     10.000/phần, bảo hiểm: 5.000
 13. Phí biến đổi Phí cố định Khách sạn 150.000 Vận chuyển 2.000.000 Ăn Ăn sáng (1 bữa) 10.000 Ăn trưa (3 bữa) 90.000 Phí hướng dẫn 400.000 Vé thăm hang động 25.000 Tàu thăm vịnh 600.000 Quà lưu niệm 10.000 Bảo hiểm 5.000 Tổng     290.000 3.000.000 Đơn vị tính :VND
 14. Ztt = b + A/N = 290.000 + 3.000.000/20 = 440.000 Zcđ=( bxN) + A =(290.000x20) + 3.000.000 = 8.800.000    
 15. Tính theo lịch trình: Theo phương pháp này thì các khoản chi phí được liệt kê cụ thể và chi tiết theo từng ngày của lịch trình.    
 16. Thời gian Số thứ tự Nội dung Phí biến đổi Phí cố định lịch trình chi phí Ngày 1 1 Vận chuyển * 2 Khách sạn * Ngày 2 5 Vé tham * quan 6 Khách sạn * Ngày 4 17 Vận chuyển * 19   Tổng số   b A
 17. Công thức tính tổng giá thành cả đoàn Ztt = b + A/N Zcđ = N.b + A Trong đó: N : Tổng khách b : chi phí biến đổi A : chi phí cố định    
 18. Ưu điểm của phương pháp này là: - Biết được tổng chi phí phát sinh từng ngày theo lịch trình Nhược điểm: - Phương pháp tính toán khá dài - Kém linh hoạt    
 19. 2. Tính giá thành đầy đủ của chương trình du lịch. Công thức Zđđ = Ztt + Cq Zđđ = Ztt + (α1 x Ztt) Zđđ = Ztt x (1 + α1)    
 20. Trong đó: Zđđ: giá thành đầy đủ của chương trình du lịch tính cho một khách. Cq : chi phí quản lý chung như: chi phí quản lý doanh nghiệp, điều hành. α1 : hệ số các chi phí chung trên giá thành trực tiếp Giả sử toàn bộ chi phí chung được phân bố trên giá thành thực tế là 15% ta có giá thành đầy đủ. Zđđ = 440.000x(1 + 0.15) =506.000/khách    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản