intTypePromotion=1

ĐỀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC GIA TRÌNH ĐỘ A - Đề 4

Chia sẻ: Cactaceae1 Cactaceae | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

3
1.513
lượt xem
425
download

ĐỀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC GIA TRÌNH ĐỘ A - Đề 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ a - đề 4', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC GIA TRÌNH ĐỘ A - Đề 4

  1. TRUNG TÂM TIN HỌC­ ĐẠI HỌC AN GIANG Số 25 ­ Võ Thị Sáu, TP Long xuyên, An giang Tels: +84­76­840120;  Fax: +84­76­842560 E­mail: agu@hcm.vnn.vn ĐỀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC GIA TRÌNH ĐỘ A Thời gian thi: 180 phút Ngày thi: Đề thi số: Lưu ý: - Thí sinh lưu các tập tin, thư mục vào ổ đĩa Z: để chấm điểm. - Thí sinh không được mang tài liệu vào phòng thi. - Đề thi gồm 3 phần. Bài thi được xem như đạt nếu tổng cộng điểm của 3 phần ≥ 5 và điểm của mỗi phần phải đạt tối thiểu: Windows ≥ 0,5; Word + Powerpoint ≥ 1 và Excel ≥ 1. Phần I: Microsoft Windows 98 (2 điểm) 1. Trên thư mục gốc của đĩa Z:, hãy tạo cấu trúc thư mục mô ph ỏng s ơ đ ồ bên d ưới: Giangday Chungchi-a Chungchi-b Chuyende Laptrinh Windows Access-cb Phancung Visual basic Winword Access-nc Internet Visual fox Excel Xulianh Asp Powerpoint Php 2. Tìm trên đĩa C: 2 tập tin có phần mở rộng .TXT và 2 t ập tin có ph ần m ở r ộng .DOC. Sao chép các tập tin này đến folder “windows” vừa tạo. 3. Trong folder “windows” vừa tạo, hãy tạo một tập tin dạng Text Document v ới tên là: “traloi.txt” có nội dung mô phỏng lại các bước để sao chép một đối tượng trong Windows. 4. Trong folder “Chungchi-a” vừa tạo, hãy tạo shortcut cho các đối tượng sau: My Documents, Ổ đĩa C: và Control Panel. * Đề thi gồm có 4 trang Trang 1 *
  2. Phần II: Microsoft Word và Microsoft Powerpoint A. Microsoft Word (3,5 điểm) Anh (Chị) hãy nhập đoạn đoạn văn bản sau và th ực hiện đ ịnh d ạng theo yêu c ầu bên dưới rồi lưu thành tập tin có tên là: “winword.doc” đặt trong folder “Winword” tạo trong câu 1. B ất kì một người nào mới tài liệu, những mẫu quảng cáo nho nh ỏ hay nh ững bắt đầu sử dụng máy tính trang thông tin đầy màu sắc theo ý thích của riêng đều phải học các thao tác cơ bạn. Đúng thật, chỉ cần vài cái click chuột trong các bản từ việc sử dụng chuột đến hộp thoại Wordart của Word cũng đủ để có được việc sử dụng thành thạo bàn một dòng chữ nghệ thuật với phong cách và màu phím bởi đó là thiết bị cho phép sắc thể hiện đặc trưng. người dùng diễn đạt trực tiếp ý tưởng của họ trên máy tính. T hoạt đầu, người dùng thường phải trải qua một vài tuần làm việc với hệ điều hành để làm quen và học cách tổ chức làm việc trên máy vi tính. Các dịch vụ tin học có tổ chức dạy và đào tạo ngày nay phần nhiều sử dụng hệ điều hành từ Windows Millenium cho đến Windows XP để hướng dẫn sử dụng và làm nền tảng cho các chương trình ứng dụng hoạt động. N gười dùng thường có thói N goài những việc tô đậm, in nghiêng hay đ ịnh quen khi biết được một vài dạng gạch chân cho những đoạn văn bản thì thao tác cơ bản và quen dần việc tạo ra những công thức toán học cũng chẳng với việc gõ phím thì bắt đầu nghĩ tới chuyện “tôi muốn soạn văn bản bằng tiếng Việt”. Đó chính là lúc họ sẽ phải chuyển sang học cách soạn thảo văn bản bằng Mircrosoft Word. mấy khó khăn nếu bạn biết đến bộ công cụ Tuy nhiên, hầu như mọi người Microsoft Equation tích hợp sẵn. Một khi bộ công cụ đều nghĩ rằng Word là một này ở trước mắt bạn thì công thức toán học sau đây chương trình ứng dụng đơn “cũng là chuyện thường thôi”. giản chỉ để soạn thảo văn bản hoặc làm một số việc tương tự α như vậy. Nếu bạn là người ∑ bn ∫ 1 xm n + d 2x Ω= − a x + bx − c x 2 ij dùng Word thành thạo, bạn sẽ 1 ak n λ+ dễ dàng tạo ra được những loại Ψ * Yêu cầu: - Khổ giấy: A4(210x297mm). - Hình ảnh phải giống với đề bài (lấy trực tiếp t ừ giao diện của Winword). * Đề thi gồm có 4 trang Trang 2 *
  3. - Các định dạng khác thực hiện sao cho phù hợp với đề bài. * Đề thi gồm có 4 trang Trang 3 *
  4. B. Microsoft Powerpoint (1 điểm) Cho 2 mẫu slide như hình bên dưới: Yêu cầu: 1. Anh (Chị) hãy nhập và trình bày 2 slide này sao cho phù h ợp v ới m ẫu đã cho. Lưu ý: Hình ảnh chèn vào các khung slide có thể chọn tuỳ ý. 2. Tạo hiệu ứng hoạt hình ngẫu nhiên cho các đối tượng bên trong 2 slide. 3. Tạo hiệu ứng chuyển tiếp slide (slide transition) b ất kỳ cho 2 slide. 4. Lưu tập tin vào folder “Powerpoint” tạo trong câu 1 với tên là BAOGIA.PPT. * Đề thi gồm có 4 trang Trang 4 *
  5. Phần III: Microsoft Excel (3,5 điểm) Cho bảng tính sau đây: ĐIỂM CHUẨN ĐIỂM HỌC BỔNG Điểm SỬ Mã ngành Tên ngành Tên ngành SINH LÝ tuyển SỬ Điểm C 22 27 25 37 B SINH 20 ĐIỂM TAY NGHỀ A LÝ 32 HOẶC ĐẠT DANH HIỆU KHÁC Điểm cộng Mã loại Tên loại thêm Học sinh giỏi ĐIỂM ƯU TIÊN THEO KHU VỰC cấp 1 toàn 3 quốc Điểm cộng Học sinh giỏi Tên khu Mã khu vực 2 2 vực cấp tỉnh thêm Đạt kì thi tay VS Vùng sâu 1 3 1 nghề VX Vùng xa 2 Miền núi MN 3 KẾT QỦA TUYỂN SINH Điểm Tổng Kết Học Mã số Họ tên Ngành điểm quả bổng Sử Sinh Lý A1VS001 Huy Phong ? 5 5 8 ? ? ? B2VS102 Hoàng Nhã 4 5 7 Thanh Thế C3MN111 6 6 6 Ngọc Lam B2007 3 8 8 A1VX102 Kim Chi 8 5 9 B1205 Phong Lan 3 4 9 A3VX3801 Hoàng Hà 3 2 8 Thành Tứ C2109 2 4 6 Huy Trần A2VS002 5 3 4 Thế Khanh C1901 3 7 4 THỐNG KÊ KẾT QUẢ TUYỂN SINH Tổng số thí sinh dự thi: ? Số thí sinh đạt từng Sử Sinh Lý ngành: ? ? ? Tổng số thi sinh không ? đạt: Số thí sinh được nhận ? học bổng Anh (chị) hãy nhập nội dung của bảng tính, sau đó th ực hiện các yêu c ầu bên d ưới và l ưu vào folder “Excel” tạo trong câu 1 với tên tập tin là KQ_TSINH03.XLS. * Đề thi gồm có 4 trang Trang 5 *
  6. Yêu cầu: 1. Dựa vào mã số thí sinh và bảng điểm chuẩn để điền tên ngành cho c ột “ Ngành” 2. Tính tổng điểm thí sinh đạt được biết rằng: Tổng điểm = tổng 3 cột điểm + điểm ưu tiên theo khu v ực + đi ểm ưu tiên tay ngh ể hoặc đạt các danh hiệu khác Trong đó: - Thí sinh thi ngành nào thì thì cột điểm ngành đó s ẽ đ ược tính h ệ s ố 2. - Thí sinh được hưởng điểm ưu tiên theo khu vực nếu có mã số trùng v ới b ảng đi ểm ưu tiên theo khu vực, ngược lại thì lấy 0. - Thí sinh được hưởng điểm ưu tiên tay nghề hoặc đạt danh hiệu h ọc sinh gi ỏi tùy theo kí tự thứ hai tính từ trái trong mã số so v ới b ảng đi ểm ưu tiên theo tay ngh ề bên trên. 3. Cho biết kết quả “đậu” hoặc “rớt” dựa trên tổng điểm và điểm chuẩn của t ừng ngành. Trong đó, không được phép có 1 cột điểm từ 3 đi ểm tr ở xu ống. 4. Xét học bổng cho từng thí sinh dựa vào điểm t ổng c ộng và b ảng tiêu chu ẩn h ọc bổng tương ứng với từng ngành (chỉ xét cho những thí sinh có kết qu ả “đ ậu” mà thôi). 5. Tính tổng số thí sinh có trong danh sách. 6. Thống kê số thí sinh đạt theo t ừng ngành, t ổng s ố thí sinh không đ ạt và s ố thí sinh được nhận học bổng 7. Trang trí cho bảng tính. --- Hết --- * Đề thi gồm có 4 trang Trang 6 *
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2