intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Đề thi HK1 Lịch sử 9 (2011 - 2012) trường THCS Nguyễn Quốc Phú

Chia sẻ: Nguyễn Lê Tín | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
1.977
lượt xem
24
download

Đề thi HK1 Lịch sử 9 (2011 - 2012) trường THCS Nguyễn Quốc Phú

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đề thi học kỳ 1 môn Lịch sử lớp 9 năm 2011 - 2012 của trường THCS Nguyễn Quốc Phú. Tài liệu này giúp giáo viên định hướng cách ra đề thi và giúp học sinh ôn tập để làm bài hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi HK1 Lịch sử 9 (2011 - 2012) trường THCS Nguyễn Quốc Phú

 1. Trang !Syntax Error, !/1 - Mã đề: !Syntax Error, ! Trường THCS ĐỀ THI HỌC KỲ I ( 2011 - 2012) Nguyễn Quốc Phú Môn: LỊCH SỬ 9 Thời gian: 60 phút (không kể phát đề) Mã đề: 144 I/ TRẮC NGHIỆM : (3 điểm) Em hãy ghi lại chữ cái đứng đầu mỗi câu sau đây mà em cho là đúng nhất (0,25đ/câu) Câu 1. Lãnh tụ cuộc đấu tranh chống A-pác-thai ở Nam Phi là: A. Nen-xơn Man-đê-la B. Nát-xe. C. Yát-xe Ara-phat D. Xu-các-nô. Câu 2. Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương thành lập thời gian nào? A. 4- 1949. B. 4- 1960. C. 4- 1961. D. 4- 1959. Câu 3. Thành tựu chinh phục vũ trụ nổi bật nhất của Mĩ là: A. Thám hiểm Mặt Trăng. B. Đưa người lên Mặt Trăng. C. Tàu vũ trụ. D. Tàu con thoi. Câu 4. Cộng hoà Dân chủ Đức nhập vào Cộng hoà Liên bang Đức thời gian nào? A. 3- 10- 1993. B. 3- 10- 1991. C. 3- 10- 1992. D. 3- 10- 1990. Câu 5. Hội nghị I- an- ta (Liên Xô) có nguyên thủ của 3 nước nào? A. Liên Xô, Mĩ, Anh. B. Liên Xô, Mĩ, Pháp. C. Liên Xô, Anh, Trung Quốc. D. Liên Xô, Mĩ, Đức. Câu 6. Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN thời gian nào? A. 7- 1999. B. 7- 1997. C. 7- 1995. D. 7- 1996. Câu 7. Sau chiến tranh thế giới thứ hai Mĩ đứng hàng thứ mấy trên thế giới? A. Thứ hai trên thế giới . B. Thứ ba trên thế giới. C. Thứ nhất trên thế giới. D. Thứ tư trên thế giới. Câu 8. Đến năm 2004 EU có bao nhiêu nước? A. 15 nước. B. 20 nước. C. 35 nước. D. 25 nước. Câu 9. Hội nghị Ianta tiến hành thời gian nào? A. 4 đến 17-2-1945. B. 4 đến 11-2- 1945 C. 4 đến 15-2- 1945 D. 4 đến 13-2-1945 Câu 10. Theo thoả thuận tại I-an-ta nước nào nằm trong ảnh hưởng của Liên Xô. A. Mi-an-ma, Thái Lan, Ma-lai-xi-a. B. Phi-lip-pin, In-đô-nê-xi-a. C. Không có nước nào D. Việt Nam, Lào, Campuchia. Câu 11. ASEAN thành lập thời gian nào? A. 8- 9- 1979. B. 8- 8- 1978. C. 9-9- 1977. D. 8-8-1967. Câu 12. Đồng tiền chung châu Âu đồng ơrô đã phát hành thời gian nào? A. 1- 1- 1997. B. 11- 1- 1995. C. 1- 11- 1999. D. 1- 1- 1999. II/ TỰ LUẬN ( 7 đ) 1/ Cho biết sự thành lập Liên hợp quốc.(2đ) 2/ Tình hình kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai?(2đ) 3/ Sau chiến tranh thế giới thứ nhất xã hội Việt Nam có giai cấp, tầng lớp nào, cho biết khả năng cách mạng của từng giai cấp, tầng lớp. (2đ) 4/ Tại sao hòa bình ổn định, hợp tác phát triển kinh tế vừa là thời cơ vừa là thách thức của các dân tộc? ( 1đ ) HẾT
 2. Trang !Syntax Error, !/1 - Mã đề: !Syntax Error, ! Trường THCS ĐỀ THI HỌC KỲ I ( 2011 - 2012) Nguyễn Quốc Phú Môn: LỊCH SỬ 9 Thời gian: 60 phút (không kể phát đề) Mã đề: 178 I/ TRẮC NGHIỆM : (3 điểm) Em hãy ghi lại chữ cái đứng đầu mỗi câu sau đây mà em cho là đúng nhất (0,25đ/câu) Câu 1. Hội nghị I- an- ta (Liên Xô) có nguyên thủ của 3 nước nào? A. Liên Xô, Mĩ, Pháp. B. Liên Xô, Anh, Trung Quốc. C. Liên Xô, Mĩ, Anh. D. Liên Xô, Mĩ, Đức. Câu 2. ASEAN thành lập thời gian nào? A. 8-8-1967. B. 9-9- 1977. C. 8- 8- 1978. D. 8- 9- 1979. Câu 3. Cộng hoà Dân chủ Đức nhập vào Cộng hoà Liên bang Đức thời gian nào? A. 3- 10- 1990. B. 3- 10- 1993. C. 3- 10- 1992. D. 3- 10- 1991. Câu 4. Theo thoả thuận tại I-an-ta nước nào nằm trong ảnh hưởng của Liên Xô. A. Không có nước nào B. Phi-lip-pin, In-đô-nê-xi-a. C. Việt Nam, Lào, Campuchia. D. Mi-an-ma, Thái Lan, Ma-lai-xi-a. Câu 5. Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương thành lập thời gian nào? A. 4- 1960. B. 4- 1949. C. 4- 1961. D. 4- 1959. Câu 6. Lãnh tụ cuộc đấu tranh chống A-pác-thai ở Nam Phi là: A. Yát-xe Ara-phat B. Nen-xơn Man-đê-la C. Xu-các-nô. D. Nát-xe. Câu 7. Sau chiến tranh thế giới thứ hai Mĩ đứng hàng thứ mấy trên thế giới? A. Thứ nhất trên thế giới. B. Thứ tư trên thế giới. C. Thứ hai trên thế giới . D. Thứ ba trên thế giới. Câu 8. Đồng tiền chung châu Âu đồng ơrô đã phát hành thời gian nào? A. 1- 1- 1999. B. 1- 11- 1999. C. 11- 1- 1995. D. 1- 1- 1997. Câu 9. Đến năm 2004 EU có bao nhiêu nước? A. 25 nước. B. 35 nước. C. 15 nước. D. 20 nước. Câu 10. Hội nghị Ianta tiến hành thời gian nào? A. 4 đến 13-2-1945 B. 4 đến 17-2-1945. C. 4 đến 15-2- 1945 D. 4 đến 11-2- 1945 Câu 11. Thành tựu chinh phục vũ trụ nổi bật nhất của Mĩ là: A. Thám hiểm Mặt Trăng. B. Tàu con thoi. C. Đưa người lên Mặt Trăng . D. Tàu vũ trụ. Câu 12. Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN thời gian nào? A. 7- 1995. B. 7- 1996. C. 7- 1997. D. 7- 1999. II/ TỰ LUẬN ( 7 đ) 1/ Cho biết sự thành lập Liên hợp quốc.(2đ) 2/ Tình hình kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai?(2đ) 3/ Sau chiến tranh thế giới thứ nhất xã hội Việt Nam có giai cấp, tầng lớp nào, cho biết khả năng cách mạng của từng giai cấp, tầng lớp. (2đ) 4/ Tại sao hòa bình ổn định, hợp tác phát triển kinh tế vừa là thời cơ vừa là thách thức của các dân tộc? ( 1đ ) HẾT
 3. Trang !Syntax Error, !/1 - Mã đề: !Syntax Error, ! Trường THCS ĐỀ THI HỌC KỲ I ( 2011 - 2012) Nguyễn Quốc Phú Môn: LỊCH SỬ 9 Thời gian: 60 phút (không kể phát đề) Mã đề: 212 I/ TRẮC NGHIỆM : (3 điểm) Em hãy ghi lại chữ cái đứng đầu mỗi câu sau đây mà em cho là đúng nhất (0,25đ/câu) Câu 1. Thành tựu chinh phục vũ trụ nổi bật nhất của Mĩ là: A. Thám hiểm Mặt Trăng. B. Tàu vũ trụ. C. Tàu con thoi. D. Đưa người lên Mặt Trăng . Câu 2. Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN thời gian nào? A. 7- 1999. B. 7- 1995. C. 7- 1996. D. 7- 1997. Câu 3. Cộng hoà Dân chủ Đức nhập vào Cộng hoà Liên bang Đức thời gian nào? A. 3- 10- 1993. B. 3- 10- 1990. C. 3- 10- 1991. D. 3- 10- 1992. Câu 4. Lãnh tụ cuộc đấu tranh chống A-pác-thai ở Nam Phi là: A. Xu-các-nô. B. Nen-xơn Man-đê-la C. Yát-xe Ara-phat D. Nát-xe. Câu 5. Hội nghị Ianta tiến hành thời gian nào? A. 4 đến 15-2- 1945 B. 4 đến 11-2- 1945 C. 4 đến 13-2-1945 D. 4 đến 17-2-1945. Câu 6. Đến năm 2004 EU có bao nhiêu nước? A. 15 nước. B. 20 nước. C. 35 nước. D. 25 nước. Câu 7. Đồng tiền chung châu Âu đồng ơrô đã phát hành thời gian nào? A. 1- 1- 1997. B. 1- 11- 1999. C. 1- 1- 1999. D. 11- 1- 1995. Câu 8. Sau chiến tranh thế giới thứ hai Mĩ đứng hàng thứ mấy trên thế giới? A. Thứ nhất trên thế giới. B. Thứ ba trên thế giới. C. Thứ hai trên thế giới . D. Thứ tư trên thế giới. Câu 9. Theo thoả thuận tại I-an-ta nước nào nằm trong ảnh hưởng của Liên Xô. A. Phi-lip-pin, In-đô-nê-xi-a. B. Không có nước nào C. Việt Nam, Lào, Campuchia. D. Mi-an-ma, Thái Lan, Ma-lai-xi-a. Câu 10. Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương thành lập thời gian nào? A. 4- 1960. B. 4- 1959. C. 4- 1961. D. 4- 1949. Câu 11. Hội nghị I- an- ta (Liên Xô) có nguyên thủ của 3 nước nào? A. Liên Xô, Anh, Trung Quốc. B. Liên Xô, Mĩ, Pháp. C. Liên Xô, Mĩ, Anh. D. Liên Xô, Mĩ, Đức. Câu 12. ASEAN thành lập thời gian nào? A. 8-8-1967. B. 8- 8- 1978. C. 9-9- 1977. D. 8- 9- 1979. II/ TỰ LUẬN ( 7 đ) 1/ Cho biết sự thành lập Liên hợp quốc.(2đ) 2/ Tình hình kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai?(2đ) 3/ Sau chiến tranh thế giới thứ nhất xã hội Việt Nam có giai cấp, tầng lớp nào, cho biết khả năng cách mạng của từng giai cấp, tầng lớp. (2đ) 4/ Tại sao hòa bình ổn định, hợp tác phát triển kinh tế vừa là thời cơ vừa là thách thức của các dân tộc? ( 1đ ) HẾT
 4. Trang !Syntax Error, !/1 - Mã đề: !Syntax Error, ! Trường THCS ĐỀ THI HỌC KỲ I ( 2011 - 2012) Nguyễn Quốc Phú Môn: LỊCH SỬ 9 Thời gian: 60 phút (không kể phát đề) Mã đề: 246 I/ TRẮC NGHIỆM : (3 điểm) Em hãy ghi lại chữ cái đứng đầu mỗi câu sau đây mà em cho là đúng nhất (0,25đ/câu) Câu 1. Lãnh tụ cuộc đấu tranh chống A-pác-thai ở Nam Phi là: A. Nát-xe. B. Nen-xơn Man-đê-la C. Yát-xe Ara-phat D. Xu-các-nô. Câu 2. Thành tựu chinh phục vũ trụ nổi bật nhất của Mĩ là: A. Đưa người lên Mặt Trăng . B. Tàu vũ trụ. C. Tàu con thoi. D. Thám hiểm Mặt Trăng. Câu 3. Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương thành lập thời gian nào? A. 4- 1960. B. 4- 1961. C. 4- 1949. D. 4- 1959. Câu 4. Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN thời gian nào? A. 7- 1995. B. 7- 1997. C. 7- 1999. D. 7- 1996. Câu 5. Theo thoả thuận tại I-an-ta nước nào nằm trong ảnh hưởng của Liên Xô. A. Việt Nam, Lào, Campuchia. B. Phi-lip-pin, In-đô-nê-xi-a. C. Không có nước nào D. Mi-an-ma, Thái Lan, Ma-lai-xi-a. Câu 6. ASEAN thành lập thời gian nào? A. 8-8-1967. B. 9-9- 1977. C. 8- 8- 1978. D. 8- 9- 1979. Câu 7. Đến năm 2004 EU có bao nhiêu nước? A. 15 nước. B. 20 nước. C. 35 nước. D. 25 nước. Câu 8. Sau chiến tranh thế giới thứ hai Mĩ đứng hàng thứ mấy trên thế giới? A. Thứ tư trên thế giới. B. Thứ hai trên thế giới . C. Thứ ba trên thế giới. D. Thứ nhất trên thế giới. Câu 9. Hội nghị Ianta tiến hành thời gian nào? A. 4 đến 17-2-1945. B. 4 đến 13-2-1945 C. 4 đến 11-2- 1945 D. 4 đến 15-2- 1945 Câu 10. Cộng hoà Dân chủ Đức nhập vào Cộng hoà Liên bang Đức thời gian nào? A. 3- 10- 1992. B. 3- 10- 1993. C. 3- 10- 1991. D. 3- 10- 1990. Câu 11. Hội nghị I- an- ta (Liên Xô) có nguyên thủ của 3 nước nào? A. Liên Xô, Mĩ, Anh. B. Liên Xô, Mĩ, Pháp. C. Liên Xô, Anh, Trung Quốc. D. Liên Xô, Mĩ, Đức. Câu 12. Đồng tiền chung châu Âu đồng ơrô đã phát hành thời gian nào? A. 1- 1- 1997. B. 11- 1- 1995. C. 1- 11- 1999. D. 1- 1- 1999. II/ TỰ LUẬN ( 7 đ) 1/ Cho biết sự thành lập Liên hợp quốc.(2đ) 2/ Tình hình kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai?(2đ) 3/ Sau chiến tranh thế giới thứ nhất xã hội Việt Nam có giai cấp, tầng lớp nào, cho biết khả năng cách mạng của từng giai cấp, tầng lớp. (2đ) 4/ Tại sao hòa bình ổn định, hợp tác phát triển kinh tế vừa là thời cơ vừa là thách thức của các dân tộc? ( 1đ ) HẾT
 5. Trang !Syntax Error, !/1 - Mã đề: !Syntax Error, ! Trường THCS ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ I ( 2011 - 2012) Nguyễn Quốc Phú Môn: LỊCH SỬ 9 Thời gian: 60 phút (không kể phát đề) I/ TRẮC NGHIỆM : (3 điểm - 0,25đ/câu) Đáp án mã đề: 144 01. ; - - - 04. - - - ~ 07. - - = - 10. - - = - 02. ; - - - 05. ; - - - 08. - - - ~ 11. - - - ~ 03. - / - - 06. - - = - 09. - / - - 12. - - - ~ Đáp án mã đề: 178 01. - - = - 04. ; - - - 07. ; - - - 10. - - - ~ 02. ; - - - 05. - / - - 08. ; - - - 11. - - = - 03. ; - - - 06. - / - - 09. ; - - - 12. ; - - - Đáp án mã đề: 212 01. - - - ~ 04. - / - - 07. - - = - 10. - - - ~ 02. - / - - 05. - / - - 08. ; - - - 11. - - = - 03. - / - - 06. - - - ~ 09. - / - - 12. ; - - - Đáp án mã đề: 246 01. - / - - 04. ; - - - 07. - - - ~ 10. - - - ~ 02. ; - - - 05. - - = - 08. - - - ~ 11. ; - - - 03. - - = - 06. ; - - - 09. - - = - 12. - - - ~ II/ TỰ LUẬN: (7 điểm) 1/ Thành lập, nhiệm vụ chính, vai trò của Liên hợp quốc(2đ) - Thành lập: Trong hội nghị I-an-ta còn có quyết định là thành lập Liên hợp quốc. Vào 24- 10- 1945 tại Mĩ.(0,5đ) - Nhiệm vụ:+ Duy trì hoà bình an ninh thế giới + Phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc. + Hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hoá, xã hội và nhân đạo.(0.5đ) - Vai trò: + Duy trì hoà bình an ninh thế giới + Đấu tranh xoá bỏ chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. + Gíup đở các nước phát triển kinh tế- văn hóa . (0,5đ) + Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc 9- 1977 (0,5đ) 2/ Tình hình Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai (2đ) - Khó khăn: + Bại trận + Kinh tế bị tàn phá nặng nề. + Chính trị chế độ quân quản của Mĩ - Thuận lợi: + Những năm 50-60 thế kỉ XX kinh tế tăng trưởng thần kì đứng thứ hai trên thế giới, những năm 70 trở thành một trong ba trung tâm kinh tế- tài chính của thế giới, đến 90 lâm vào suy thoái(1đ)
 6. Trang !Syntax Error, !/1 - Mã đề: !Syntax Error, ! + Nguyên nhân phát triển (1đ) . Người Nhật sẵn sàng tiếp thu những tiến bộ của thế giới . Hệ thống tổ chức quản lí có hiệu quả của công ty …. . Vai trò quan trọng của Nhà nước…. . Con người được đào tạo chu đáo, có chí vươn lên. 3/ Giai cấp, tầng lớp; khả năng cách mạng; tại sao giai cấp công nhân nắm quyền lãnh đạo (2đ) - Giai cấp, tầng lớp (1đ) - Khả năng cách mạng(1đ) -Giai cấp địa chủ, phong kiến - Đa số cấu kết với Pháp, số ít có tinh thần yêu nước. -Giai cấp tư sản + mại bản + Mại bản:câu kết với Pháp + dân tộc + Dân tộc: chống Pháp nhưng không kiên định -Tầng lớp tiểu tư sản thành thị - Hăng hái hoạt động cách mạng. - Giai cấp nông dân - Hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng. -Giai cấp công nhân - Nắm quyền lãnh đạo cách mạng. 4/ Thời cơ, thách thức.(1đ) - Thời cơ: + Tiếp cận những tiến bộ của thế giới + Là cơ hội đưa đất nước phát triển (0,5) - Thách thức: + Đảm bảo chất lượng + Cạnh tranh với các nước (0,5) HẾT

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản