intTypePromotion=1

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2019-2020 có đáp án - Trường Tiểu học Hồng Minh

Chia sẻ: Baongu999 Baongu999 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
6
lượt xem
1
download

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2019-2020 có đáp án - Trường Tiểu học Hồng Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm phục vụ quá trình học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2019-2020 có đáp án - Trường Tiểu học Hồng Minh sẽ là tư liệu hữu ích. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2019-2020 có đáp án - Trường Tiểu học Hồng Minh

  1.          Ma trận nội dung kiểm tra môn Toán cuối năm học lớp  3: ­ Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Toán cuối năm học lớp  3: TT  Chủ đề Mức 1 Mức  Mức  Mức  Tổng 2 3 4 1 Số học  Số câu 2 1 1 5  Câu số  1(a,b,c),7 8 6 2 Đại lượng và đo đại   Số câu 1 1 2 1 4 lượng  Câu số  2 4 5,9 10 3 Yếu tố hình học  Số câu 1 1 Câu số 1d Tổng số câu 3 3 3 1 10
  2. PHÒNG GD&ĐT PHÚ XUYÊN BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC: 2019­2020 TrườngTiểu học Hồng Minh                     MÔN: TOÁN LỚP 3 Thời gian làm bài 40 phút (Không kể thời gian giao đề) Họ và tên: .............................................................................. Lớp 3 ......              Điểm Bằng số:.................... Giám thị:........................................................................... Bằng chữ.................. Giám khảo:....................................................................... ĐỀ BÀI Phần I: Trắc nghiệm:   Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Câu  1. (2 điểm – M1)   A) Giá trị chữ số 2 trong số 263705  là: A. 200                  B. 20                 C. 20000           D. 2 b) Số gồm:  7 chục nghìn, 6 trăm, 4 chục, 5 đơn vị viết là:  A. 78650                      B. 7 645               C. 74560                   D. 70645            c)   Số liền sau của 32 379 là:       A.  32380.             B.  32 348                C.  32400.                 D.   32388 d) Diện tích hình chữ nhật có chiều dài 48 cm, chiều dài gấp 6 lần chiều rộng là : A. 483cm2..          B. 384cm2.             C. 383cm2.            D. 48cm2. Câu  2 ( 0,5 điểm – M1 )          Lan đi học từ 7 giờ kém 10 phút và đến trường lúc 7 giờ 10 phút. Lan đi từ  nhà đến trường hết: A. 20 phút              B. 15 phút              C. 30 phút              D. 10 phút Câu  3. ( 0,5 điểm – M3 ) Bốn chuồng  32 con thỏ. 1240 con thỏ thì cần số chuồng  là:           A. 555            B. 155            C. 151           D. 541  Câu  4.. (0,5 điểm) Đồng hồ bên chỉ mấy giờ ? (M2)  A. 10 giờ 2 phút.                 B. 10 giờ 10 phút.  C. 2 giờ 10 phút.                  D. 9 giờ 10 phút Phần 2: Tự luận Câu  5. ( 1 điểm – M2 ) Điền dấu > , 
  3. a) 6 m 9 cm .......  690 cm   1 25phút    .......       giờ    4 c) 3kg 4g      ........ 3004g 1002m   .........    1km Câu  6. ( 1 điểm – M3) Tính giá trị  của biểu thức  a)  26 512  ­ 47250 : 5                                           b)    (12 879 – 9 876) x 6 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Câu  7 ( 1 điểm – M1) Đặt tính rồi tính:    25 364 +16 326             56 261 – 45 653                16 436 x 5              45 614 : 6 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….................... Câu  8 . ( 1 điểm – M2 ) Tìm Y:             Y + 12361 =  34943                                   Y x 3 = 23 067 +786 ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………........................................................ Câu  9. ( 2 điểm – M3 ) Một trang trại có 2560 con gà trống và số con gà mái  1 bằng  số con gà trống. Hỏi trong trang trại đó có tất cả bao nhiêu con gà?  4 Tóm tắt           Bài giải ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... Câu 10  (M4­1điểm):  Mẹ cho Lan 2 tờ 20000  đồng để mua đồ dùng học tập.  Lan mua một chiếc bút mày hết 25000 đồng , một lọ mực hết 6000 đồng, một  chiếc thước kẻ hết 3000 đồng. Hỏi Lan còn thừa bao nhiêu tiền? ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………
  4. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC 2019 ­ 2020 MÔN: TOÁN LỚP 3       Câu 1: ( 1 điểm – M1)     Đúng mỗi phần được  0,25 điểm                    Đáp án đúng :   a)  C           b) D     c ) A       d)     B Câu 2: . ( 0.5 điểm – M3)           Đáp án :    D. 70645           Câu 3  ( 1 điểm – M2 )  Đúng mỗi phần được 0,25 điểm              a) 6 m 9 cm         giờ    4 c) 3kg 4g      =      3004g 1002m     
  5. Câu 8: 1 điểm ( Mỗi câu đúng được 0,5 điểm) y + 12361 =  34943 y x 3 =  23 067 +786   y               = 34 943 – 12361 y x 3 =  23 853 y               =  22 582 y       =  23 853 : 3  y      =   7951                               Câu 9: ( 2 điểm – M3 )       Tóm tắt đúng được  0,25 điểm                                               Bài giải Số con gà mái có trong trang trại là:                                         3560 : 4 = 890 (con gà )                       0,75 điểm Trong trang trại có tất cả số con gà là:                                        3560 + 890 = 4450 (con gà)                    0,75 điểm                                                         Đáp số: 4450 con gà            0,25   điểm Câu 10:( 1 điểm  )                                Tóm tắt:                                                                                  0,25   điểm Có: 2 tờ 20000đ Mua: bút: 25000đ, mực: 6000đ và thước kẻ: 3000đ Còn thừa: ......đồng?                                     Bài giải                                              0,75   điểm        Số tiền mẹ cho Lan là:                                                 20000 x 2  = 40000( đ) Số tiền Lan mua đồ dùng là: 25000 + 6000+ 3000 = 34000(đ) Số tiền còn lại là: 40000 – 34000 = 6000( đ)              Đáp số: 6000 đồng 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2