intTypePromotion=3

Đề thi học phần tin học đại cương - Trường Đại Học Ngân Hàng

Chia sẻ: Lanngoc Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
281
lượt xem
16
download

Đề thi học phần tin học đại cương - Trường Đại Học Ngân Hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THỰC HIỆN BÀI TẬP EXCEL TRÊN MÁY TÍNH: Lưu tệp tin tenlop_tensinhvien.xls (tên tệp tin là tiếng Việt – không dấu) và thực hiện các yêu cầu sau: 1. Nhập và hiệu chỉnh các bảng theo trang bảng tính kèm bên dưới. (3 đ) 2. Từ bảng 1, tính cột ĐƠN GIÁ, biết: (0.75 đ) - Ký tự đầu tiên của MÃ HÀNG đại diện cho một mặt hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học phần tin học đại cương - Trường Đại Học Ngân Hàng

  1. ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN LẦN 1 Môn: TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM
  2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN LẦN 1 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Thời gian: 60 phút (Không sử dụng tài liệu) Môn: TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Lớp: ___________________– Mã số đề: IT001.0809.11.02 Họ và tên: _______________________MSSV: __________ Số BD: ___________________ THỰC HIỆN BÀI TẬP EXCEL TRÊN MÁY TÍNH: Lưu tệp tin tenlop_tensinhvien.xls (tên tệp tin là tiếng Việt – không dấu) và thực hiện các yêu cầu sau: 1. Nhập và hiệu chỉnh các bảng theo trang bảng tính kèm bên dưới. (3 đ) 2. Từ bảng 1, tính cột ĐƠN GIÁ, biết: (0.75 đ) - Ký tự đầu tiên của MÃ HÀNG đại diện cho một mặt hàng - Ký tự thứ 2 của MÃ HÀNG cho biết mặt hàng bán theo giá sĩ (S) hoặc giá lẻ (L) 3. Tính THÀNH TIỀN = SỐ LƯỢNG * ĐƠN GIÁ (0.75 đ) 4. Từ bảng 1, tính phí CHUYÊN CHỞ cho Bảng báo cáo doanh thu, biết (0.75 đ) - Ký tự bên phải là khu vực - Phí CHUYÊN CHỞ tính bằng giá trị dò nhân với giá trị THÀNH TIỀN - Nếu ký tự bên phải là ký tự “0” thì CHUYÊN CHỞ = 0 5. Tính TỔNG = THÀNH TIỀN + CHUYÊN CHỞ (0.75 đ)
  3. 6. Định dạng cột THÀNH TIỀN, CHUYÊN CHỞ, TỔNG theo dạng 0,000.00 (0.5 đ) 7. Tính bảng dưới đây (tạo một vùng thêm trong bảng tính excel) (1 đ) TÊN HÀNG XĂNG DẦU NHỚT DOANH THU 8. Vẽ biểu đồ thể hiện sự so sánh DOANH THU các mặt hàng đã bán (1.5 đ) 9. Dựa vào kết quả câu 4, hãy trích danh sách mặt hàng bán ở khu vực “0” ra một vùng riêng cùng bảng tính (1 đ) Công ty xăng dầu ABC BÁO CÁO DOANH THU MÃ ĐƠN SỐ THÀNH CHUYÊN TT HÀNG GIÁ LƯỢNG TIỀN CHỞ TỔNG 1 XL0 50 2 DS1 1000 3 NS2 100 4 DL0 30 5 XS2 2000 6 XS1 1000 7 DL2 60 8 DS2 1000
  4. 9 XS0 2000 10 XS0 2100 Bảng 1 MẶT TÊN TT GIÁ SỈ GIÁ LẺ KHU VỰC 1 KHU VỰC 2 HÀNG HÀNG 1 X Xăng 3000 3300 0.50% 1% 2 D Dầu 2000 2200 0.60% 1.10% 3 N Nhớt 10000 11000 0.30% 0.50%

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản