intTypePromotion=1

Đề thi học sinh lớp 2

Chia sẻ: Đỗ Hàn Thuyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

8
13.349
lượt xem
564
download

Đề thi học sinh lớp 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Em thích nhất hình ảnh nào trong khổ thơ trên ? Vì sao? 4-Tập làm văn( 10 điểm) Đọc bài Trần Quốc Toản ra quân ( Tiếng Việt 2, tập 2) và trả lời câu hỏi sau: 1- Hình ảnh trần Quốc Toản ra quân đẹp đẽ và oai hùng như thế nào? 2- Hãy tả cảnh đoàn quân của Quốc Toản ra đi. 3- Em có suy nghĩ gì về Trần Quốc Toản, người thiếu niên anh hùng của dân tộc?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học sinh lớp 2

  1. Đề thi học sinh học sinh giỏi lớp 2 Nămhọc2001- 2002 Môn toán (thời gian 60 phút) Bài 1-Tính bằng cách nhanh nhất ( trình bầy cách làm ) ( 2 điểm) 23 + 15 + 7 + 24 + 31 ............................................................. ............................................................. ................................................................................... 32 - 15 + 18 -5 + 20 ............................................................. ............................................................. ............................................................. Bài 2-Tìm X ( 2 điểm) 17 - X = 35 - 17 ............................................................... ............................................................... ............................................................... X + 5 - 17 = 35 ............................................................... ............................................................... ............................................................... Bài 3- ( 2 điểm) Cho bốn chữ số : 2,3,4,5 Hãy viết các số có 2 chữ số được cấu tạo từ bốn chữ số đã cho. ..................................................... ..................................................... ..................................................... Bài 4- ( 3 điểm) Mẹ hơn Lan 25 tuổi, Bố hơn Mẹ 6 tuổi. Hỏi tuổi của Lan là bao nhiêu? Biêt rằng tuổi Bố là 46. ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... Bài 5- ( 1 điểm) Điền số giống nhau vào 4 ô trống sao cho: a) + + + = 60 b) + + - = 60
  2. Đề thi học sinh học sinh giỏi lớp 2 Nămhọc 2001-2002 Môn Tiếng Việt (thời gian 60 phút) 1- Từ ngữ: Giải nghĩa từ: quê hương ; cổ kính − Quê hương : − Cổ kính 2- Ngữ pháp: Dùng dấu // tách câu sau thành hai bộ phận chính . - Buổi sáng, sương muối phủ trắng cành cây, bãi cỏ. - Những cây thông già như bất chấp cả thời tiết khắc nghiệt. 3- Cảm thụ văn học( 2 điểm) Kết thúc bài thơ “ Đàn gà mới nở” nhà thơ Phạm Hổ có viết: Vườn trưa gió mát Bướm bay rập rờn Quanh đôi chân mẹ Một rừng chân con. Em thích nhất hình ảnh nào trong khổ thơ trên ? Vì sao? 4-Tập làm văn( 10 điểm) Đọc bài Trần Quốc Toản ra quân ( Tiếng Việt 2, tập 2) và trả lời câu hỏi sau: 1- Hình ảnh trần Quốc Toản ra quân đẹp đẽ và oai hùng như thế nào? 2- Hãy tả cảnh đoàn quân của Quốc Toản ra đi. 3- Em có suy nghĩ gì về Trần Quốc Toản, người thiếu niên anh hùng của dân tộc?
  3. Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 2 Câu 1: Lan nghĩ ra 1 số. Số lớn nhất có hai chữ số kém số đó là 30.hỏi Lan đã nghĩ ra số gì Câu 2: Nam nghĩ ra 1 số có 2 chữ số . Số đó cộng với 48 đc bao nhiêu cộng với 52 thì được 1 số có tổng cũa các chữ số là 19.Hỏi số nam nghĩ là số gì Câu 3: Có 1 cái hồ ngày thứ 1 đổ được 1 xe đất, ngày thứ 2 đổ tiếp 1 xe đất, ngày thứ 3 đổ tiếp 2 xe đất,ngày thứ 4 đổ tiếp 4 xe đất, ngày thứ 5 đổ 8xe đất....-> 20 ngày đầy hồ.Hỏi ngày thứ bao nhiêu xe đất đổ đc 1/2 hồ Câu 4: tính nhanh 1+2+3+4+5+15+15+16+17+18+19=? Đề THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 2 Phần I: Trắc nghiệm Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng 1. Tìm 1 số biết rằng lấy số đó cộng với 35 thì có kết quả bằng số đó trừ đi 35: A.35 B. 1 C.0 D.70 2. Cho x + 4 = 8 y 4 = 12 So sánh x và y A. x < y B x > y C x = y 3) Tính 25 – 15 : 3 = ? A.20 B.6 D.30 4) 4m3cm + 13cm =…….cm A. 56cm B.416cm C. 20cm Phần II: Tự luận 1) Tính nhanh: a) 5 – 10 + 15 – 20 + 25 -30 + 35 – 40 + 45 – 50 + 55 b) 48 +24 +17 +52 +76 +83 c) 539 – 164 – 36 2) Hà có 7 que tính . Số que tính của hà bằng số que tính của Huệ. Lan có nhiều hơn Hà 9 que tính . Hỏi cả ba bạn có bao nhiêu que tính? 3) Hai số có tổng bằng 234. Số hạng thứ nhất là số liền sau số lớn
  4. nhất có hai chữ số. Tìm số hạng thứ hai. 4) 3 lớp 2A, 2B, 2C trồng được tất cả 64 cây. Số cây của lớp 2A, 2B trồng được là 49 cây. Lớp 2B, 2C trồng được 38 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây? PHÒNG GD - ĐT GIO LINH ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 2 TRƯỜNG TH TRUNG SƠN SỐ 2 Năm học 2008 -2009 Họ và tên:………………………….. Lớp: Môn: TOÁN Thời gian: 40 phút( không kể thời gian giao đề) Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính a)79 -36 b) 5 6 c) 72 : 9 d) 88 + 48 …………. …………. ………… ……… …………. …………. ………… ……… …………. …………. ………… ……… …………. …………. ………… ……… Câu 2: (2 điểm) Tìm X a) X 5 = 45 b) 24 : X = 6 c) X + 18 = 72 d) 38 - X = 8 …………. …………. ………… …………. …………. …………. ………… …………. …………. …………. ………… …………. …………. …………. ………… …………. Câu 3: (2 điểm) Điền số vào ô trống a)5cm = mm b) 1m = mm c) 400mm = dm d) 600 mm = dm Câu 4: (3 điểm) Hai bạn Tâm và Đắc đi câu cá. Số cá Tâm câu được là số tự nhiên nhỏ nhất . tổng số cá hai bạn câu được bằng số lớn nhất có một chữ số. Hỏi mỗi bạn câu được mấy con cá. …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………. ……………………………………………………………………………
  5. …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………… Câu 5: (1 điểm) Từ bốn điểm cho trước ( như hình vẽ) hãy nối để được 5 tam giác A. C. B. .D

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản