Đề thi HSG tỉnh Bạc Liêu năm 2012

Chia sẻ: Phung Tuyet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
59
lượt xem
7
download

Đề thi HSG tỉnh Bạc Liêu năm 2012

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi hsg tỉnh bạc liêu năm 2012', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi HSG tỉnh Bạc Liêu năm 2012

  1. Họ và tên thí sinh:……………………..………….. Chữ ký giám thị 1: Số báo danh:……………………………..………... …………….……………….. SỞ GDĐT BẠC LIÊU KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2011 - 2012 CHÍNH THỨC (Gồm 01 trang) * Môn thi: TOÁN (BẢNG B) * Ngày thi: 06/11/2011 * Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ Câu 1 (6 điểm): Chứng minh rằng A = ( 262012 + 232012 − 42012 − 1) 594 . Câu 2 (7 điểm): Cho phương trình: x2 − (2cosα − 1) x + 6cos2 α − cosα − 1 = 0 (1) . a) Tìm α để phương trình (1) có hai nghiệm x1 , x2 . b) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = x12 + x2 . 2 Câu 3 (7 điểm): Trên các cạnh BC và CD của hình vuông ABCD lấy các điểm M và K tương ứng sao cho BAM = MAK . Chứng minh rằng BM + KD = AK. ---Hết---
  2. SỞ GDĐT BẠC LIÊU KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2011 - 2012 CHÍNH THỨC (Gồm 02 trang) * Môn thi: TOÁN (BẢNG B) * Ngày thi: 06/11/2011 * Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1 (6 điểm): A = ( 262012 + 232012 − 42012 − 1) 594 Ta có ( 262012 − 1) ( 26 + 1) ( 0,5đ ) ⇒ ( 262012 − 1) 27 ( 0,5đ ) và ( 232012 − 42012 ) ( 23 + 4 ) ( 0,5đ ) ⇒ ( 232012 − 42012 ) 27 ( 0,5đ ) nên A 27 ( 0,5đ ) Mặt khác ( 262012 − 42012 ) ( 26 − 4 ) ( 0,5đ ) ⇒ ( 262012 − 42012 ) 22 ( 0,5đ ) và ( 232012 − 1) ( 23 − 1) ( 0,5đ ) ⇒ ( 232012 − 1) 22 ( 0,5đ ) Do đó A 22 ( 0,5đ ) Mà ( 27, 22 ) = 1 ( 0,5đ ) nên A ( 27.22 ) hay A 594 ( 0,5đ ) Câu 2 (7 điểm): x 2 − (2cos α − 1) x + 6cos 2 α − cosα − 1 = 0 (1) a) Phương trình (1) có hai nghiệm x1 , x2 khi và chỉ khi Δ ≥ 0 ⇔ (2 cos α − 1) 2 − 4(6 cos 2 α − cos α − 1) ≥ 0 (1,0đ) 1 1 ⇔ −20 cos 2 α + 5 ≥ 0 ⇔ − ≤ cosα ≤ (1,0đ) 2 2 ⎡π 2π ⎢ 3 + k 2π ≤ α ≤ 3 + k 2π ⇔⎢ , k ∈ Z (2) (1,0đ) ⎢ 4π + k 2π ≤ α ≤ 5π + k 2π ⎢ 3 ⎣ 3 b) Ta có: A = x12 + x2 2 = ( x1 + x2 )2 − 2 x1.x2 ⎧ x1 + x2 = 2 cos α − 1 Với α thỏa (2), theo định lí Vi-ét, ta có: ⎨ (1,0đ) ⎩ x1.x2 = 6 cos α − cosα − 1 2 Vậy A = (2 cos α − 1)2 − 2(6 cos 2 α − cosα − 1) = −8cos 2 α − 2 cos α + 3 1 Bảng B – Ngày 2
  3. 1 1 Đặt t = cos α , − ≤ t ≤ thì A = −8t 2 − 2t + 3 . 2 2 1 Xét hàm số f (t ) = −8t 2 − 2t + 3 , ta có f ′(t ) = −16t − 2; f ′(t ) = 0 ⇔ t = − (1,0đ) 8 BBT t 1 1 1 − − 2 8 2 f ′(t ) + 0 - (1,0đ) 25 8 f (t ) 2 0 Dựa vào BBT ta có: 1 25 1 1 max A = max f (t ) = f (− ) = ; t = − ⇔ cos α = − = −cosβ ⎡ 1 1⎤ ⎢− ; ⎥ 8 8 8 8 ⎣ 2 2⎦ 1 1 1 π min A = min f (t ) = f ( ) = 0; t = ⇔ cos α = ⇔ α = ± + k 2π (1,0đ) ⎡ 1 1⎤ ⎢− ; ⎥ 2 2 2 3 ⎣ 2 2⎦ D' A B Câu 3 (7 điểm): K' M C' C M' D K Xét phép quay Q( A,−90 ) : A 0 A (0,5đ) B D (0,5đ) C C’ (0,5đ) D D’ (0,5đ) M M’ ∈ DC’ (0,5đ) K K’ ∈ C’D’ (0,5đ) Theo tính chất phép quay ta có: BMA = DM ' A (0,5đ) Vì MAK = MAB = M ' AD nên MAD = M ' AK . (1,0đ) Do đó: M ' AK = MAD = BMA = DM ' A (1,0đ) Tức là: ΔAKM ' cân tại K. (0,5đ) Từ đó: KM’=KD+DM’=KD+BM. (1,0đ) ---Hết--- 2 Bảng B – Ngày 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản