intTypePromotion=1

Đề thi Kiểm tra 15 Số học lớp 6 năm 2019-2020

Chia sẻ: Đào Thị Thúy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
4
lượt xem
0
download

Đề thi Kiểm tra 15 Số học lớp 6 năm 2019-2020

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho giáo viên trong quá trình biên soạn đề thi và học sinh trong học tập, củng cố kiến thức. Mời các bạn cùng tham khảo đề thi để nắm chi tiết nội dung các bài tập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi Kiểm tra 15 Số học lớp 6 năm 2019-2020

  1. Họ và tên: ………………………….....… KIỂM TRA 15 PHÚT  Lớp 6A… MÔN : SỐ HỌC ­ LỚP 6 Năm học  2019 ­2020 Điểm  Lời phê của thầy (cô) giáo Bài 1 (5đ)         Khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước đáp án đúng. 1. Cho tập hợp A ={0}. Số phần tử của A là: A.                     B. 1                        C.  2                     D.  Vô số  2. Cho tập hợp B = {0; 1; 2; 3; ....; 90}. Số phần tử của B là: A.  89                            B.  90                        C.  91          D.  92 3. Tập hợp  C = { x N /13 x 16}  còn được viết là: A.  C = { 13;14;15}                         B.   C = { 14;15}                                 C.  C = { 13,14,15,16}            D.    C = { 13;14;15;16}   4. Kết quả của phép toán: 77.6 + 6.23   bằng          A.  300                  B.  150                        C.  200                     D. 600 5. Trong phép chia có dư  thì        A. Số dư bao giờ cũng nhỏ hơn số chia        B. Số dư bao giờ cũng bằng số chia              C. Số dư bao giờ cũng lớn hơn số chia         D. Số dư bao giờ cũng nhỏ hơn hoặc bằng số chia  6. Giá trị của 43 là: A.  12        B. 7   C.  16 D.  64 7. Kết qủa của phép tính 75 : 73 là          A. 49        B. 14   C.  7           D. 9
  2. 8. Kết quả viết tích 67 . 65  dưới dạng một lũy thừa là:   A. 635      B. 62          C. 612               D. 3612  9. Tập hợp các số tự nhiên kí hiệu là?        A.  Ρ                               B.  Ζ           C. N                   D. N* 10. Cho  A = { 1; 4;8}  và  B = { 1;8}  . Khẳng định nào sau đây là đúng?        A.  A B                          B.  5 B                        C. B A                          D.  8 A  Bài 2 : (5đ) : Tìm số tự nhiên x biết a/ 315 + (146 – x) = 401                             b/ 390 − (? − 7) = 169: 13 c/  64.4x+1 = 46 Bài làm ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………
  3. ………………………………………………………………………………………………..... ..................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản