Đề thi: Lí thuyết điều khiển tự động

Chia sẻ: Thuan Ga Thuan | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:13

0
577
lượt xem
113
download

Đề thi: Lí thuyết điều khiển tự động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Đề thi: Lí thuyết điều khiển tự động

 1. ĐỀ THI ( số 15) : Lí thuyết điều khiển tự động. Môn Thời gian : 75 phút. Câu 1: Tìm hàm truyền đạt tương đương của hệ thống có sơ đồ khối như sau: Câu 2: Một hệ thống điều khiển tự động có sơ đồ khối như sau: 1. Dùng một trong các tiêu chuẩn ổn định đại số tìm gi ới hạn thay đổi của K để hệ kín ổn định. 2. Tìm sai lệch (sai số) tĩnh của hệ thống khi tín hiệu vào lần lượt là: a. x(t) = 15 b. x(t) = 3.t ĐỀ THI ( số 14) : Lí thuyết điều khiển tự động. Môn Thời gian : 75 phút. Câu 1: Cho hệ thống có sơ đồ khối như sau:
 2. Tính: ; ; cho hệ thống trên. Câu 2: Cho hệ thống điều khiển tự động có hàm truyền đạt hệ hở: 1. Dùng tiêu chuẩn Nyquist xác định giới hạn của K để hệ kín (ph ản hồi (-1)) ổn định. 2. Kiểm nghiệm kết quả phần 1 bằng tiêu chuẩn ổn định đại số. ĐỀ THI ( số 13) : Lí thuyết điều khiển tự động. Môn Thời gian : 75 phút. Câu 1: Tính hàm truyền đạt tương đương của hệ thống sau:
 3. Câu 2: Đối với từng phương trình đặc trưng của hệ điều khiển có ph ản hồi sau: * * Hãy: a. Xác định K sao cho hệ ổn định. b. Xác định giá trị của K sao cho hệ ở biên giới ổn định và tìm tần s ố dao động của hệ ở đó. TRƯỜNG ĐHSP KỸ THUẬT HƯNG YÊN ***Khoa Điện - Điện Tử*** ĐỀ THI ( số 07) : Lí thuyết điều khiển tự động. Môn Thời gian : 60 phút. Câu 1: Đối với từng phương trình đặc trưng của hệ điều khiển có ph ản hồi sau: * * Hãy: a. Xác định K sao cho hệ ổn định. b. Xác định giá trị của K sao cho hệ ở biên gi ới ổn đ ịnh và tìm t ần số dao động của hệ ở đó. Câu 2: Cho hệ thống điều khiển tự động có hàm truyền đạt hệ hở: Dùng tiêu chuẩn Nyquist xác định giới hạn của K đ ể h ệ kín (ph ản hồi (-1)) ổn định.
 4. TRƯỜNG ĐHSP KỸ THUẬT HƯNG YÊN ***Khoa Điện - Điện Tử*** ĐỀ THI ( số 08) : Lí thuyết điều khiển tự động . Môn Thời gian : 75 phút. Câu 1: 1. Đối với từng phương trình đặc trưng của hệ điều khiển có ph ản hồi sau: * * Hãy: a. Xác định K sao cho hệ ổn định. b. Xác định giá trị của K sao cho hệ ở biên gi ới ổn đ ịnh và tìm t ần số dao động của hệ ở đó.
 5. Câu 2: 1. Lấy ví dụ và chứng minh cơ cấu trong thực tế là bộ: P, PI, PID. 2. Phân tích những ưu, nhược điểm của các bộ điều chỉnh P, I, PI. TRƯỜNG ĐHSP KỸ THUẬT HƯNG YÊN ***Khoa Điện - Điện Tử*** ĐỀ THI ( số 09) : Lí thuyết điều khiển tự động. Môn Thời gian : 75 phút. Câu 1:
 6. 1. Hình sau là sơ đồ khối của hệ điều khiển động cơ có bộ phản hồi là máy phát tốc. Tìm giới hạn của Kt để hệ kín ổn định: 2. Tìm giới hạn của Kt để hệ kín ổn định với độ dự trữ ổn định µ = 1/2. Câu 2: Cho hệ thống hở: Biểu đồ Nyquist ứng với n = 4 có dạng như hình vẽ. Áp dụng tiêu chuẩn Nyquist, tìm điều kiện của K và T để hệ thống kín ph ản h ồi (- 1) ổn định. TRƯỜNG ĐHSP KỸ THUẬT HƯNG YÊN ***Khoa Điện - Điện Tử*** ĐỀ THI ( số 10) : Lí thuyết điều khiển tự động. Môn Thời gian : 75 phút. Câu 1: Cho hệ thống điều khiển độ sâu tàu ngầm như sau:
 7. Dùng tiêu chuẩn ổn định đại số, xét xem hệ có ổn định với các thông số đã cho hay không? Câu 2: 1. Vẽ biểu đồ Bode theo biên độ (vẽ gần đúng) của hàm truyền sau: 2. Tìm hàm truyền có biểu đồ Bode theo biên độ như sau: ( ω: Rad/s) TRƯỜNG ĐHSP KỸ THUẬT HƯNG YÊN ***Khoa Điện - Điện Tử*** ĐỀ THI ( số 11) : Lí thuyết điều khiển tự động. Môn Thời gian : 75 phút. Câu 1: Tìm hàm truyền đạt tương đương cho hệ thống sau: Câu 2: 1. Vẽ biểu đồ Bode biên độ của hệ thống sau:
 8. 2. Xác định hàm truyền đạt tương ứng với biểu đồ Bode L( ω) cho như sau: TRƯỜNG ĐHSP KỸ THUẬT HƯNG YÊN ***Khoa Điện - Điện Tử*** ĐỀ THI ( số 12) : Lí thuyết điều khiển tự động. Môn Thời gian : 75 phút. Câu 1: Cho hệ thống có sơ đồ khối như sau: 1. Vẽ quỹ đạo nghiệm số khi 0 ≤ K ≤ ∞ . 2. Tìm K để hệ thống có tần số dao động tự nhiên ωn = 1,414 (Rad/s). Câu 2: Tìm hàm truyền đạt tương ứng của hệ thống sau:
 9. TRƯỜNG ĐHSP KỸ THUẬT HƯNG YÊN ***Khoa Điện - Điện Tử*** ĐỀ THI ( số 05) : Lí thuyết điều khiển tự động. Môn Thời gian : 75 phút. Câu 1: 1. Xây dựng qũy đạo nghiệm số của hệ thống kín phản hồi (-1) có hàm truyền đạt trạng thái hở: 2. Dựa vào quỹ đạo nghiệm số, hãy: a. Kết luận về điều kiện của K để hệ ổn định. b. Nhận xét về các nghiệm của phương trình đặc tính khi K thay đổi. Câu 2: 1. Ứng dụng một trong các tiêu chuẩn ổn định đại số để xác định tính ổn định của hệ điều khiển kín được mô tả bởi các phương trình đặc trưng sau: 1. 2. 2. Xác định số nghiệm nằm trên nửa phải mặt phẳng phân bố nghiệm số hay trên trục jω của từng phương trình đã cho.
 10. TRƯỜNG ĐHSP KỸ THUẬT HƯNG YÊN ***Khoa Điện - Điện Tử*** ĐỀ THI ( số 06) : Lí thuyết điều khiển tự động. Môn Thời gian : 75 phút. Câu 1: 1. Ứng dụng một trong các tiêu chuẩn ổn định đại số để xác định tính ổn định của hệ điều khiển kín được mô tả bởi các phương trình đặc trưng sau: 1. 2. 2. Xác định số nghiệm nằm trên nửa phải mặt phẳng phân bố nghiệm số hay trên trục jω của từng phương trình đã cho. Câu 2: 1. Phân tích các chỉ tiêu (thông số) đặc trưng của trạng thái quá độ? 2. Phân tích ưu, nhược điểm của các chỉ tiêu tích phân đánh giá chất lượng quá trình quá độ? TRƯỜNG ĐHSP KỸ THUẬT HƯNG YÊN ĐỀ THI ( số 03) ***Khoa Điện - Điện Tử*** Môn: Lí thuyết điều khiển tự động. Thời gian: 75 phút. Câu 1:
 11. Xác định hàm truyền đạt của hệ thống sau: Câu 2: Một hệ thống điều khiển tự động có sơ đồ khối như sau: 1. Dùng một trong các tiêu chuẩn ổn định đại số tìm gi ới hạn thay đổi của K để hệ kín ổn định. 2. Tìm sai lệch (sai số) tĩnh của hệ thống khi tín hiệu vào lần l ượt là: a. x(t) = 12 b. x(t) = 2.t Thông qua khoa, bộ môn Người ra đề Đỗ Quang Huy Nguyễn Trung Thành TRƯỜNG ĐHSP KỸ THUẬT HƯNG YÊN ĐỀ THI ( số 04) ***Khoa Điện - Điện Tử*** Môn: Lí thuyết điều khiển tự động. Thời gian : 75 phút. Câu 1: Cho hàm truyền của hệ điều khiển tuyến tính: Tìm các giá trị của α sao cho hệ:
 12. 1. Không thể điều khiển được. 2. Không thể quan sát được. Câu 2: 1. Xây dựng qũy đạo nghiệm số của hệ thống kín phản hồi (-1) có hàm truyền đạt trạng thái hở: 2. Dựa vào quỹ đạo nghiệm số, hãy: a. Kết luận về điều kiện của K để hệ ổn định. b. Nhận xét về các nghiệm của phương trình đặc tính khi K thay đổi. TRƯỜNG ĐHSP KỸ THUẬT HƯNG YÊN *** Khoa Điện - Điện Tử *** ĐỀ THI ( số 01) : Lí thuyết điều khiển tự động. Môn Thời gian : 75 phút. Câu 1: Áp dụng tính chất xếp chồng của hệ tuyến tính, tìm đáp ứng của h ệ cho dưới đây dưới tác dụng của kích thích R và nhiễu N: Câu 2: Sơ đồ khối của hệ điều khiển vị trí sử dụng động cơ DC như hình vẽ: 1. Tìm hàm truyền đạt của hệ hở: 2. Tìm hàm truyền đạt của hệ kín:
 13. TRƯỜNG ĐHSP KỸ THUẬT HƯNG YÊN ***Khoa Điện - Điện Tử*** ĐỀ THI ( số 02) : Lí thuyết điều khiển tự động. Môn Thời gian : 75 phút. Câu 1: Cho sơ đồ khối của hệ điều khiển phản hồi âm như trên hình v ẽ: 1. Tìm hàm truyền đạt khi N(p) = 0. 2. Tìm hàm truyền đạt khi N(p) = 0. 3. Tìm hàm truyền đạt khi R(p) = 0. 4. Tính C(p) khi có đồng thời hai tín hiệu vào R(p) và N(p). Câu 2: Cho sơ đồ khối của hệ thống như hình vẽ: 1. Tìm hàm truyền đạt của hệ thống. 2. Xét ổn định của hệ thống theo một trong các tiêu chuẩn đại số.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản