intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán - Đề số 015

Chia sẻ: Trần Quốc Hùng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
33
lượt xem
0
download

Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán - Đề số 015

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán - Đề số 015 giúp các bạn củng cố lại kiến thức và thử sức mình trước kỳ thi. Hy vọng đề thi sẽ giúp các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán - Đề số 015

 1. ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Đề số 015 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút  x+3 Câu 1: Tập xác định của hàm số  y =  là: x−2 A.  D = ᄀ B.  D = ᄀ \ { −2} C.  D = ᄀ \ { 2} D.  D = ᄀ \ { −3} Câu 2: Hàm số  y = − x 3 + 3x 2 − 1  đồng biến trên khoảng:         A.  ( 0; 2 )        B. R.   C.  ( − ;1) D.  ( 2; + ) Câu 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  y = x 3 + x 2 − 5 x  trên đoạn                [ 0; 2]  lần lượt là:         A.  2; 1  B.  3; 1 C.  2; − 3 D.  1; 0 2x + 1 Câu 4: Hàm số  y = có giao điểm với trục tung là: 2x − 1 1 A. (1;3) B. (0;­1) C. (0;1) D. (­1;    )  3 Câu 5: Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào?                                             x                            0                     2                                                   y’                ­               0          +         0             ­                       y                                                   3                                                        ­1                                                                                                                                                                                                                           A.  y x 3 3 x 2 1       B.  y x 3 3x 2 1         C.  y x 3 3 x 2 1       D.  y x 3 3x 2 1 3 Câu 6: Cho hàm số  y =  có đồ thị (H). Số đường tiệm cận của (H) là: x−2             A. 0.           B.2.   C.3.       D. 1. Câu 7: Cho (C):  y = x3 + 3 x 2 − 3 . Tiếp tuyến của (C) song song với đường thẳng y ­ 1 = 0 có phương trình là: A. y =­ 3          B. y = ­1; y = ­ 3 C. y = 1; y = 3  D. y = 1 Câu 8: Đồ thị của hàm số  y = x − 3 x + 2  cắt ox tại mấy điểm 3 2 A. 1                           B. 2               C. 3                          D. 4   Câu 9: Đồ thị hàm số  y = x - 2( m + 1) x + m  có 3 điểm cực trị tạo thành 3 đỉnh của một tam giác  4 2 2 vuông khi: A.  m=0 B.  m=1 C.  m=2 D.  m=3 1
 2. 4 + mx Câu 10: Hàm số  y =  nghịch biến trên khoảng(1; +∞) khi m thuộc: x+m        A. .[ ­1; 2)                B (­2; 2) C. [­2; 2] D. (­1; 1) Câu 11: Cho một tấm tôn hình chữ  nhật có kích thước 80cm x 50cm. Người ta cắt  ở bốn góc của tấm   nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng x(cm) để khi gập lại được một chiếc   hộp không nắp. Để  chiếc hộp có thể  tích lớn nhất thì x  bằng: 80 cm A. 12 x B. 11 50 cm C. 10 D. 9 Câu 12: Nghiệm của phương trình  log 3 ( x − 1) − 2 = 0 A. 11                         B. 9          C. 10 D. 5 Câu 13: Hàm số y =  e  (a   0) có đạo hàm cấp 1 là ax A.  y ' = eax              B.  y ' = aeax            C.  y ' = xeax                D.  y ' = ax.eax ( 2) ( 2 ) cã tËp nghiÖm lµ: x 2 − 2x 3 Câu 14: BÊt ph¬ng tr×nh: A. ( −3;1) B. [ −3; 1] C. [ −1; 3] D. ( −1;3) .  Câu 15: Bất phương trình:  9 x − 3x − 6 < 0  có tập nghiệm là: A.  ( 1; + )                  B.  ( − ;1) C.  ( −1;1) D.  ( − ; −1) 1 Câu 16: Tập xác định của hàm số  y= ( 1-x ) - 3  là:  A.  D= ( ­ ;1)         B.  D= ( ­ ;1]          C.  D= ( 1;+ )            D.  D=R\ { 1} Câu 17:  Cho a > 0, a   1, x và y là 2 số dương. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau: loga x 1 1 A.  loga ( x − y ) = B.  loga = loga y                                        x loga x     x C. loga = loga x − loga y D.  loga x.y = loga x.loga y y                                     Câu 18: Giả sử ta có hệ thức a2 + b2 = 11ab (a>b > 0). Hệ thức nào sau đây là đúng? a −b A.  2log 2 ( a + b ) = 3(log 2 a + log 2 b)                   B.  2log 2 = log 2 a + log 2 b 3 a −b a+b C.  log 2 = 2 ( log 2 a + log 2 b )                       D. 4 log 2 = log 2 a + log 2 b 3 6 Câu 19: Phương trình  log 2 4 x log x 2 3  có số nghiệm là 2 A.1           B. 2           C.3 D. 0 Câu 20: Bất phương trình:  log4 ( x + 7) > log2 ( x + 1)  có tập nghiệm là: A.  ( 1;4)                    B.  ( 5;+ )          C. (­1; 2)          D. (­∞; 1) Câu 21: Một khu rừng có trữ lượng gỗ  7.105 mét khối. Biết tốc độ sinh trưởng của các cây ở khu rừng  đó là 5% mỗi năm. Sau 5 năm, khu rừng đó sẽ có số mét khối gỗ là A. 7.105 (1 + 0,05)5           B.  7.105.0,055          C.  7.105 (1 − 0,05)5   D.  7.105 (2 + 0,05)5 2
 3. Câu 22. Khẳng định nào trong các khẳng định sau đúng với mọi hàm f, g liên tục trên K và a, b các số bất  bất kỳ thuộc K: b b b b b b [ f ( x ) + g ( x ) ] dx = �    A.   � f ( x)dx + � [ f ( x).g ( x)]dx = � g ( x)dx            B.  � f ( x)dx . � g ( x)dx a a a a a a b b f ( x)dx b b 2 f ( x) � �    C.   dx = a b                                    D.  � 2 � f ( x)dx= � f ( x ) dx � g ( x) � � a g ( x)dx a a a 1 Câu 23: Cho  F (x)  =  ( sin x)dx  và  F (0) 1 , ta có F(x) bằng: x 1 A.  F ( x) ln x 1 cos x 1                                        B.  F ( x) ln( x 1) cos x        C.  F ( x) ln x 1 cos x 3                                       D.  F ( x) ln x 1 cos x 1 Câu 24. Tính nguyên hàm của hàm sau  f ( x) =   x ln x 1 1     A.  dx = ln(ln x) + C                                   B.  dx = ln ln x + C x ln x x ln x 1 1 1 1     C.   dx = + C                                         D.    dx = − +C   x ln x ln x x ln x ln x π 2 Câu 25. Tích phân  cos x sin xdx  bằng: 0 2 2 3 A.                                B.  −                       C.                           D.  0 3 3 2 Câu 26. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị:  y = x 2 − 2 x  và  y = − x 2 + x  có kết quả là: 10 9 A.  12                               B.                         C.                           D.  6 3 8 d d b Câu 27. Nếu  f ( x) dx = 5 ,  f ( x)dx = 2 , với  a < d < b  thì  f ( x)dx  bằng: a b a A.  −2                              B.  3                          C.  8                           D.  0 Câu 28. Cổng trường ĐHBK Hà nội có hình dạng Parabol, chiều rộng 8m, chiều cao 12,5m. Diện tích  của cổng là: 100 2             200 2                 A. 100m2                                         B. 200m2                         C. m .           D. m 3 3 Câu 29:Cho số phức z = ­4 + 5i. Số phức liên hợp của z có điểm biểu diễn là A. (­4;5) B. (4;5) C. (­4;­5) D. (­5;4) Câu 30: Cho số phức   Z1 = 1 − i  và  Z 2 = 1 + 2i . Tính  Z1 + Z 2 . A.   Z1 + Z 2 = 5           B.  Z1 + Z 2 = 1                   C. Z1 + Z 2 = 5     D. Z1 + Z 2 = 3 Câu 31: Gọi z1 ,  z 2 là hai nghiệm phức của phương trình:  z 2 − 4z + 5 = 0 .  Khi đó, phần thực của  z12 + z 22 là: 3
 4. A. 6 B. 5 C. 4              D. 8 Câu 32: Cho số phức z = a + bi ( a,b    R) . Để điểm biểu diễn của z nằm trong hình tròn tâm O bán kính   R = 2 điều kiện của a và b là: y A. a + b = 4        B. a2 + b2 > 4                 C. a2 + b2 = 4              x D. a2 + b2 
 5. r A, B xO h R R B A π π π A.  2 6 π   B.    O C.    D.    3 3 2 4 Câu 41: Trong không gian, cho hình chữ  nhật ABCD có AB = a và AD = 2a. Gọi H, K lần lượt là trung   điểm của AD và BC. Quay hình chữ  nhật đó xung quanh trục HK, ta được một hình trụ. Tính diện tích  toàn phần của hình trụ đó. A.  Stp = 8π           B.  Stp = 8a π              C.  Stp = 4a π            D.  Stp = 4π 2 2 Câu 42: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng a, mặt bên SAB là tam giác đều và   nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy. Tính thể tích V của khối cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho. 5π 15 5aπ3 15 5π 15 3 5aπ 15 A.  V=     B.  V=         C.  V= a     D.  V= 18 18 54 54 x−2 y z −1 Câu 43: Trong không gian cho đường thẳng d có phương trình :  d : = = 1 −2 3 Một vectơ chỉ phương của d là:             A.   r          B.  r             C.  r             D. r u=(2;0;1) u=(-2;0;-1) u=(1;2;3) u=(1;-2;3)   Câu 44: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, Tìm toạ độ tâm I và bán kính R của  mặt cầu:              (S):  ( x + 1) + ( y − 2 ) + z 2 = 1 2 2 A. I(­1;2;0) và R = 1                             C. I(1;0;2) và R = 2 B. I(1;2;0) và R = ­1                             D. I(3;2;1) và R = 1 Câu 45: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): 2x+3y+z+1=0 và điểm A(1;2;0). Tính khoảng cách d từ A đến (P): 1 5 9 A. d =                         B.                         C.                         D. 0 2 2 14 Câu 46: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho đường thẳng d có phương trình: x −1 y + 2 z + 4                         = = . 3 2 1 Xét mặt phẳng (P): 6x + my + 2z +4 = 0, m là tham số thực. Đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (P)  thì: A. m= ­1                       B.  m = 22             C. m = 3                       D. m = 4 Câu 47: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai điểm A(0;1;2) và B(2;3;4). Phương trình của (P) đi qua A và vuông góc với AB là: A. x + y + z – 1 = 0                                         C. x + y + z – 3 = 0 B. 2x + y + z – 3 = 0                                       D. x – 2y – 3z + 1 = 0 Câu 48: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm I(1;1; 0) và mặt phẳng (P): x + y +  z + 1 = 0. Biết (P) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là một đường tròn bán kính bằng 1. Viết phương trình  mặt cầu (S). A. (S):  ( x − 1) + ( y − 1) + z 2 = 3                          C. (S):  ( x − 1) + ( y − 1) + z 2 = 4 2 2 2 2 ( x − 1) + ( y − 1) + z 2 = 2                                 D.  ( x − 1) + ( y − 1) + z 2 = 1 2 2 2 2 B. 5
 6. Câu 49: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, Một phương trình mặt phẳng (P) chứa giao tuyến d của  2 2 (P): 2x­y­1=0 và (Q): 2x­z=0 tạo với mặt phẳng (R): x­2y+2z­1=0 một góc α   mà   cosα = 9 A. ­4x+y+z­3=0                B. 2x+y­2z­12=0 C. ­4x+y+z­1=0          D. 2x+y­z+3=0                Câu   50:Trong   không   gian   Oxyz,   cho   mặt   phẳng   (P) : x − 2 y + 2 z − 5 = 0   và   hai   điểm  A ( −3;0;1) , B ( 1; −1;3) . Trong các đường thẳng đi qua A và song song với (P), phương trình đường thẳng   mà khoảng cách từ B đến đường thẳng đó là nhỏ nhất là x +1 y z − 2 x −1 y + 4 z x y + 3 z −1 x + 3 y z −1 A.  = = B.  = = C.  = = D.  = = 31 12 −4 3 12 11 21 11 −4 26 11 −2 ĐÁP ÁN 1C 2A 3C 4B 5A 6B 7A 8C 9A 10A 11C 12C 13B 14C 15B 16A 17C 18B 19B 20C 21A 22A 23D 24B 25A 26C 27B 28D 29C 30A 31A 32D 33D 34C 35B 36B 37C 38B 39B 40A 41C 42C 43D 44A 45C 46D 47C 48C 49C 50D 6
 7. MA TRẬN Đề số 02 Đề thi minh họa kỳ thi THPT QG năm 2017 Môn: Toán Tổng Số câu Phân  Chương môn Vận  Vận  Số  Nhận  Thông  Tỉ lệ Mức độ dụng  dụng  câu biết hiểu thấp cao Chương I Nhận dạng đồ thị 1 1 Tính đơn điệu 1 1 Cực trị 1 Ứng dụng  Tiệm cận 1 đạo hàm GTLN ­ GTNN 1 1 Tương giao, tiếp tuyến 1 1 1 Tổng 4 3 3 1 11 22% Giải  Chương II Tính chất 1 1 2 tích Hàm số lũy  Hàm số 1 1 1 34  thừa, mũ,  Phương   trình   và   bất  1 1 1 câu logarit phương trình (68% Tổng 3 3 3 1 10 20% ) Chương III Nguyên Hàm 1 1 Nguyên hàm,  Tích phân 1 1 1 tích phân và  Ứng dụng tích phân 1 1 ứng dụng Tổng 2 2 2 1 7 14% Chương IV Các   khái   niệm   Các  1 1 phép toán Số phức Phương trình bậc hai  1 1 7
 8. Biểu diễn số phức 1 1 Tổng 3 2 1 0 6 12% Chương I Thể tích khối đa diện 1 1 1 Khối đa diện Góc, khoảng cách  1 Tổng 1 1 2 0 4 8% Chương II Mặt nón 1 1 Mặt nón, mặt  Mặt trụ 1 Mặt cầu 1 Hình  trụ, mặt cầu học Tổng 1 1 1 1 4 8% 16  Chương III Hệ tọa độ  1 câu Phương   trình   mặt  1 (32% Phương pháp  phẳng ) tọa độ trong  Phương   trình   đường  1 1 không gian thẳng Phương trình mặt cầu 1 1 Vị   trí   tương   đối   giữa  đường   thẳng,   mặt  1 1 phẳng và mặt cầu Tổng 2 2 3 1 8 16% Số câu 16   14 15 5 50 Tổng Tỉ lệ 32% 28% 30% 10% 100% BẢNG PHÂN LOẠI CÁC CÂU THEO MỨC ĐỘ Đề sô 2 Vận  Vận  Tổng Phân  Nội dung Nhận biết Thông hiểu dụng  dụng  môn Số câu Tỉ lệ thấp cao Câu 1, Câu  Câu 8,  Chương I Câu 5, Câu  2, Câu 3,  Câu 9,  Câu 10 11 22% Có 11 câu 6, Câu 7 Câu 4  Câu 11 Câu 12,  Câu 18,   Giải  Chương II Câu 15, Câu  Câu13, Câu  Câu 19,  Câu 21 10 20% tích Có 09 câu 16, Câu 17 14 Câu 20 34 câu Chương III Câu 22,  Câu 28,  Câu 26,  (68%) Câu 24 7 14% Có 07 câu Câu23 Câu25 Câu 27 Câu 29,  Chương IV Câu 32,  Câu30,  Câu 34 6 12% Có 06 câu Câu33 Câu31 Chương I Câu 37,  Câu 35 Câu 36 4 8% Có 04 câu Câu 38 Hình  Chương II học Câu 39 Câu 40 Câu 41 Câu 42 4 8% Có 04 câu 16 câu Câu  47,  (32%) Chương III Câu  43,  Câu 45, Câu  Câu  48,  Câu 50 8 16% Có 08 câu Câu 44 46  Câu 49 Số câu 16 14 15 5 50 Tổng Tỉ lệ 32% 28% 30% 10% 8
 9. HƯỚNG DẪN GIẢI NHỮNG CÂU VẬN DỤNG CAO Câu 11. Gọi cạnh hình vuông được cắt đi là x (cm),  0 < x < 25   80 cm Thể tích  V  của hộp là:  V = x ( 80 − 2 x ) ( 50 − 2 x )   x Xét hàm số  f ( x) = x ( 80 − 2 x ) ( 50 − 2 x ) (0 < x < 25) 50 cm Với  x ( 0; 25) , ta có:  f '( x) = 12 x 2 − 520 x + 4000; f '( x) = 0 � x = 10  BBT: x 0                            10                        25 f’(x)                 +             0             ­ f(x)                                 Suy ra V đạt giá trị lớn nhất khi  x = 10   Vậy để thể tích hộp lớn nhất, cần cắt bốn góc bốn hình vuông có cạnh  x = 10  . ( ) n Câu 21. Sau n năm, khu rừng có số mét khối gỗ là:  a 1+i% Câu 28. Xem cổng trường là một Parabol có dạng là đường cong:  x = ay2 . 12,5 3 x 2 2 2 12,5 200 2 S= 2 dx = x 0 = m 0 a 25 3 3 32 Câu 40. Rx l AB = Rx ;  r = .  2π 1 2 1 3 4 2 2 1 3 2 2 2 2 V= πR h= R x (4π − x ) = R x x (8π − 2 x ) 3 2 2 24π 24 2π 2 6π Để V lớn nhất thì  x2 = 8π 2 − 2 x2 � x = . 3 Câu 50. Đường thẳng d cần viết nằm trong mặt phẳng (Q) qua A và song song với (P). Pt (Q) là:  x − 2y + 2z + 1 = 0 . Để khoảng cách từ B đến d là nhỏ nhất thì d phải đi qua A và điểm H là  hình chiếu vuông góc của b trên (Q). 1 11 7 Ta có  H(- ; ; ) . Phương trình  d là pt đường thẳng qua AH.  9 9 9 Đáp án: D 9

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản