Đề thi môn đồ họa máy tính

Chia sẻ: Nguyen Truong Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
362
lượt xem
81
download

Đề thi môn đồ họa máy tính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kỹ thuật đệ quy - cho vùng cần tô sau (biên có màu đen , vùng cần tô có màu trắng).Gỉa sử cho điểm bắt đầu là điểm s trong hình .Qúa trình duyệt theo quy tắc : trái - phải - trên - dưới

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi môn đồ họa máy tính

  1. Trang 1 Đề thi môn Đồ Họa Máy Tính Học kì I năm học 2001­2002 Họ tên : Thời gian : 120 phút (4 trang) MSSV  : (Được sử dụng tài liệu) Giáo viên: Hà Văn Thảo Chữ kí giám thị : Thuật toán Bresenham Cho hàm số f(x)=2x2. Sử dụng thuật toán Bresenham để vẽ đường cong trên với 0phải­>trên­>dưới. 4 3 2 s 1 0 0 1 2 3 4 7. Thứ tự duyệt các điểm: (2,2)­>(1,2)­>......................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... 8. Thứ tự tô của các điểm: (2,2)­>................................................................................... Kĩ thuật Stack
  2. Trang 2 Cho vùng cần tô sau (biên có màu đen, vùng cần tô có màu trắng). Giả sử cho điểm bắt đầu  tô là điểm s trong hình. a, b, c, d, e, f, g, h là tên các run trong hình. Quá trình tìm run theo  qui tắc : trên­>dưới. 5 4 a e 3 b f g 2 c s h 1 d 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9. Thứ tự tô các run: c ­> ............................................................................................... Thuật toán tô màu Scanline Cho đa giác lần lượt có các đỉnh là P1(5,5), P2(4,1), P3(2,4), P4(3,5). Cạnh ei sẽ nối 2 đỉnh Pi  và Pi+1. Dùng thuật toán scanline để tô màu đa giác trên. Hãy xác định: 10. Danh sách các cạnh sau khi đã hiệu chỉnh e1 : (     ,     ) ­> (     ,     ) e2 : .......................................................................................................................... e3 : .......................................................................................................................... e4 : .......................................................................................................................... 11. Vẽ EdgeTable 5 4 3 2 1 12. Vẽ danh sách ael tại y=3
  3. Trang 3 ael Thuật toán Cohen­Sutherland P2 A B C D P1 13. Số lần xén của thuật toán (qui tắc: trái ­> phải ­> trên ­> dưới) : ................................ 14. Thứ tự các điểm xén (khoanh tròn câu trả lời đúng): a. A ­> B ­> C ­>D b. A ­> B ­> C c. D ­> C ­> A ­> B d. C ­> A ­> B Thuật toán Liang Barsky Cho cửa sổ xén với xmin=2, ymin=2, xmax=4, ymax=4 và 2 điểm P1(0,1) và P2(6,7). Kết quả của  việc xén đoạn P1P2 : 15. Số bước chạy của thuật toán (số lần gọi hàm ClipTest()) : ........................................ Bước 1 : t1 =         , t2 =  Bước 2 : t1 =         , t2 =  Bước 3 : t1 =         , t2 =  Bước 4 : t1 =         , t2 =  16. Tọa độ của đoạn thẳng sau khi xén : P1(     ,     ) và P2(     ,     ). Phép chiếu phối cảnh Cho mắt nhìn tại vị trí rv(0,3,4), gốc ro của mặt phẳng chiếu trùng với gốc của hệ trục tọa độ. 17. Xác định mặt phẳng chiếu: ro = (       ,       ,       )
  4. Trang 4 u1 = (       ,       ,       ) , u2 = (       ,       ,       ) , u = (       ,       ,       ) 18. Tọa độ của điểm P(0,3,3) sau khi chiếu : x’ =         , y’ = Thuật toán Ray Tracing Áp dụng mô hình tô bóng vật thể, hãy chọn câu trả lời đúng nhất. 19. Loại ánh sáng nào không bị ảnh hưởng bởi vị trí của người quan sát: a. Refraction (khúc xạ) b. Diffuse (khuếch tán) c. Specular (phản chiếu) 20. Loại ánh sáng nào không phụ thuộc vào màu của vật thể: a. Ambient b. Diffuse (khuếch tán) c. Specular (phản chiếu) 21. Tô bóng địa phương bao gồm các loại ánh sáng nào: a. Reflection (phản xạ) b. Refraction (khúc xạ) c. Reflection và Refraction d. Ambient, Diffuse, Specular 22. Tô bóng đệ qui bao gồm các loại ánh sáng nào: a. Reflection (phản xạ) b. Refraction (khúc xạ) c. Reflection và Refraction d. Ambient, Diffuse, Specular Lưu ý:  ­ Không yêu cầu làm bài theo đúng thứ tự ­ Các câu trả lời phải chính xác theo hướng dẫn
Đồng bộ tài khoản