Đề thi - Môn thi: Ngôn ngữ C

Chia sẻ: Dao Minh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
172
lượt xem
39
download

Đề thi - Môn thi: Ngôn ngữ C

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi tham khảo của trường Đại học quốc gia Hà Nội - Trường Đại học Công nghệ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi - Môn thi: Ngôn ngữ C

  1. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------- ĐỀ THI Môn thi: Ngôn ngữ C Thời gian thi: 120 phút (không kể thời gian phát đề) Bài 1. Hãy viết các hàm số sau: a. Hàm kiểm tra một số có phải là số nguyên tố hay không? b. Hàm nhập vào một dãy gồm N số nguyên c. Hàm in ra tất cả các số nguyên tố trong dãy N số nguyên Bài 2. Viết hàm tính giá trị:  3x + x , x >0 a. f(x) =  x  e +4 , x≤0 b. S(n)=1*2+2*3+…..n*(n+1) Bài 3. Cặp số sinh đôi (a,b) là cặp thỏa mãn điều kiện: - a và b là 2 số nguyên tố - |a-b|=2 Sử dụng hàm kiểm tra số nguyên tố ở bài một, viết chương trình hiển thị tất cả các cặp số sinh đôi
  2. 5. Nạp chồng toán tử nhân hai số nguyên lớn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản