ĐỀ THI MÔN TIN HỌC – QUẢN LÝ

Chia sẻ: Dang Tam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
278
lượt xem
32
download

ĐỀ THI MÔN TIN HỌC – QUẢN LÝ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ĐỀ THI MÔN TIN HỌC – QUẢN LÝ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ THI MÔN TIN HỌC – QUẢN LÝ

  1. ĐỀ THI MÔN TIN HỌC – QUẢN LÝ Họ tên học sinh ………………………................... Lớp: ……………… Điểm: …………………….. Sinh viên sẽ đánh vào [ ] dấu (x) (trường hợp chọn câu trả lời đúng hoặc đúng nhất) Câu 1,2,3 (trường hợp chọn thứ tự ưu tiên). mỗi câu trả lời đúng 0,3 điểm CÂU 1: CHIẾN LƯỢC NÀO THOẢ MÃN NHANH NHẤT NHU CẦU KHÁCH HÀNG (CHỌN CÂU ĐÚNG NHẤT) ­ Thiết kế theo đơn đặt hàng – ETO [ ] ­ Sản xuất theo đơn đặt hàng – MTO [ ] ­ Lắp ráp theo đơn đặt hàng – ATO1, ATO2 [ ] ­ Sản xuất để lưu kho MTS [ ] CÂU 2: THỜI GIAN ĐẶT HÀNG ĐƯỢC TÍNH NHƯ THẾ NÀO (CHỌN CÂU ĐÚNG NHẤT) ­ Là thời gian lớn nhất của một khách hàng bình thường phải chờ để nhận được sản phẩm khi đặt hàng [ ] ­ Là thời gian giao dịch đặt hàng. [ ] ­ Là thời gian chờ nhận hàng [ ] CÂU 3: BẰNG THẾ NÀO SẢN PHẨM ĐƯỢC SẢN XUẤT RA? (CHỌN CÂU ĐÚNG NHẤT) ­ Sản xuất theo kiểu dự án [ ] ­ Sản xuất theo kiểu xưởng nhỏ [ ] ­ Sản xuất theo kiểu lặp lại [ ] ­ Sản xuất theo kiểu dây chuyền [ ] ­ Sản xuất theo kiểu liên tục [ ] ­ Một trong 5 kiểu [ ] CÂU 4: BẰNG CÁCH NÀO ĐỂ THOẢ MÃN TỐT NHẤT NHU CẦU CẢU KHÁCH HÀNG TRONG CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT (CHỌN CÂU ĐÚNG NHẤT) ­ Đáp ứng đúng nhu cầu [ ] ­ Phân mức sản xuất [ ] ­ Ký hợp đồng phụ [ ] ­ Kết hợp các chiến lược [ ] CÂU 5: BẰNG CÁCH NÀO ĐỂ SỬ DỤNG TỐT NHẤT NĂNG LỰC CỦA XÍ NGHIỆP? (CHỌN CÂU ĐÚNG NHẤT) ­ ứng dụng tin học trong quản lý và điều hành sản xuất [ ] ­ ứng dụng tự động hoá [ ] ­ ứng dụng công nghệ cao [ ] CÂU 6: CÁCH ĐỐI PHÓ KHI NHU CẦU THỊ TRƯỜNG THAY ĐỔI? (CHỌN CÂU ĐÚNG NHẤT) ­ Khác nhau về số lượng nhân công thay đổi [ ] ­ Làm thêm giờ, sản phẩm cuối được lưu tại kho [ ] ­ Tăng thêm các ca làm việc [ ] ­ Thay đổi nhiệm vụ bằng cách thay đổi sự kết hợp giữa các sản phẩm ? [ ] ­ Ký kết các hợp đồng con [ ] ­ Thay đổi mức phục vụ khách hàng [ ] ­ Thay đổi việc nghiên cứu thị trường [ ]
  2. ­ Thêm vào các sản phẩm không có chu kỳ [ ] ­ ứng dụng một hoặc một số trong các phương án trên [ ] CÂU 7: THẾ HỆ ĐẦU TIÊN CỦA MRP II LÀ GÌ? (CHỌN CÂU ĐÚNG NHẤT) ­ Hệ thống lập kế hoạch nguyên liệu – máy tính hoá [ ] ­ Bộ sử lý cấu trúc sản phẩm – BOM [ ] ­ Sử dụng máy tính lớn cho khối lượng tính lớn [ ] ­ Đưa ra một kế hoạch sản xuất chi tiết [ ] CÂU 8: THẾ HỆ THỨ HAI CỦA MRP II LÀ GÌ (CHỌN CÂU ĐÚNG NHẤT) ­ MRP được chuyển thành hệ thống thông tin thích hợp [ ] ­ Nhiều chức năng khác được thêm vào cùng MRP [ ] ­ Là MRP “khép kín” [ ] CÂU 9: THẾ HỆ THỨ BA CỦA MRP II LÀ GÌ (CHỌN CÂU ĐÚNG NHẤT) ­ Mở rộng chức năng [ ] ­ Tên mới của MRP II [ ] ­ MRP II vòng xử lý thông tin trong một doanh nghiệp sản xuất điển hình [ ] CÂU 10: CƠ SỞ DỰ BÁO LÀ GÌ ? (CHỌN CÂU ĐÚNG NHẤT) ­ Nhu cầu [ ] ­ Đặc tính của nhu cầu [ ] ­ Quyết định của lãnh đạo [ ] CÂU 11: CẤU TRÚC VẬT TƯ SẢN PHẨM BOM LÀ GÌ? (CHỌN CÂU ĐÚNG NHẤT) ­ Mô tả mối liên hệ giữa các chi tiết [ ] ­ Liệt kê các bộ phận cấu thành sản phẩm [ ] ­ Tính toán bắt đầu từ ổ ghi [ ] CÂU 12: BẢN KÊ SAU GỌI LÀ GÌ: Bàn chi [ ] Là bản kê tổng hợp hoặc danh tiết 200 mục các chi tiết 200 Bàn 2001 Mặt [ ] Bản kê 1 cấp và nhiều cấp 2002 ốc vít 2003 Keo dán [ ] Bản kê có dụng ý 2004 Chân CÂU 13: KHI QUAN HỆ GIỮA NGUỒN LỰC YÊU CẦU VÀ NGUỒN LỰC CÓ MÂU THUẪN NHAU CÁC PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT (ĐÁNH SỐ THEO THỨ TỰ ƯU TIÊN) ­ Tăng giờ làm [ ] ­ Ký hợp đồng [ ] ­ Thay đổi điều động sản xuất chủ [ ] CÂU 14: KẾ HOẠCH NHU CẦU NGUYÊN VẬT LIỆU LÀ GÌ (CHỌN CÂU ĐÚNG NHẤT) ­ Kế hoạch hoá cho các chi tiết [ ] ­ Kế hoạch hoá những nhu cầu cho các chi tiết cấu thành sản phẩm cuối [ ] ­ Kế hoạch hoá cho sản phẩm cuối [ ]
  3. CÂU 15: QUẢN LÝ NĂNG LỰC LÀ GÌ?(CHỌN CÂU ĐÚNG NHẤT) ­ Xác định năng lực cần thiết để đạt được một kế hoạch có tính ưu tiên [ ] ­ Cung cấp, kiểm tra, điều hành năng lực để đạt được kế hoạch có tính ưu tiên đã đề ra [ ] ­ Cả hai phương án trên CÂU 16: LÀ GÌ KHI NĂNG LỰC CHƯA ĐỦ (CHỌN 1,2,3 THEO THỨ TỰ ƯU TIÊN) ­ Không làm gì [ ] ­ Thay đổi năng lực hiện có [ ] ­ Thay đổi nhu cầu năng lực [ ] CÂU 17: ĐỊNH NGHĨA VẬT TƯ? (CHỌN CÂU ĐÚNG NHẤT) ­ Là nguyên vật liệu phục vụ sản xuất [ ] ­ Là tài sản của xí nghiệp trong một thời gian ngắn [ ] ­ Là nguyên liệu để bán hoặc là đầu vào cho quá trình sản xuất [ ] CÂU 18: GIÁ VẬT TƯ LÀ GÌ ? (CHỌN CÂU ĐÚNG NHẤT) ­ Giá mua hoặc giá chi tiết [ ] ­ Giá thành sản xuất [ ] ­ Giá mua vật tư + chi phí vận chuyển [ ] CÂU 19: PHÂN TÍCH VẬT TƯ ABC LÀ GÌ ? (CHỌN CÂU ĐÚNG NHẤT) ­ Hệ thống phân loại vật tư [ ] ­ Nguyên tắc quản lý vật tư [ ] ­ Hệ thống xác định độ quan trọng của vật tư và các dạng quản lý cần thiết [ ] CÂU 20: NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH KÍCH CỠ LÔ . (CHỌN CÂU ĐÚNG NHẤT) ­ Xác định số lượng bao nhiêu cần đặt cho 1 đơn đặt hàng cụ thể [ ] ­ Kỹ thuật lô theo lô [ ] ­ Kỹ thuật lượng đặt hàng theo lô. [ ] CÂU 21: KHI NÀO THÌ ĐẶT HÀNG ? (CHỌN CÂU ĐÚNG NHẤT) ­ Khi hết hàng trong kho. [ ] ­ Khi có nhu cầu khách hàng [ ] ­ Căn cứ trên hệ đặt hàng theo thời điểm, hệ xem xét định kỳ, hệ MRP [ ] CÂU 22: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT PAC LÀ GÌ ? (CHỌN CÂU ĐÚNG NHẤT) ­ Kiểm tra quá trình sản xuất [ ] ­ Đánh giá quá trình sản xuất [ ] ­ Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất chủ [ ] CÂU 23: HỆ THỐNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT (PAC) GỒM CÁC KHỐI NÀO (CHỌN CÂU ĐÚNG NHẤT) ­ Nguồn lực trong phân xưởng [ ] ­ Điều độ nguồn lực phân xưởng [ ] ­ Nguồn lực trong phân xưởng và điều độ nguồn lực [ ] CÂU 24: ĐIỀU ĐỘ PHÂN XƯỞNG LÀ GÌ ? (CHỌN CÂU ĐÚNG NHẤT) ­ Thiết lập ngày bắt đầu và ngày kết thúc cho mỗi thao tác yêu cầu để hoàn thành một chi tiết [ ] ­ Điều độ tiền – bắt đầu tính trên cơ sở ngày bắt đầu [ ]
  4. - Điều độ lùi tính từ ngày hết hạn lùi lại đúng bằng thời gian chờ sản xuất – ngày bắt đầu sản xuất được tính [ ] CÂU 25: QUÁ TRÌNH MUA VÀ BÁN LÀ GÌ . (CHỌN CÂU ĐÚNG NHẤT) - Gồm các hoạt động : đặt mua, giao nhận, dịch vụ [ ] - Mua và bán hàng [ ] - Quá trình trao đổi hàng hoá [ ] CÂU 26: CHỨC NĂNG CỦA KHỐI MUA HÀNG .(CHỌN CÂU ĐÚNG NHẤT) - Xác định, tìm kiếm nhà cung cấp. [ ] - Chuyển yêu cầu mua hàng thành đơn [ ] - Sắp xếp, lựa chọn các nhà cung cấp. [ ] - Gồm cả 3 [ ] CÂU 27: KẾ TOÁN LÀ GÌ? (CHỌN CÂU ĐÚNG NHẤT) - Lập báo cáo tài chính [ ] - Công việc sổ sách ghi chép các tài khoản thu, chi [ ] - Là hệ thống đo ghi, xử lý, sử dụng thông tin tài chính, kinh tế có ích để làm cơ sở đưa ra quyết định trong Công ty [ ] CÂU 28: TÍNH GIÁ SẢN PHẨM LÀ GÌ ? (CHỌN CÂU ĐÚNG NHẤT) - Tính tổng chi phí cho sản phẩm [ ] - Tính giá sản xuất ra sản phẩm [ ] - Tính giá để bán sản phẩm [ ] CÂU 29: CÁC NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH ĐẾN CHI PHÍ SẢN PHẨM ? (CHỌN CÂU ĐÚNG NHẤT) - Nguyên liệu trực tiếp [ ] - Lao động trực tiếp. [ ] - Chi phí gián tiếp. [ ] - Cả 3. [ ] CÂU 30: QUẢN LÝ KẾ TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN AI. (CHỌN CÂU ĐÚNG NHẤT) - Báo cáo đối ngoại [ ] - Báo cáo giám đốc [ ] - Báo cáo nội bộ [ ] CÂU 31: PHẦN MỀN TEXL FLOUX THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CÓ VÀ NÊN CÓ CÁC CHỨC NĂNG GÌ? SINH VIÊN TỰ CHO NHỮNG Ý KIẾN CỦA MÌNH VÀO MỖI GẠCH ĐẦU DÒNG (MỖI Ý KIẾN ĐÚNG 0.1 ĐIỂM) - Trợ giúp thiết kế kỹ thuật: - ……………………………… - ……………………………… - ……………………………… - ……………………………… - ……………………………… - ……………………………… - Trợ giúp thiết kế kỹ thuật: - ……………………………… - ……………………………… - ………………………………
  5. - ……………………………… - ……………………………… - ……………………………… - Vào ra số liệu kỹ thuật nên như thế nào: - ……………………………… - ……………………………… - ……………………………… - Vào ra số liệu kinh tế như thế nào: - ……………………………… - ……………………………… - ……………………………… CÂU 32: SAU KHI THAM GIA PHÒNG THÍ NGHIỆM CIM BẠN THU HOẠCH ĐƯỢC NHỮNG GÌ? (MỖI Ý KIẾN ĐÚNG 0.1 ĐIỂM) - ………………………………………………………………………………… ….. - ………………………………………………………………………………… ….. - ………………………………………………………………………………… ….. - ………………………………………………………………………………… ….. - ………………………………………………………………………………… …..
Đồng bộ tài khoản