Đề thi: Môn xác suất thống kê-Đề 2

Chia sẻ: Hồ Quốc Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
110
lượt xem
29
download

Đề thi: Môn xác suất thống kê-Đề 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi: môn xác suất thống kê-đề 2', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi: Môn xác suất thống kê-Đề 2

  1. Đề 2 MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ – K31 Thời gian: 100 phút Thí sinh không sử dụng tài liệu Câu 1. (3 điểm) a) Cho X, Y, Z là các đại lượng ngẫu nhiên độc lập. X ~ B(8; 0,4); Y ~ P(1); Z ~ N(6; 0,64) Hãy tìm kỳ vọng toán và phương sai của T. Biết T = 4X + 5Y – 2Z +10. b) Xác suất để một máy sản xuất được sản phẩm loại I là 0,9. Cho máy sản xuất 400 sản phẩm. Tìm xác suất để có ít nhất 354 sản phẩm loại I trong 400 sản phẩm do máy sản xuất. c) Chiều cao của những sinh viên của một trường đại học là đại lượng ngẫu nhiên phân phối theo quy luật chuẩn với kỳ vọng toán là 158 cm và phương sai là 25 (cm)2. Tính tỷ lệ những sinh viên có chiều cao từ 153cm trở lên của sinh viên trường này. Câu 2. (2 điểm) Một hộp chứa 6 bi đỏ và 4 bi xanh. Một hộp khác chứa 3 bi đỏ và 7 bi xanh. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp ra 2 bi. Tìm quy luật phân phối xác suất của số bi đỏ có trong 4 bi lấy ra. Câu 3. (2 điểm) Để nghiên cứu xem quy mô của một công ty có ảnh hưởng đến hiệu quả quảng cáo đối với khách hàng hay không, người ta tiến hành phỏng vấn 400 khách hàng và thu dđược kết quả sau Quy mô công ty Hiệu quả quảng cáo Mạnh Vừa phải Yếu Nhỏ 25 57 37 Vừa 58 52 33 Lớn 72 36 30 Với mức ý nghĩa 5%, có thể cho rằng quy mô của công ty có ảnh hưởng đến hiệu quả của quảng cáo đối với khách hàng hay không? Câu 4. (3 điểm) Khảo sát lượng hàng hoá bán được ở một đại lý trong một số ngày, ta có kết quả Lượng hàng bán được (tấn/ ngày) 10 12 14 16 18 20 Số ngày 12 22 29 18 11 8 a) Hãy ước lượng hàng bán được trung bình trong một ngày của đại lý này với độ tin cậy 96%. b) Nếu cho rằng lượng hàng bán được trung bình của đại lý này là 15 tấn/ ngày thì có chấp nhận được hay không? Kết luận với mức ý nghĩa 0,03.
Đồng bộ tài khoản