intTypePromotion=1

Đề thi thử THPT QG môn Lịch sử năm 2019 lần 2 - THPT Lương Ngọc Quyến - Mã đề 016

Chia sẻ: Tỉ Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
12
lượt xem
4
download

Đề thi thử THPT QG môn Lịch sử năm 2019 lần 2 - THPT Lương Ngọc Quyến - Mã đề 016

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn làm tốt các bài tập, đồng thời các bạn sẽ không bị bỡ ngỡ với các dạng bài tập chưa từng gặp, hãy tham khảo Đề thi thử THPT QG môn Lịch sử năm 2019 lần 2 - THPT Lương Ngọc Quyến - Mã đề 016 dưới đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử THPT QG môn Lịch sử năm 2019 lần 2 - THPT Lương Ngọc Quyến - Mã đề 016

  1. SỞ GD & ĐT THÁI NGUYÊN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN II NĂM 2019 TRƯỜNG THPT Bài thi: KHXH; Môn thành phần:Lịch sử LƯƠNG NGỌC QUYẾN Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề) (Đề gồm có 04 trang Mã đề thi 016 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:...................................Phòng:................................. Câu 1: Khối liên minh công nông lần đầu tiên được hình thành trong phong trào nào? A. Phong trào cách mạng 1930-1931.. B. Phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945.. C. Phong trào dân tộc dân chủ 1919-1930. D. Phong trào dân chủ 1936-1939.. Câu 2: Ý nào sau đây không phản ánh đúng sự đổi mới đường lối đối ngoại của Trung Quốc trong thời kì cải cách – mở cửa? A. năm 1979 thiết lập quan hệ ngoại giao với Mĩ. B. tìm cách vươn lên đứng đầu phe XHCN. C. từ những năm 80 của thế kỉ XX, bình thường hóa quan hệ với Liên Xô, Mông Cổ, Inđônêxia. D. Thiết lập quan hệ với nhiều nước khác, hợp tác trong giải quyết tranh chấp quốc tế. Câu 3: Sau thất bại của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam Mĩ chuyển sang thực hiện chiến lược A. “Việt Nam hoá chiến tranh”. B. Bình định và lấn chiếm. C. Phòng ngự “quét” và “giữ”. D. “Chiến tranh cục bộ”. Câu 4: Ngay sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam thành công, để giải quyết nạn mù chữ, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động phong trào nào? A. Cải cách giáo dục B. Bình dân học vụ. C. Thi đua “Dạy tốt, học tốt” D. Bổ túc văn hóa. Câu 5: Khẩu hiệu “Đánh đuổi Nhật-Pháp” được thay bằng khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật” được nêu ra trong văn kiện nào dưới đây? A. Văn kiện Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng B. Văn kiện Hội nghị toàn quốc của Đảng C. Văn kiện Đại hội Quốc dân Tân Trào D. Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” Câu 6: Sau cách mạng tháng Hai (1917), cục diện hai chính quyền song song tồn tại ở Nga, đó là chính quyền nào? A. Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và các Xô viết của giai cấp vô sản. B. Chính phủ Cộng hòa của giai cấp tư sản và chính phủ công nông của giai cấp vô sản. C. Chính phủ dân chủ tư sản và chính phủ vô sản. D. Chính phủ lập hiến của giai cấp tư sản và chính phủ chuyên chế của Nga hoàng. Câu 7: Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện đường lối đổi mới từ năm 1986 do A. sai lầm về chỉ đạo chiến lược và tổ chức thực hiện. B. sự giúp đỡ của Liên Xô. C. nhân dân không đồng tình. D. đất nước đang phát triển Câu 8: Chính sách thâm độc nhất của thực dân Pháp trên lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam trong quá trình khai thác thuộc địa là chính sách nào dưới đây? A. Đẩy mạnh việc cướp đoạt ruộng đất của nông dân. B. Thu mua lương thực với giá rẻ. C. Tăng các loại thuế đối với sản xuất nông nghiệp D. Lập các đồn điền để trồng các loại cây công nghiệp. Câu 9: Đầu thế kỉ XX, nước Nga đứng trước tình thế gì? A. Chính phủ tư sản sắp bị sụp đổ. B. Các nước đế quốc lần lượt thôn tính Nga. C. Bùng nổ cuộc cách mạng để xóa bỏ chế độ Nga hoàng. D. Kinh tế bị khủng hoảng trầm trọng. Câu 10: Tác phẩm “Đường Kách mệnh” xuất bản năm 1927 là Trang 1/4 - Mã đề thi 016
  2. A. cuốn sách tập hợp những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc ở các lớp huấn luyện tại Quảng Châu (Trung Quốc). B. cuốn sách tập hợp những bài báo của Nguyễn Ái Quốc khi hoạt động ở Pháp. C. cuốn sách viết về kinh nghiệm chiến tranh du kích của nước Nga Xô viết. D. cuốn sách viết về tội ác của thực dân Pháp đối với nhân dân Việt Nam. Câu 11: Trong các yếu tố đảm bảo kháng chiến chống Pháp thắng lợi, yếu tố nào có ý nghĩa quyết định nhất? A. Đường lối kháng chiến của Đảng. B. Tình đoàn kết chiến đấu của nhân dân Việt- Miên-Lào C. Lòng yêu nước của nhân dân. D. Sự ủng hộ của các nước XHCN và nhân dân thế giới. Câu 12: Trong cải cách ruộng đất (1954 - 1956) ở miền Bắc đã thực hiện triệt để khẩu hiệu nào? A. “Độc lập dân tộc” và “Ruộng đất dân cày” . B. “Người cày có ruộng”. C. “Tấc đất tấc vàng”. D. “Tăng gia sản xuất nhanh, tăng gia sản xuất nữa”. Câu 13: Nội dung nào sau đây không phải của Chính sách kinh tế mới (NEP) được đề ra ở Liên Xô năm 1921? A. Nhà nước nắm các mạch máu kinh tế. B. Nhà nước tập trung khôi phục công nghiệp nặng . C. Nhà nước kiểm soát toàn bộ nền công nghiệp D. Thay chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thuế lương thực cố định. Câu 14: Mĩ có hành động gì ở Việt Nam ngay sau khi Pháp thất bại trong chiến tranh Đông Dương? A. Đưa lực lượng cố Mĩ vào miền Nam Việt Nam B. Đề ra chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”. C. Ủng hộ Ngô Đình Diệm lên nắm chính quyền ở miền Nam Việt Nam. D. Trực tiếp đưa quân đội vào thay quân Pháp. Câu 15: Điểm sáng tạo của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (5/1941) trong việc giải quyết vấn đề dân tộc là A. giải phóng dân tộc Việt Nam gắn liền với giải phóng các dân tộc Đông Dương. B. giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước Đông Dương. C. đề cao hơn nữa nhiệm vụ giải phóng dân tộc. D. giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp. Câu 16: Cuộc hành quân “tìm diệt” đầu tiên đánh vào căn cứ Quân giải phóng của quân Mĩ khi vừa đổ bộ vào miền Nam là A. ở Chu Lai B. ở Núi Thành. C. ở Vạn Tường. D. ở Tây Ninh. Câu 17: Những nước nào ở Đông Nam Á bị thực dân Pháp xâm lược và trở thành thuộc địa từ cuối thế kỉ XIX? A. Việt Nam, Lào ,Cam-pu-chia. B. Việt Nam, Cam-pu-chia, Thái Lan. C. Việt Nam, Lào, Miến Điện. D. Việt Nam, Phi-lip-pin, Lào. Câu 18: Mục đích cơ bản của tổ chức Liên hợp quốc là A. trừng trị các hoạt động gây chiến tranh. B. duy trì hòa bình và an ninh thế giới. C. ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường. D. thúc đẩy quan hệ thương mại tự do. Câu 19: Các tỉnh giành được chính quyền sớm nhất trong Cách mạng tháng Tám là A. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam. B. Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Hà Nội. C. Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội, Quảng Nam. D. Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Thanh Hóa. Câu 20: Chủ trương chiến lược lâu dài của Đảng trong công cuộc đổi mới là xây dựng A. nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng XHCN. B. nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. C. nhà nước pháp quyền XHCN, nhà nước của dân, do dân và vì dân. D. khối đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại. Trang 2/4 - Mã đề thi 016
  3. Câu 21: Sau chiến tranh thế giới thứ hai khu vực Đông Nam Á có biến đổi nào lớn nhất? A. Kinh tế Đông Nam Á đều phát triển. B. Các nước Đông Nam Á gia nhập tổ chức Liên Hợp Quốc C. Các nước Đông Nam Á giành được độc lập. D. Các nước đều tham gia tổ chức ASEAN. Câu 22: Thách thức lớn nhất của thế giới hiện nay là A. Chiến tranh và xung đột ở nhiều khu vực trên thế giới. B. tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng. C. nguy cơ cạn kiệt tài nguyên.. D. chủ nghĩa khủng bố hoành hành. Câu 23: Vì sao toàn cầu hóa là một xu thế khách quan, một thực tế không thể đảo ngược? A. Kết quả của việc mở rộng tổ chức liên kết quốc tế. B. Hệ quả của việc mở rộng quan hệ thương mại giữa các cường quốc. C. Kết qủa của việc thống nhất thị trường giữa các nước đang phát triển. D. Hệ quả của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại. Câu 24: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III (9/1960) đã xác định vai trò của các mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam là A. trực tiếp chống Mĩ, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. B. quyết định trực tiếp với sự nghiệp giải phóng miền Nam. C. bảo vệ miền Bắc XHCN. D. thực hiện thống nhất nước nhà. Câu 25: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ trở thành A. trung tâm kinh tế lớn nhất thế giới. B. trung tâm công nghiệp – quốc phòng duy nhất của thế giới. C. cường quốc kinh tế tư bản, đứng thứ hai thế giới . D. trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới. Câu 26: “ Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Câu văn trên trích trong văn kiện nào? A. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. B. Chỉ thị Toàn dân kháng chiến của Ban Chấp hành Trung ương Đảng C. Đề cương văn hóa Việt Nam của Tổng Bí thư Trường Chinh. D. Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh Câu 27: Kẻ thù nguy hiểm nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong năm đầu sau ngày Cách mạng tháng Tám (1945) thành công là A. Trung Hoa Dân Quốc. B. Đế quốc Anh. C. Phát xít Nhật. D. Thực dân Pháp. Câu 28: Khởi nghĩa Yên Thế thể hiện sức mạnh to lớn của lực lượng xã hội nào sau đây trong đấu tranh chống Pháp xâm lược? A. Tầng lớp sĩ phu yêu nước tiến bộ. B. Giai cấp công nhân. C. Đông đảo nhân dân, gồm: nông dân, thợ thủ công, dân nghèo. D. Giai cấp nông dân. Câu 29: Việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước ở Việt Nam (1976) đã A. tạo khả năng to lớn để xây dựng bảo vệ Tổ quốc B. đánh dấu sự hoàn thành thống nhất đất nước về hệ thống chính trị. C. tạo điều kiện hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. D. đánh dấu việc hoàn thành khắc phục hậu quả chiến tranh. Câu 30: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11 – 1939 đã quyết định thành lập Mặt trận nhân ở Đông Dương có tên gọi là gì? A. Mặt trận dân chủ Đông Dương. B. Mặt trận nhân dân phản đế. C. Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương. Trang 3/4 - Mã đề thi 016
  4. D. Mặt trận phản đế Đông Dương. Câu 31: Trong thời kì 1954 – 1975, phong trào đấu tranh nào đánh dấu bước phát triển của cách mạng miền Nam Việt Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công? A. Phong trào “Vì hòa bình”. B. Phong trào “Phá thế kìm kẹp” của Mĩ. C. Phong trào “Phá ấp chiến lược”. D. Phong trào “Đồng khởi”. Câu 32: Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân được thể hiện trong lĩnh vực nào của đường lối đổi mới của Đảng? A. Văn hóa. B. Chính trị. C. Kinh tế. D. Xã hội.. Câu 33: Nhân tố hàng đầu chi phối quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến đầu thập niên 90 của thế kỉ XX là gì? A. Sự ra đời và hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc. B. Sự ra đời của hai nhà nước Đức. C. Trật tự thế giới hai cực Ianta. D. Hệ thống xã hội chủ nghĩa mở rộng. Câu 34: Kết quả lớn nhất của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954 A. tiêu diệt và bắt sống 16200 tên địch, hạ 62 máy bay, phương tiện chiến tranh hiện đại của Pháp – Mĩ. B. làm thất bại hoàn toàn âm mưu kéo dài chiến tranh của Pháp – Mĩ. C. đập tan hoàn toàn kế hoạch Nava, làm xoay chuyển cục diện chiến tranh, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh ngoại giao. D. giải phóng một vùng đất đai rộng lớn với 40000 dân. Câu 35: Cuộc đấu tranh chống chiến lược chiến tranh nào của Mĩ có sự tham gia của đông đảo các tín đồ Phật giáo? A. “Việt Nam hóa chiến tranh” B. “Chiến tranh cục bộ” C. “Chiến tranh đặc biệt”. D. “ Chiến tranh một phía”. Câu 36: Chiến thắng nào của quân dân ta đã đánh bại hoàn toàn kế hoạch “đánh nhanh, thắng nhanh” của thực dân Pháp? A. Chiến dịch Việt Bắc. B. Chiến dịch Trung Du. C. Chiến dịch Hà Nam Ninh . D. Chiến dịch Biên Giới. Câu 37: Chiến thắng nào của quân và dân ta đã buộc Mĩ phải ngồi vào bàn đàm phán với ta ở Pari? A. Vạn Tường (Quảng Ngãi) năm 1965. B. Cuộc tiến công chiến lược năm 1972. C. Điện Biên Phủ trên không cuối năm 1972. D. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968. Câu 38: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng Cộng sản Đông Dương diễn ra trong hoàn cảnh lịch sử nào? A. Ta vừa kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp. B. Ta vừa giành được thắng lợi chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 1947. C. Ta vừa giành được thắng lợi cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945. D. Ta vừa giành được thắng lợi chiến dịch Biên giới Thu - Đông 1950. Câu 39: Điểm giống nhau trong quá trình hoạt động cách mạng của Phan Bội châu và Phan Châu Trinh ? A. Đều noi gương Nhật Bản để tự cường. B. Đều chủ trương giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc. C. Đều chủ trương thực hiện cải cách dân chủ. D. Đều chủ trương dùng bạo lực cách mạng để đánh đuổi thực dân Pháp. Câu 40: Những thành tựu của nước ta đạt được trong 15 năm đầu tiến hành đổi mới (1986-2000), đã khẳng định A. vị thế và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. B. đường lối đổi mới của Đảng là đúng, bước đi của công cuộc đổi mới là phù hợp. C. tầm quan trọng của sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa. D. nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. - - - ……….Hết……… Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm Trang 4/4 - Mã đề thi 016

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản