intTypePromotion=3

Đề thi thử tuyển sinh vào 10 THPT năm học 2016-2017 môn Vật lý - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên

Chia sẻ: Phan Thanh Tue | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
138
lượt xem
9
download

Đề thi thử tuyển sinh vào 10 THPT năm học 2016-2017 môn Vật lý - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xin giới thiệu tới các bạn học sinh "Đề thi thử tuyển sinh vào 10 THPT năm học 2016-2017 môn Vật lý" của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên. Đây là tài liệu gồm có 10 bộ đề thi khác nhau để các bạn tham khảo. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử tuyển sinh vào 10 THPT năm học 2016-2017 môn Vật lý - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên

  1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  KỲ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO 10­THPT. TỈNH NĂM HỌC 2016­2017 HƯNG YÊN Môn: Vật Lý TRƯỜNG THCS ............................ (Thời gian làm bài 60 phút không kể giao đề - Đề bài gồm 01 trang) ĐỀ THI THỬ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Đề 1 Câu 1(1,5 điểm Phát biểu và viết hệ  thức của định luật Jun­lenxơ. Giải thích các kí hiệu và nêu đơn vị  đo   của các đại lượng có trong hệ thức. Câu 2(2,5 điểm):   Cho mạch điện như  hình vẽ.    Trong đó R1= R2 = 4 , hiệu điện thế hai đầu A, B  R2 là UAB = 6,4V.  Ampe kế chỉ 1A.  Bỏ qua điện trở của dây dẫn và của ampe kế; điện   R1 trở của vôn kế vô cùng lớn. A C E B A V a) Tính điện trở  tương đương của toàn mạch và  xác định số chỉ của vôn kế. b)Tính điện trở R3? R3 c) Xác đinh số chỉ của các dụng cụ đo khi đổi vị trí  của ampe kế và R3 ở trong mạch? Câu 3(2,5 điểm):   Sử dụng một ấm điện ở hiệu điện thế 220V để đun 2lít nước từ nhiệt độ ban đầu 200C  thì mất thời gian là 12 phút nước mới sôi. Hiệu suất quá trình đun là 80%.  a) Tính cường độ dòng điện qua ấm.  Biết khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3, nhiệt dung riêng của  nước là 4200J/kg.K. ( Làm tròn kết quả ở số thập phân thứ nhất) b) Mỗi ngày 2 lần đun nước với điều kiện như trên thì trong một tháng (30 ngày) tiêu tốn bao nhiêu tiền  cho việc đun nước? Giá điện là 1200 đồng/số. Câu 4(2,5điểm): Một thấu kính hội tụ có tiêu cự bằng 9 cm. Đặt một vật sáng  AB trên trục chính và vuông  góc với trục chính của thấu kính, vật cách thấu kính một đoạn 6cm. a) Ảnh A’B’ tạo bởi thấu kính có đặc điểm gì?  b) Vẽ và nêu các bước vẽ sơ đồ tạo ảnh A’B’. c) Tính tỉ số độ cao giữa vật và ảnh. Câu 5(1 điểm):  Một cuộn dây dẫn bằng đồng tiết diện đều bằng 0,2mm2. Đặt vào hai đầu cuộn dây  một  hiệu điện thế  5,1V thì cường độ dòng điện đo được qua cuộn dây là 1,2A. a) Tính điện trở của cuộn dây. b) Tính chiều dài của cuộn dây biết điện trở suất của đồng là 1,7.10­8  m . Đề 2 Bài 1(2 điểm) : Cho hai điện trở R1 , R2 , R3  được mắc song song vào một mạch điện có hiệu điện thế U  không đổi . Chứng minh rằng  1 1 1 1 a) Điện trở tương của đoạn mạch  = + + R td R 1 R 2 R 3 b) Gọi P1 , P2 lần lượt là công suất tiêu thụ của điện trở R1 , R2 trên đoạn mạch trên  thì  P1 R 2             = P2 R 1 Bài 2(3 điểm) : Một thấu kính hội tụ có quang tâm O và tiêu cự f . Đặt vật AB vuông góc với trục chính của  thấu kính ( điểm A nằm trên trục chính) , đặt trước thấu kính và cách thấu kính một khoảng là d , cho ảnh là  A’B’ rõ nét hứng được trên màn chắn ( màn chắn vuông góc với trục chính) cách màn một khoảng là d’ . 
  2. 1 1 1 a) Vẽ ảnh của vật AB qua thấu kính và chứng minh  = + f d d' b) Biết f = 12,5 cm , d = 20 cm . Tính khoảng cách từ ảnh tới thấu kính và tỉ số chiều cao của ảnh với vật  . c) Cho biết khoảng cách giữa vật và màn chắn là 90 cm . Hãy xác định vị trí để đặt thấu kính Bài 3(5 điểm) :  R1 Cho mạch điện như hình vẽ bên . Biết  R1  = R2 = 6   ; R3 = 12    Cho biết cường độ dòng điện qua R3 là 0,5 A  , hiệu điện thế nguồn U không đổi . U V a. Tính điện trở của đoạn mạch  R2 R3 b. Tính số chỉ của vôn kế  c. Tháo vôn kế mắc nó song song với R1  thì cường độ dòng điện đi qua điện  trở R3  thay đổi thế nào ?  d. Thay điện trỏ R1 bằng bóng đèn có  ghi 9 V – 3 W , Tính cường độ dòng  điện qua điện trở R2 . ĐỀ 3 Câu 1 (1,5 điểm) : Hai dây nhôm có chiều dài , tiết diện và điện trở tương ứng là l1 ,S1 , R1 và l2 , S2 , R2 . Biết  l1 = 4.l2 ; S1 = 2.S2 . Tính tỉ số điện trở R1 với R2 .  Câu 2 ( 2 điểm) : Mọt máy phát điện xoay chiều cho một hiệu điện thế ở hai cực của máy là 1500 V . Muốn  tải đi xa người ta phải tăng hiệu điện thế lên 30000 V .  a) Dùng máy biến thế có các cuộn sơ cấp có số vòng dây là 2500 vòng thì cuộn thứ cấp có bao nhiêu  vòng ? b) Khi tăng hiệu điện thế như vậy thi công suất hao phí giảm đi bao nhiêu lần ? Câu 3 (2,5 điểm) : Đặt vật AB vuông góc với một trục chính của thấu kính hội tụ có quang tâm là điểm O và  tiêu cự là f , điểm A nằm trên trục chính  và cách thấu kính một khoảng là d . Ảnh của AB qua thấu kính là  ảnh ảo và cách thấu kính một khoảng là d’ .  a) Vẽ ảnh của vật AB qua thấu kính hội tụ . 1 1 1 b) Chứng minh  = −                c)Biết f = 10 cm , A’B’ = 1,5 .AB . Tính d và d’ . f d d' Câu 4 : (4 điểm)  Cho mạch điện như hình vẽ bên .  UAB  = 9V , R0 = 6   , Rx là biến trở , bóng  6V-6W đèn ghi 6V­6W , điện trở của ampe kế và  Rx A dây nối không đáng kể . a) Khi Rx = 2   . Tính số chỉ của am pe  R0 kế . b) Muốn đèn sáng bình thường phải dịch  chuyển biến trở về phía nào ? Tính  điện trở của Rx trong trường hợp này  c) Khi đèn sáng bình thường , hãy tính  điện năng tiêu thụ của đoạn mạch  trong 30 phút .
  3. ĐỀ 4 Câu 1(1,5 điểm)                                                                        C                      D    M            N     A            B         Hình a                                                                          Hình b Hãy chỉ rõ :  a)Chiều dòng điện trong cuôn dây ở hình a                       b) Các cực từ của kim nam châm trong hình b . Câu 2 (1,5 điểm) : Dây xoắn của bếp điện dài 12 m , tiết diện 0,2 mm2 và điện trở suất   = 1,1.10­6  m .  a. Tính điện trở của bếp . b. Khi mắc bếp điện trên vào hiệu điện thế 220 V , trong thời gian 10 phút , bếp này có thể đun sôi  bao nhiêu lít nước từ nhiệt độ ban đầu 240C . Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kgK và bỏ  qua mọi sự mất mát vì nhiệt . Câu 3 (3 điểm) :  Cho hình vẽ bên ;   là trục chính của một  B thấu kính , S là nguồn sáng , S’ là ảnh của S  qua thấu kính , AB là vật sáng không vuông  S góc với trục chính . Hãy xác định  a) Vị trí đặt thấu kính , thấu kính đã cho  là thấu kính gì ? vì sao ? b) Xác định tiêu điểm của thấu kính  A S' c) Vẽ ảnh của vật AB qua thấu kính  tìm được .  Câu 4 ( 4 điểm) :  R1 Cho mạch điện như hình vẽ  A K B R1 = 6   , R2 = 20   , R3 = 20   , R4 = 2  UAB = 12 V . R2 1. Tính điện trở của đoạn mạch AB khi  a) Khóa K mở  R3 R4 b) Khóa K đóng  2)  Tính cường độ dòng điện qua R2 khi khóa  K mở ? khóa K đóng ? ĐỀ 5 Câu 1 ( 3 điểm) : Một ấm điện có ghi 220 V – 1000 W được sử dụng với hiệu điện thế 220 V để đun 1,8 lít  nước từ nhiệt độ 200C . Hiệu suất của ấm là 84% . a. Tính nhiệt lượng cần thiết để đun sôi lượng nước trên . Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg,K  . b. Tính nhiệt lượng mà bếp đã tỏa ra và thời gian đun lượng nước trên . Câu 2 ( 3 điểm) : Một vật AB đặt trước thấu kính phân kì có tiêu cự f =12 cm và cách thấu kính một khoảng  d = 18 cm sao cho AB vuông góc với trục chính và điểm A nằm trên trục chính .
  4. a) Vẽ ảnh của vật AB qua thấu kính (không cần theo tỉ lệ) b) Xác định vị trí của ảnh và chiều cao của ảnh , biết AB = 6 cm c) Vẽ đường đi của một tia sáng đi qua điểm B và tia ló đi qua tiêu điểm của thấu kính . Câu 3(4 điểm) :  Cho sơ đồ đoạn mạch như hình vẽ . K C Bóng đèn ghi 6V­12W , R2 = 6    A M N B UAB = 24 V không đổi . MN là biến trở ,con  D chạy C ở vị trí RMC = 18   .  R 1. Khóa K mở , tính hiệu điện thế UAD , UDB ? 2 2. Khóa K đóng  a) Tính điện trở tương đương của đoạn  mạch  b) Tính công suất tiêu thụ trên bóng đèn 3. Dịch chuyển con chạy C sao cho công suất  tiêu thụ trên biến trơt là lớn nhất ? Khi đó  bóng đèn có sáng bình thường không ? ĐỀ 6 Câu 1 (1,5 điểm) : Trên bàn là có ghi 110 V­600W và trên bóng đèn có ghi 110 V­100W . Tại sao không nên nối  tiếp bóng đèn và bàn là vào hiệu điện thế 220 V ? Hãy giải thích bằng phép tính . Câu 2 (1,5 điểm) : Một máy biến thế dùng trong phòng thí nghiệm cần phải hạ hiệu điện thế từ 220 V xuống  còn 110 V , 24 V , 12 V , 6 V , 3 V . Cuộn dây thứ cấp có 6400 vòng . Tìm số vòng dây cuôn thứ cấp tương  ứng . Câu 3 (3 điểm) : Hai điểm sáng S1 , S2 cùng nằm trên trục chính và ở hai bên của một thấu kính hội tụ , cách  thấu kính 6 cm và 12 cm . Khi đó ảnh của S1 ; S2 tạo bởi thấu kính là trùng nhau  a) Hãy vẽ hình và giải thích sự tạo thành ảnh b) Dựa vào hình vẽ , hãy tìm tiêu cực của thấu kính  Câu 4(4 điểm) :  C Cho mạch điện như hình vẽ  UAB = 10 V , R1 = 2   , RMN = 6  R1 A Điện trở của am pe kế và dây nối không  V đáng kể , điện trở vôn kế là rất lớn . Con  D chạy D trượt trên điện trở RMN .  a) Khi con chạy D ở chính giữa điện trở  A M N B RMN thì am pe kế và vôn kế chỉ bao  nhiêu ?  b) Con chạy D ở vị trí nào để am pe kế  chỉ 1 A ? Lúc này vôn kế chỉ bao  nhiêu ? ĐỀ 7 Câu 1 (1,5 điểm) : Một dây đồng có diện trở R = 30   , kéo dãn đều cho độ dài tăng lên gấp đôi . Tính điện  trở của dây sau khi kéo dãn . Câu 2 ( 2 điểm) :  a) Nêu sự giống nhau và khác nhau của động cơ điện một chiều và máy phát điện một chiều . b) Vì sao nói máy phát điện (xoay chiều và một chiều) , máy biến thế là ứng dụng của hiện tượng cảm  ứng điện từ . Câu 3 ( 2,5 điểm) : Một vật sáng AB có độ cao là h được đặt vuông góc với một thấu kính phân kì có tiêu cự f  , điểm A nằm trên trục chính và cách thấu kính một khoảng là d ( d > f) .  a) Hãy vẽ ảnh A’B’ của AB qua thấu kính và nêu rõ tính chất của ảnh so với vật 
  5. b) Biết h = 6 cm , f = 14 cm , d = 21 cm . Hãy xác định khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và độ cao của  ảnh . Câu 4(4 điểm)  Cho mạch điện như hình vẽ :  R R = 6   , U = 15 V , đèn ghi 6 V­ 3W  Biến trở Rx , điện trở của dây nối và am pe  kế không đáng kể . a. Khi Rx = 2   . Tính số chỉ của am pe kế Rx b. Để đèn sáng bình thường thì điện trở của  A biến trở là bao nhiêu ? Tính số chỉ của am pe  kế  c. Dịch chuyển con chạy của biến trở ở vị trí  nào thì công suất tiêu thụ trên biến trở là lớn  nhất ? U Đề 8 Câu 1: (1,5điểm)   Điện năng là gì ? Hãy trình bày các biện pháp tiết kiệm điện năng.  Câu 2;   (1,5 điểm)  a.  Nêu cấu tạo của động cơ điện một chiều?  ở động cơ  điện một chiều đã có sự  chuyển hoá năng   lượng từ dạng nào sang dạng nào?          b. Động cơ điện một chiều có ưu điểm gì so với dộng cơ nhiệt. Câu 3: (3 điểm)  Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kỳ, điểm A nằm trên trục chính,  cách thấu kính 10 cm. Thấu kính có tiêu cự là 10cm. a. Vẽ ảnh của vật sáng AB cho bởi thấu kính. b. Nêu đặc điểm của ảnh. c. Tính khoảng cách giữa vật và ảnh. Câu 4:  (4 điểm) Một bóng đèn loại: 6V­6W, một bóng khác loại 6V­7,2W. a. Tính điện trở của mỗi đèn. b. Mắc hai bóng đèn trên nối tiếp với nhau vào 2 điểm có hiệu điện thế 11V thì các đèn sáng như thế  nào? Đèn nào sáng hơn? c. Có thể dùng thêm một điện trở Rx mắc cùng với 2 bóng đèn trên vào hai điểm có hiệu điện thế 12V  để cả 2 đèn đều sáng bình thường được không? Nếu có hãy giải thích  và vẽ sơ đồ minh hoạ. Đề 9
  6. Đề 10 Câu 1 (1,5điểm). Nêu cấu tạo của máy biến thế  (có vẽ  hình)? Hiệu điện thế  xuất hiện  ở  cuộn thứ  cấp là  hiệu điện thế xoay chiều hay hiệu điện thế một chiều ? Câu 2 (3,0 điểm). Cho mạch điện như hình 1.   R2           Biết R1 = 30 ; R2 = 15 ; R3 = 20 ; UAB = 30V,  Ampe  kế có điện trở rất nhỏ.  R  (­)  (+) 3           a)Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB.  A   C  R           b) Tìm số chỉ của ampe kế.   A 1   B           c) Mắc thêm vôn kế có điện trở rất lớn vào hai điểm A  Hình 1
  7. và C, tính số chỉ của vôn kế? Câu 3 (2,0 điểm). Một bếp điện có công suất 880W được sử dụng với hiệu điện thế định mức 220V. a) Dây đốt nóng của bếp làm bằng chất có điện trở suất   = 1,1.10 – 6 .m, tiết diện của dây 0,11mm2.  Tính chiều dài dây đốt nóng. b) Nếu dùng bếp điện trên để đun sôi 2 lít nước từ nhiệt độ ban đầu 200C thì sau bao lâu nước sôi?  Biết hiệu suất của bếp là 80%, khối lượng riêng của nước 1000kg/m 3, nhiệt dung riêng của nước  4200J/ kg.K. Câu 4 (2,0 điểm). Đặt vật AB dạng mũi tên cao 4cm vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ  (A nằm   trên trục chính) cách thấu kính 6cm, thấu kính có tiêu cự 10cm. a) Dựng ảnh của vật AB theo đúng tỉ lệ. b) Xác định khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và độ cao của ảnh. Câu 5 (1,5 điểm). Cho mạch điện như hình 2.   Đ           Biết R 1 = 6 ; UAB = 20V; Đèn ghi: 12V­12W; Rb là một  biến trở có giá trị đủ lớn.  R  (­)  (+) 1           a) Khi R b = 36 Ω , xác định tình trạng sáng của đèn khi    C  Rb đó.   A   B           b) Để công suất trên R b đạt giá lớn nhất thì phải điều  chỉnh Rb có giá trị bằng bao nhiêu? Hình 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản