intTypePromotion=3

Đề thi tuyển sinh cao đẳng năm 2007 môn Toán khối A

Chia sẻ: Nguyen Huu Du | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

2
1.852
lượt xem
118
download

Đề thi tuyển sinh cao đẳng năm 2007 môn Toán khối A

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về đề thi tuyển sinh cao đẳng năm 2007 môn toán khối A

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tuyển sinh cao đẳng năm 2007 môn Toán khối A

  1. TRƯ NG C KINH T - CÔNG NGH THI TUY N SINH CAO NG NĂM 2007 TP. H CHÍ MINH MÔN: TOÁN - KH I A CHÍNH TH C Th i gian làm bài: 180 phút, không k th i gian phát A. Ph n b t bu c cho t t c thí sinh ( 7,5 i m) Câu I (2,5 i m): G i (Cm) là th c a hàm s y = -x3 + mx + m (1) (m là tham s ) 1. Kh o sát s bi n thiên và v th c a hàm s (1) v i m = 3 2. Xác nh m (Cm) ti p xúc v i tr c Ox. Câu II (2,5 i m): 1. Gi i phương trình: log 2 (e x − 2) + log 1 (e x − 3) = 2 2 2. Tính h s c a x5 trong khai tri n Niutơn (1 + x)n, bi t t ng t t c các h s trong khai tri n b ng 256. Câu III (2,5 i m): x dt 1. Tính tích phân I ( x) = ∫ ,v ix>1 1 t (t + 1) T ó tìm lim I ( x) x→ + ∞ 2. Gi i phương trình: cos3x.tg5x = sin7x B. Ph n t ch n (2,5 i m): Thí sinh ch n 1 trong 2 câu dư i ây: Câu IVa (Theo chương trình THPT không phân ban) Trong không gian v i h tr c t a Oxyz, cho 4 i m A(6; -2; 3) , B(0; 1; 6) , C(2; 0; -1) , D(4; 1; 0) 1. Ch ng minh r ng ABCD là m t t di n. Tính th tích c a t di n ó. 2. Tìm t a hình chi u vuông góc c a i m D lên m t ph ng (ABC). Câu IVb (Theo chương trình THPT phân ban thí i m) Cho t di n ABCD có AB = CD = a; AC = BD = b; AD = BC = c Tính th tích c a t di n ó. ---------------------------H t--------------------------- Cán b coi thi không gi i thích gì thêm. H và tên thí sinh:……………………………………………………….S báo danh:………... Trư ng môn thi ký xác nh n: Trư ng Ban thi ký xác nh n:
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản