Đề thi tuyển sinh đại học 2010 môn Toán - Khối A (Đề tham khảo)

Chia sẻ: Dang Truong Son | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

1
825
lượt xem
245
download

Đề thi tuyển sinh đại học 2010 môn Toán - Khối A (Đề tham khảo)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo đề thi thử CĐ-ĐH môn Toán dành cho những bạn đang tìm kiếm tài liệu ôn thi đại học. Đề thi có đáp án để bạn kiểm tra lại bài đã giải.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tuyển sinh đại học 2010 môn Toán - Khối A (Đề tham khảo)

  1. http://ductam_tp.violet.vn/ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2010 Môn Thi: TOÁN – Khối A ĐỀ THI THAM KHẢO Thời gian: 180 phút, không kể thời gian giao đề I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (2,0 điểm) Cho hàm số y = - x + ( 2m + 1) x - ( m - 3m + 2) x - 4 (1) 3 2 2 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1) khi m = 1 2. Xác định m để đồ thị của hàm số (1) có hai điểm cực đại và cực tiểu nằm về hai phía của trục tung. Câu II (2,0 điểm)Giài phương trình: 11 1. tan2 x + cot x + cot 2x = 2 2 ; 2. 2 4log2 2x - xlog2 6 = 2. log2 4x 3 3 2 7x - 12 Câu III (1,0 điểm) Tính tích phân: I = - 2 dx 1 x - 7x + 12 Câu IV (1,0 điểm) Cho lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác đều cạnh a và đỉnh A' cách đều các đỉnh A, B,C. Cạnh bên AA' tạo với đáy góc 600 . Tính thể tích của khối lăng trụ. Câu V (1,0 điểm) Cho x, y, z là ba số dương thỏa xyz = 1 . CMR: 1 + x3 + y3 1 + y3 + z3 1 + z3 + x3 + + + 3 3 . Khi nào đẳng thức xảy ra ? xy yz zx II. PHẦN RIÊNG (3 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần 1 hoặc 2). 1. Theo chương trình Chuẩn: Câu VIa (2.0 điểm) 1. Trong mặt phẳng Oxy , lập phương trình đường thẳng ( D ) đi qua điểm M ( 1) và tạo với đường 2; thẳng ( d) :2x + 3y + 4 = 0 một góc 450 . 2. Cho điểm A ( 1 2) và 2 đường thẳng 0; ; zx = 1 + t = = x y - 1 z+ 1 - ( d1) : = = ;    ( d2 ) := = - 1 - 2t    y 2 1 - 1 = - - z= 2+ t = = Viết phương trình mặt phẳng (P) qua A, đồng thời song song với ( d1) và ( d2 ) . Tìm tọa độ các điểm M trên ( d1) , N trên ( d2 ) sao cho ba điểm A, M, N thẳng hàng. Câu VII.a (1,0 điểm)Xét một số gồm 9 chữ số, trong đó có 5 chữ số 1 và 4 chữ số còn lại là : 2, 3, 4, 5. Hỏi có bao nhiêu số như thế, nếu: a) 5 chữ số 1 được xếp kề nhau ? b) Các chữ số được sắp xếp tùy ý ? 2. Theo chương trình Nâng cao: Câu VIb (2,0 điểm) 1. Cho hai đường thẳng ( d1) :2x - y + 1 = 0, d2 ) :x + 2y - 7 = 0 . Lập phương trình đường thẳng đi ( qua gốc tọa độ O và tạo với ( d1) , d2 ) một tam giác cân có đỉnh là giao điểm A của ( d1) và ( d2 ) ( 2. Cho hai mặt phẳng ( P ) :5x - 2y + 5z - 1 = 0 và ( Q ) :x - 4y - 8z + 12 = 0 . Lập phương trình mặt phẳng ( a ) đi qua gốc tọa độ O, vuông góc với mặt phẳng (P) và hợp với mặt phẳng (Q) một góc 450 Câu VII.b (1,0 điểm) Cho tập hợp A = { 1 2,3,4, 6, } , 5, 7,8 a) Có bao nhiêu tập con X của A thỏa điều hiện X chứa 1 và không chứa 2 ? b) Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 5 chữ số đôi một khác nhau lấy từ tập A và không bắt đầu bởi 123 ? ------------------------Hết------------------------
  2. http://ductam_tp.violet.vn/ KẾT QUẢ Câu I (2,0 điểm) 1. Tự giải 2. 1 < m < 2 p kp 1 Câu II (2,0 điểm) 1. x = 2 + 2. x = 6 2 4 Câu III (1,0 điểm) I = 25l - 16l 3 n2 n 3 a 3 Câu IV (1,0 điểm) V = 8 Câu V (1,0 điểm) Sử dụng bất đẳng thức Cauchy Câu VIa (2.0 điểm) 1. 5x + y - 1 = 0;x - 5y + 3 = 0 2. (P):x + 3y + 5z - 13 = 0; ( 1 - 1) N( 1 1) M 0; ; ; 0; ; Câu VII.a (1,0 điểm) 3024 số Câu VIb (2,0 điểm) 1. 3x + y = 0;x - 3y = 0 2. x - z = 0; + 20y + 7z = 0 x Câu VII.b (1,0 điểm) 3348 số ------------------------Hết------------------------

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản