intTypePromotion=4

Đề thi tuyển sinh ĐH&CĐ môn Toán năm 2011

Chia sẻ: đinh Thị Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
88
lượt xem
6
download

Đề thi tuyển sinh ĐH&CĐ môn Toán năm 2011

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm đánh giá lại thực lực học tập của các em học sinh trước khi tham dự kì thi tuyển sinh Đại học. Mời các em và giáo viên tham khảo đề thi tuyển sinh ĐH&CĐ môn Toán năm 2011.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tuyển sinh ĐH&CĐ môn Toán năm 2011

  1. KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2011 Môn: Toán. Khối A, B. Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) 2x  1 Câu I. (2 điểm). Cho hàm số y  (1). x 1 1) Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1). 2) Tìm điểm M thuộc đồ thị (C) để tiếp tuyến của (C) tại M với đường thẳng đi qua M và giao điểm hai đường tiệm cận có tích hệ số góc bằng - 9. Câu II. (2 điểm) 1 1 1) Giải phương trình sau:   2. x 2  x2 sin 4 2 x  c os 4 2 x 2) Giải phương trình lượng giác:  c os 4 4 x .   tan(  x ). tan(  x ) 4 4 Câu III. (1 điểm) Tính giới hạn sau: 3 ln(2 e  e.c os2 x )  1  x 2 L  lim x0 x2 Câu IV. (2 điểm) Cho hình nón đỉnh S có độ dài đường sinh là l, bán kính đường tròn đáy là r. Gọi I là tâm mặt cầu nội tiếp hình nón (mặt cầu bên trong hình nón, tiếp xúc với tất cả các đường sinh và đường tròn đáy của nón gọi là mặt cầu nội tiếp hình nón). 1. Tính theo r, l diện tích mặt cầu tâm I; 2. Giả sử độ dài đường sinh của nón không đổi. Với điều kiện nào của bán kính đáy thì diện tích mặt cầu tâm I đạt giá trị lớn nhất? Câu V (1 điểm) Cho các số thực x, y, z thỏa mãn: x2 + y2 + z2 = 2. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P = x3 + y3 + z3 – 3xyz. 1 Câu VI. (1 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD có tâm I ( ; 0) 2 Đường thẳng AB có phương trình: x – 2y + 2 = 0, AB = 2AD và hoành độ điểm A âm. Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật đó.
  2. Câu VII. (1 điểm) Giải hệ phương trình :  2 2 x 2  2010  2009 y  x   y 2  2010   3 log 3 ( x  2 y  6)  2 log 2 ( x  y  2)  1 --------------- HẾT --------------- Ghi chú: - Thí sinh không được sử dụng bất cứ tài liệu gì! - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm! Họ và tên thí sinh: ……….…………………Số báo danh:
  3. HƯỚNG DẪN CÂU NỘI DUNG ĐIỂM I.1 2x  1 3 Hàm số: y  2 x 1 x 1 +) Giới hạn, tiệm cận: lim y  2; lim y  2; lim y  ; lim y   x  x  x  ( 1)  x ( 1)  - TC đứng: x = -1; TCN: y = 2. 3 +) y '  2  0, x  D  x  1 +) BBT: x -  -1 + y' + || + y  2 1 || điểm 2  +) ĐT: 8 6 4 2 -10 -5 5 10 -2 -4 -6 I.2 +) Ta có I(- 1; 2). Gọi M  (C )  M ( x0 ; 2  3 y  yI )  k IM  M  3 x0  1 xM  xI ( x0  1) 2 3 1 +) Hệ số góc của tiếp tuyến tại M: kM  y '( x0 )  2  x0  1 điểm +) ycbt  kM .k IM  9 +) Giải được x0 = 0; x0 = -2. Suy ra có 2 điểm M thỏa mãn: M(0; - 3), M(- 2; 5) II.1 +) ĐK: x  ( 2; 2) \ {0} 1 điểm
  4.  x  y  2 xy +) Đặt y  2  x 2 , y  0 Ta có hệ:  2 2 x  y  2  1  3  1  3 x  x   2  2 +) Giải hệ đx ta được x = y = 1 và  ;  y  1  3  y  1  3   2   2 1  3 +) Kết hợp điều kiện ta được: x = 1 và x  2 II.2 +) ĐK: x    k ,k  Z 4 2      ) tan(  x) tan(  x)  tan(  x ) cot(  x)  1 4 4 4 4 1 2 1 1 sin 4 2 x  cos 4 2 x  1  sin 4 x   cos 2 4 x 1 2 2 2 4 2 pt  2 cos 4 x  cos 4 x  1  0 điểm  +) Giải pt được cos24x = 1  cos8x =1  xk và cos24x = -1/2 (VN) 4  +) Kết hợp ĐK ta được nghiệm của phương trình là x  k , k  Z 2 III 3 ln(2 e  e.c os2 x )  1  x 2 3 ln(1  1  c os2 x )  1  1  x 2 L  lim  lim x 0 x2 x 0 x2      2 3 2   2  1  lim  ln(1  2 sin 2 x )  1  1  x   lim  ln(1  2 sin 2 x )  1  x 0  x2 2 x2  x 0  x2 2 3 (1  x 2 ) 2  3 1  x 2  1  điểm  2 sin x   2 sin x   2 sin 2 x     2 sin 2 x    1 5 2  3 3 IV.1 +) Gọi rC là bán kính mặt cầu nội tiếp nón, và cũng là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác SAB. S 1 S SAB  prC  (l  r ).rC  SM . AB 2 1 l Ta có: l 2  r 2 .2 r lr điểm  rC  r 2(l  r ) lr I 2 2 lr +) Scầu = 4 r C  4 r lr r A M B IV.2 +) Đặt : 1 điểm
  5. lr 2  r 3 y (r )  ,0  r  l lr   5 1 2r (r 2  rl  l 2 ) r  l 2 ) y '(r )  0 (l  r ) 2  5 1 r  l  2 +) BBT: r 5 1 0 l l 2 y'(r) y(r) ymax 5 1 +) Ta có max Scầu đạt  y(r) đạt max  r l 2 V +) Ta có P  ( x  y  z )( x 2  y 2  z 2  xy  yz  zx )  x 2  y 2  z 2  ( x  y  z )2  P  ( x  y  z)  x2  y 2  z 2    2   2  ( x  y  z )2   ( x  y  z )2  P  ( x  y  z) 2    ( x  y  z ) 3    2   2  1 1 điểm +) Đặt x +y + z = t, t  6( Bunhia cov xki ) , ta được: P(t )  3t  t 3 2 +) P '(t )  0  t   2 , P(  6) = 0; P( 2)  2 2 ; P( 2)  2 2 +) KL: MaxP  2 2; MinP  2 2 VI 5 +) d ( I , AB)   AD = 5  AB = 2 5  BD = 5. 2 +) PT đường tròn ĐK BD: (x - 1/2)2 + y2 = 25/4  x  2  1 2 2 25  (x  )  y  y  2 +) Tọa độ A, B là nghiệm của hệ:  2  4   x  2  A( 2; 0), B(2; 2) x  2y  2  0    y  0   C (3;0), D(1; 2)
  6. VII  2 2 x 2  2010  2009 y  x  (1)  y 2  2010   3 log 3 ( x  2 y  6)  2 log 2 ( x  y  2)  1(2) +) ĐK: x + 2y = 6 > 0 và x + y + 2 > 0 +) Lấy loga cơ số 2009 và đưa về pt: x 2  log 2009 ( x 2  2010)  y 2  log 2009 ( y 2  2010) +) Xét và CM HS f (t )  t  log 2009 (t  2010), t  0 đồng biến, từ đó suy ra x2 = y2  x= y, x = - y +) Với x = y thế vào (2) và đưa về pt: 3log3(x +2) = 2log2(x + 1) = 6t t t 1 8 Đưa pt về dạng       1 , cm pt này có nghiệm duy nhất t = 1 9 9  x = y =7 +) Với x = - y thế vào (2) được pt: log3(y + 6) = 1  y = - 3  x = 3 Ghi chú: - Các cách giải khác với cách giải trong đáp án mà vẫn đúng, đủ thì cũng cho điểm tối đa. - Người chấm có thể chia nhỏ thang điểm theo gợi ý các bước giải.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2