intTypePromotion=1

Đề thi tuyển tín dụng Eximbank

Chia sẻ: Nguyễn Minh Sơn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
346
lượt xem
136
download

Đề thi tuyển tín dụng Eximbank

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi tuyển tín dụng eximbank', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tuyển tín dụng Eximbank

  1. H C KINH DOANH BLOG – http://www.nghoangvan137.blogspot.com thi tuy n tín d ng Eximbank Câu 1: T i sao trong a s h p ng th ch p tài s n thì ph i ra công ch ng và ch ng th c t i cơ quan có th m quy n? Câu 2: Hãy trình bày các hình th c c a tín d ng và nêu rõ khái ni m t ng lo i. Trong ó L/C là lo i hình th c nào? Câu 3: Hãy trình bày 1 s r i ro liên quan n tín d ng cá nhân? Câu 4:.Anh (ch ) hãy cho bi t vi c công ch ng th ch p và ăng ký giao d ch b o m h tr gì cho ngân hàng khi phát sinh n quá h n? Câu 5: Theo anh (ch ) vi c s d ng v n vay và giám sát m c ích s d ng v n có ý nghĩa gì ? Gi a m c ích s d ng v n vay và vay có tài s n th ch p y u t nào quan tr ng hơn ? Vì sao? Câu 6: Anh (ch ) cho bi t m i liên quan gi a ch tiêu ROA và ROE? i v i doanh nghi p s n xu t thì ch tiêu ROA cao hay th p so v i doanh nghi p thương m i? Vì sao? Câu 7: Theo anh (ch ) quy trình th m nh h sơ vay v n c a doanh nghi p g m nh ng bư c nào ? ánh giá kh năng tr n c a doanh nghi p chúng ta c n th m nh nh ng n i dung nào? Câu 1. Khi th m nh m t khách hàng cá nhân thì i u ki n nào là quan tr ng nh t. Câu 2. Phát hành L/C có ph i là hình th c cho vay hay không? Hãy gi i thích và ch ng minh. H C KINH DOANH BLOG
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2